Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.664 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ατίοι παρατάξεις να ασχολούνται με προγραμματισμό και προθηση έργων..
IRANNITAN!
4ΦΑΕΟΝΤΑΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Ο Εoρή απλεη Ια. Καλογάνη κοα Δημάγου και στελγν ης Δημοτιής Αρής Με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Τράνων Αναστάσιο
bnppί oνοgατ nελήφο Μ Οιούο λΑτρήης ανάτηρε Οι θρησκευτικές κοινότητες Ττης Αλβανίας
ΟΝΚότας Τιείταν στο Διμο. Συμβούλο Μταρίόκας-Μπάκας
κεπουλνουν ις πληγέφ από το σεισμό
. Το πντύμα Των Χριστουγέννων επτάσστι, όπως λέγεται, Την
αγάπm , m συναδέλφωση και m
συγχρεοη. Αυτό όμως είναι κά
πουπροφανς αγνοούν οι δημο
Πκο μας αρχονες ο οποο, κοντρα στο κλίμα της γιορηνής πε
Συγχαρητήρια από τον Ιλίρ Μέτα .50 Τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας
από την Ήπειρο παραδόθηκαν για τους σεισμοπαθείς
αΜυλος έν
ναν στο t λευταο Αη
μοπικό Συμβοόλιο Ταr
Καλογιάννη.
Μ.Ελoάφ,
. Τις προβληματικές δομές
Του Αλβανικού Κράτους, mou δεν
μπορούν να ανταποκριθούν με ε.
πάρκεια στα προβλήματα που
προκλήθηκαν από rον πρόσφατο
σεισμό, ήρθαν να αναπληρσουν
οθρησκευτικές κοινότητες που
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
. κντας
και ληγότερο
οι Α Μαp .
Τζκας και
. Μπe
ριόδου, έχουν εμπλακεί ο πλευ
Ταίo διήμερο σε μία σκληρή αντπαράθεση εκτοξεύοντας ο ένας
για Τον άλλο βαρές κουβένες
και πρωτόγνωρους χαρακτηρ.
opούs!
Τα μαχαίρια βγήκαν κατά την
προχθεσή συνεδρίοση του ΔημοΤικού Συμβουλίου Ιωaννίνων με την
Τατιάνα Καλογιάννη να σέρνε το
χορό της ανmaράθεσης εξαπο ΡΕΠΟΡΤΑΖ
χουν αναλάβα άμεσα ρόλους γιa
την αποτελεσματική συμπαρά.
σταση Των σεισμοπαθν και ην
επούλωση των πληγν που πα ραμένουν σνοικτές . .
Τους θρησκευτικούς ηγέτες κάλε σε να τους ευχαpιστήσα ο Πρόεδρος
ης Αλβανής Δημορατίας Np
τα, καλντος στο Προεδρικό Μίγαρο
το Διαθρησκεκκό Συμβούλιο της
Αλβανίας , στο οποίο την Τρέχουου περίοo0
γκας . .
Ο μτριοπαθής Πρόεδρος της Αλβανίας p Μέτα, εξήρε Το
ρόλο των Ορησκευτικν κοnοτήτων στην επούλωση Των πληγν ano το φονικό σεισμό , με προεξάρχοντα Τον Αρχεπίoκο πο Τράνων Αναστάσιο .
λύοντας ευθεία επίθεση στον Μωυσή Ελισάφ και ορισμένους απ
τους Ανηιδημάρχους
Εαιμτ Μίμκ Μonmirpa
W τμνίιW iEM
- 11η σελ
Θα υποβληθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ
Ισόπεδοι κόμβοι κι κέξυπνοι
σηματοδότες στα Γιάννενα!
προεδρεύει ο Aρχεπίσκοmος Τpάνων Αναστάσιος.
Ο Αναστάσος, Του κινημοποn.
θηκε από το πρτο δευτερόλεπτο και
ακόμη φροντε τόσο γα τη στίγαση
Σης13 μονίδες η δορά
ης ΝΔ έαντι του ΣΥΡΙΖΑ
Στις αναγνωριστικές αγωγές . .
Κατέργηση του δικαστικού ενσήμου
αστέγων, όσο και για η συγκέντρωση ειδν πρης ανάγκης από την
Αλβανία, Την Ελάδα , κα, στην το
ποθέτησή του σημείωσε όn ναδε χε σ αυτή τη δοκμασία το πεύ
ν Σεaww Δήον γα δο γήτ α Κρόμίοια- Σευομάτλμτα ζτά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωανινων
Σελ. 12
. Με την κατασκευή
πένε σόπεδων κόμβων
σε καίρια σημεία της πό
λης και τη λετουργία ξυπνων φαναριν θα ε
πχειρήσει ο Δήμος Ιωαν
VIτν να βελτισει την
κατάσταση που επικρατεί
στους δρόμους Της πό
λης όπου Το κυκλοφοριακό κομφούζο έχει γίνει
καθημερινή. συνήθεια.
Τα συκεκριμένα έργα θα υποβληβούν προς χρηματοδότηση στο
ΕΣΠΑ, εν μέσω Φδημου Βα
Εποτορ pο σληνη
λαθροθήρων στον Αμρακικο
v Πoέpε ς η Πιοίος Μ. Μάικι γα δαμεολάδμη- λεpηερετύ
μα της αλληλεγγύης
Επρακη aπόαξη της aλλ
λεγγύης συπς. ήταν και η προχθεονή παράδοση σπό ην-11η σελ
. Την άμεση κατάργηση rου δ
καυπκού ενσήμου σης αναγνωρ: στικές αγωγές ζτά ο δικηγορικός
κόσμος , κάνοντας λόγο για αιpνδιαστκή ρύeμση που βάζει εμπόδο στους mολίες που επιθυμούν
να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη .
ειδικά σ' εκείους mou δεν Εχουν
Σελ. 12
Με αφορμή μια εκδήλωση του Συλλόγου Του .
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Κορυφαία
σην πυραμίδα της πολυφωνικής μουσικής
ΑτενίζεΤο μέλλον με αισιοδοξία
Με σημαντικές διακρίσεις και βραβεία
αποχαιρετά η Δωδνην το 2019!
ην οικονυμκή δυναπότητα Μάλστα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθη νν χθες mpοχρησε σε αmοχή
και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με
Τον τοmκό Συλλογο να ελέγει για
αρχή την ενημέρωση πολτν
Σο θέμα αναφερ - -11η σελ
ποδοσφiρου και θα
- 3η στλ
Είδη διακόσμηνης
τα nλεκτρικά κφεβάτια
στο Πανεπ. Νοσοκομείο!
Έχει χερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτν
.Εoωνο χαράσσεται Το μέλλον Της
γαλακτοβιομηχανίας
Δωδνη , ης Ηπε
ρωπικής εταρίς που
με τα προϊόντα της
πρωταγωνιστεί εντός
κ εκτός συνόρων , χοντος κερδίσει Την ε
μΤστοσύνη rωv κατο ναλωτν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
-0 ΑΣ
πολυφωνικής
μουσικής Μάλστα οι ασχοληγούδια Του Πωγωνίου διακρίνο - θέντες λεπτομερς εpευνητές μελετητές , rα θεωρούν κορανίδα
μεταξύ όλων rων ειδν αυτής.
Ορως δεν Είναι μάνο τα Τολυ
-4ησε.
* Είναι γεγονός όι τα πo λυφωνικά τpa|popaο ΧΡΗΣ ΚΑΡΑΓΝΝΗΣ
τη μισή χαρά έμειναν
στο Πανεπιστημιακό Μοσοκομείο Ιωαwνίνων, παραλαμβάνοντας τα 400 ηλεκτρικά κρεβάπα!
Τα κρεβάπα τοποθετήθηραν,
αλλά διαmστθηκε mως δεν συνοδεύονται από τον απαρίητο E
ξοπλισμό (όπως είχε διαφημστε)
και συγκεκρμένα χωρίς το στατ
για τους ορούς! Κα 11η σελ
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
νται για την ιδιαιτερότητά Τοuς
που στηρίζεται στην πενταπονική
κλμακα καιη οποία Τα κατατάσσει
σην κορυφή ης πυραμίδας Της
Τα πλευτία χρόνια , μετά την
αλλαγή Του δοκτισιακού καθεσττος και παρά την οκονομκή κρίση.
που συντάραξε την ελληνκή οκονο
μία, η ωδωνη αυ 11ησελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
φωνικά τραούδια της
Αναδρομές
Γατοντέρμmmς Κυριακής Βμμ) με -Καραίσκάσν
Σήμερα ξεκαθαρίζει το τοπίο
για την ενδεκάδα του ΠΑΣ
> Στη διάθεση του Αργ. Γιαννίκη και ο Κάστρο
Το Εφτάμπουλου..
ΒΟΛΕΣ
> pάφει ο ANΝΗΣ ΣΑΪΝΗΣ
A. Mοριακής Βιαλογίας Πανίμίου Ιuαwνων
Έρωτας μεγάλος. .
. Σην rελική εuθεία βρίσκετα η πpοεΤοιμσία Του ΠΑΣ Γιάν
ννα για το πλευταίο
παχνίδι της χρονάς με
αντίπαλο Τον Καρα.
σκάκη Αρας Την Κυ
ριακή (2212300 μμ)
στο Ζωσιμάδες για
Την 10η αγωνιστική πης
Super League 2.
Ο προ - 11η σελ
. Οπως μας πληροφορεί ο Γ. Βλαχλείδης , π mς Ζωσιμαίος Σrολής και προς τον
ανατολικό τοίχο του κήπου , προεξείε περτείp
σμα που περιέλειε μικρόν αγρόν (12x3μ ) . Το πε ρπείμσμα του αγρού έφερε κατά μέτωπο δύο μκρά παράθυρα με σταυροειδή κγκλιδματα , σαν
ουτά που υπήρχαν σε όλα τα Τουρκκά νεκροταφεία Των Ιωaννίνων.
Ο Τόπος ουτός ήταν γνωστός με ην ονομασία Εφτάμποuλες.
(στην τοmκή καθομιλουμένη, με οφαίρεση Του " ου", προφερόταν
ως Εφταμπλές ) και συζόταν μέχρι το 1916, οπότε και καταστράφήε στα πλαίοια της ρυμοτομικής ανονέωσης της
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ .
pαπλεύρως της
.0 στίχο αυτοί, του ελληνικού άσματος , ήρθαν και κκούμπωσαν, ακριβς πάνω στον καλό μος γείτονο- τον Ερτογάν!
Αντί να κατοδικοστεί η στάση Του , από όλους , οι mo πολλοί, σφυρίζουν οδιάφορα και ο Σουλτάνος , παρανομεί κοτόφωρα .
οι περισσότερο σχυpοί Του κόσμου, υποκίνονται στον Τσομπουκά τοu! (omoί οσφυοκαμψία
Ολοι τους θέλουν να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα ,
| πρωrίστως.Από την άλλη πλευρά , ο Ερντογόν , θέλει να κάνει δικό - ησελ
- 7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα