Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡ ΑΜΕΝEΙ Ε ΧΙΚΗ
Με απουσίες στο ντέρμπι ο ΠΑΣ
Σeλ 15
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 20
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6490
Τμή 0,60ε
ΤΙ ΚΗ
ΠΗΣ ΗΠΕΤΡΟΥ
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΕΦΗΜΕΡI ΔΑ
Κρντής ΑΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΑΝΑΜΕΣΑΣΕ Τ.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Κυκλικοί κμβοι, φωτενοί
σηματοδότες και ανανέωση
του στόλου στο ΕΣΙΑ
Κόντρα εκτός..
ΚΛίμαπος
Την υnοβολη τρων μεγάλων napeμ
Βασεων στο Επeειρησκό Προγραμμα Ηπειρος , ενεκρινε το Δημοτικό Συμβουλο lωaννiνων . Προκει ται για την κατα σκευη ισonεδων
κομβων , την αντικατάστα ση και τον
εκουγχρονισμό φωτεινν ση ματο δοτν και την αντικατάσταση οχnΣΕΛ 8
ματων με ενεργεακά.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝIΤΩΝ
Συνεδρίασετο Συντονιστικό
Οργανο Πολιτικής
Προστησίας
Με σκοπό τον συντονισμο για την
αντμετωπση πρoλημάτων nυ
ενδεχεται να προκφουν κατά την
διαρκεια της χειμερrνης περιοδου
συνηλ8ε το Τοno Συντονιστικό
Οργανο Πολιτικής Προστασίας του
Δημου Ιωαννιτν.
ΣΕΛ. 9
ΔΩΔΩΝΗ: κλείνει
το 2019 με πολλαπλές
διακρίσεις και βραβεία
Η ΔΩΔΩΝΗ, κορυφαία γαλακτο βιομηχανία της Ηπlpou, αποχαιρετά το
2019 με 4 νεες σημαντικές διακρσεις , Που αnοδεικνύουν ακομη μία
Εντελς εκτς κλιματος χωρίς αυτό να εxε διαφανει, Βρeaηκαν στο τελευταίo apoτικό συμβούλιο, η εκεφαλής
της nαράταης <Ιωaνννα 2023, , Τστιάνα Καλογιάννη κα η δημοτική gρχn, οι οπoloι επιδοδηκαν σε μα πρωτόγνωpη κόντρα μεταξ τους κατα τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου.
φορά την αpοσωσn της εταιρείας
στην nαραγωγη nooτικων 100%
ελληνικν Προϊόντων , την θετική
ποpela nου ακολουθel εντος κι
εκτος συνορων , αλλα κα τη συνεχόμενη δημιουργία αξίας για τους
ανθρnους της . τους nαραγωγος
της και το ευρύ κοινο.
ΣΕΛ 7
Πρτος απολογισμός
για διοίκηση
| του πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
ΣΕΛ. 5
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΑΔΥΟΥΠΟΕΡΑ
Πρτο βάμα για το
<Πάρκο Πολτισμού.
στο Κάστρο
Στον Πρωτο δημοσιο anολογισμό
| Που έγινε nott . στα χρονικa του
Πανεπιστμίου Ιωωαννiνων, Προεβn
Ι το aπόγευμα της Τετάρτης, η υπό τον
| Τριαντάφυλλο Αλμπανη Πρυτανικη
Αρχή του τοπικού ΑEΙ.
Τοσο ο Πρύτανης οσο κα οι τρεις
| αντιπρυτάνεις ανeπτυξν το έργο της
| Πραηγούμε νης χρονας ουσιαστικ ,
καθς μετά τις τελευτα Ιες Πρυτανικές
| εκλογές , Βρίσκονται στο τιμόνι του
| Πανεπιστημίου Ιωανννων, για πεp nau 15 μήνες.
Το Πρτο Bημα για μία συνολική
napeμβαση στο Καστρο των Ιωανvίνων και σε μία Περιοχή noυ Πεpλαμβάνει φισμένα αno τα aημαντκότερα μνημε lα της nόλης έγινε με
Πενήντα τόνοι ανθρωπιστικής
βοήθειας πό την Ήειρο
την έγκριση ano το Δημοτικό ΣυμΒούλιο της πρότασης υnoβoλής στο
Επκειρησιακό Πρόγραμμα Ηπε ΣΕΛ 16
για τους σεισμοπαθείς της Αλβανίας π4
ΣΕΛ. 3
ρος .