Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Μείωση έως 30% της εισφοράς αλληλεγγύης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΗΝ 110 ΠΤΕΡΥΤΑ ΜΑΧΗΣ
BPETANIA
ΔΙΕΤΙΑ 2016-17
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ
Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΟΥ BREXIΤ
TO APNHTIKO
AMEPIKANIKO
DRONE EΝ ΔΡΑΣΕΙ
ΠΡΟΣΗΜΟ
ΣΕΛΙΔΑ 23
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 9
100 &ΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ !Ι
1919-2019
XPONIA
9 771108"979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.303 . Ιδρυτής: Γ Α. Βλάχος
www.kathimerini.gr • € 1,20
Φονική επίθεση στην FSB στn Μόσχα
Μείωση έως 30%
της εισφοράς
αλληλεγγύης
ΣΗΜΕΡΑ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΡULSE
Το 61% ανησυχεί
για τις εξελίξεις
στα ελληνοτουρκικά
Κ τ Τ
Ανησυχία για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και τις δηλσεις και
Προκλήσεις της Αγκυρας δηλνει το
61% των Πολιτν στην τελευταία δη
μοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.
Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφε
ται ευρύ προβάδισμα 13 μονάδων της
Ν.Δ. έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρόθεση
Ψήφου. Σελ.5
Το μέσο ετήσιο όφελος θα ανέρχεται
σε 150 ευρ για τους μισθωτούς
να οριστικοποιηθεί είναι το πόσο
θα μειωθεί, απόφαση η οποία θα
Κατά 20% έωs 30%ό θα μειωθεί η ει σφορά αλληλεγγύηs το 2020 , με
βάση τα σενάρια που επεξεργάζε- ληφθεί τον Μάιο, υπό το φωs των
ται το οικονομικό επιτελείο . Αυτό δημοσιονομικν εξελίξεων . Ο εκτισημαίνει πωs η μέση ετήσια ελά- μμενos, τότε, δημοσιονομικός χφρυνση για τουs μισθωτούs θα
κυμανθεί από 105 έωs 150 ευρ.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικν, η μείωση τns
εισφοράs αλληλεγγύns το επόμενο για τον προϋπολογισμό εκτιμάται
έτ0s είναι βέβαιη . Αυτό που μένει από 250 έωs 350 εκατ. ευρ . Σελ .23
ΒΛΑΝΤΙΜIP ΠΟΥΤΙΝ
ρos θα κρίνει και το εάν η μείωση
θα ισχύσει αναδρομικά από τmv αρχή του έτουs ή θα εφαρμοστεί στο
δεύτερο εξάμηνο. Το ετήσιο κόστ0s
Χαλκευμένες
οι κατηγορίες για Τραμπ
Τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας πληροφοριν , FSB, χθες το βράδυ στη Μόσχα . Αγνωστος άνοιξε Πυρ
εναντίον του κτιρίου , σκοτνοντας έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας Πέντε Πριν πέσει νεκρός από αστυνομικές σφαίρες. Την ίδια ρα , ο Ρσος πρόεδρος Πούτιν απευθυνόταν σε εργαζομένους της FSB στο Κρεμλίνο , στο Πλαίσιο συναυλίας Που είχε οργανωθεί προς τιμήν τους. Σελ. 10
Χαλκευμένες χαρακτήρισε ο Ρσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τις
κατηγορίες Που απήγγειλε η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς
Βουλή των Αντιπροσηων εναντί.
ον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με την
επικείμενη δίκη Τραμη από τη Γερουσία, καθς οι Δημοκρατικοί επιμένουν για εξέταση μαρτύρων, εν
οι Ρεπουμπλικανοί , Που ελέγχουν
το Σμα , προκρίνουν μια διαδικασία-εξηρές. Σελ. 9
Στρατιωτική βοήθεια ζητεί | Κόντρα για την επιχείρηση
η Τρίπολn από την Αγκυρα
της ΕΛ.ΑΣ στο Κου κάκι
Παρέμβαση Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αντίδραση της Αιγύπτου
Κατεπείγουσα έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Την ενεργοποίηση του μνημονίου που προβλέπει στρατιωτική ενίσχυση από την
Αγκυρα θέτει σε ισχύ, σύμφωνα με τουρκικές Τηγέs , η κυβέρνηση τns Τρίπολns . Στ1s 30 Δεκεμβρίου, κλιμάκια Ιταλν και
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έλαβε σαφείs αποστάσειs κάνονταs λόγο για τροφοδότησm
τns σύγκρουσns από εξωτερικούs παρά - συμφωνία ΑΟΖ. Σελ. 5
Hαντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησηs και αξι - τική βλάβη . Εισαγγελικές Τηγes ανέφεραν
ωματικήs αντιπολίτευσns για την επιχείρηση τns ΕΛ.ΑΣ, στο Κουκάκι συνεχίστηε
σε σφοδρούs τόνουs χθεs , εν ο προϊστά- λείs . Από την πλευρά τουs , οι συνήγοροι
μενοs τns Εισαγγελίαs διέταξε κατεπείγουσα έρευνα με αντικείμενο τη διακρίβωση συνελήφθησαν, αντικρούουν την εκδοχή
τυχόν τέλεσns αδικημάτων όπωs η σωμαγοντεSν, εν ο Αιγύπτι0s πρόεδρ0s φέρεται να είπε στον Κύπριο ομόλογό του ότι
η Αγκυρα αποσταθεροποιεί την περιοχή.
επίσns ότι στη διάρκεια τns επιχείρησns
ήταν συνεχs παρόντεs τρε1s εισαγγε
. Airbnb: Μια νομική ανίκη> στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέτυχε η
Airbnb, το oπoίo αποφάνθηκε Πως n
εταιρεία είναι διαδικτυακή πλατφόρμα υπηρεσιν και όχι κτηματομεσιτι
κή επιχείρηση. Υπό την έννοια αυτή,
δεν υπόκεται στους αυστηρούς περιορισμούς και στους ευρωπαϊκούς κανόνες Που διέπουν το επάγγελμα των
κτηματομεσιτν. Σελ. 28
Ελλήνων εμπειρογνωμόνων θα συναντη
θούν στη Ρμη με σκοπό συζητήσειs για
των δύο νεαρν και του πατέρα τουs, που
τns αστυνομίαs για τα γεγονότα . Σελ. 5 , 6
Ενας αΜύλος βγαλμένος από παραμύθι
Το σχέδιο
για τον σταθμό
<Βενιζέλουν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
Και μετρό
και αρχαία
Eurobank: ΑΠοφασιστικό βή
μα για την εξυγίανση του χαρτοφυ
λακίου δανείων της Eurobank συνιστά η συμφωνία για την Πληση της
θυγατρικής της , FPS , στην ταλική
dovalue. Η FPS με 1.000 εργαζομένους και υπό διαχείριση δάνεια 26
δισ. ευρ, εκ των οποίων τα 21 δι .
της Eurobank, θα είναι η μεγαλύτερη
εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακKινήτων στην Ελλάδα. Σελ. 25
Επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων
Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη
το μετρό. Δεν υπάρχει κανέvas πειστικόs λόγos ότι πρέπει να σπαταληθουν περισσότερ0s χρόν0s και χρήμα.
Πόσα έργα δεν θα είχαν γί νει, εάν επικρατούσαν κάθε
φορά οι αντιδρντεs; Δεν θα
είχαμε μετρό ούτε στην Αθήνα. Δεν θα είχαμε το Μουσείο
τηs Ακρόποληs και το Κέντρο
Πολιτισμού Σταύροs Νιάρχ0s .
Η ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με τον σεβασμό τns
πολιτιστικής κληρονομιάs.
Η λύση τns απόσπασns και επανατοποθέτησns των αρχαιοτήτων στον σταθμό
. Βενιζέλουν στη Θεσσαλονίκη θεωρείται
η ευκολότερη και ταχύτερη από την Ατ
τικό Μετρό . Η εταιρεία υποστηρίζει σε
μελέτη τns πωs τα αρχαία θα επανατοποθετηθούν κατά 92% και θα αναδειχθούν
περίπου με τον ίδιο τρόπο που προέβλε
πε η προηγούμενη πρόταση. Σύμφωνα
με την έκθεση, ο σταθμός θα έχει ένα
κμεσοπάτωμαν ( ένα πατάρι ) για την κα λύτερη θέαση των αρχαιοτήτων και στη
συνέχεια θα αποτελείται από τέσσερα
επίπεδα . Σελ . 3
Πα Π ρΗ
. Ενοπλες Δυνάμεις: Εκτακτο
επίδομα , ύψους 120 ευρ, σε όλο το
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
θα χορηγήσει το υπουργείο Αμυνας
μέσω ανακατανομής πιστσεων στον
Προϋπολογισμό του .
Ενας Παραμυθότοπος, αλλά και ένας πρότυπος χρος επαγγελματισμού και επιχειρηματικό
τητας , είναι ο Μύλος των Ξωτικν, το χριστουγεννιάτικο χωριό των Τρικάλων Που ανήκει
στον Δήμο Τρικκαίων. Ο cΜύλος έχει εξελιχθεί σε υπερτοπικό Προορισμό, Προκαλεί κοσμο
συρροή από όλη την Ελλάδα καθς και άλλες χρες, τοννει την οικονομία και αποτελεί πnγή περηφάνιας για την Πόλη. Σελ. 14
ΤΟ ΚΟN ΚΛΑΒΙΟ
Κοίτα Ποιος...
θα μιλάει μόνο
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΑ ΡΑ
Μαθαίνοντας για τους σεισμούς
με τον Τσακαλτο
Η απειλή των μεγάλων ανδρν ν
Σελ. 4
είναι ο τρίτος πρόεδρος που Παραπέμπε
ταιr όΠως και με τον πρoηγούμενο (Μπιλ
Κλίντον), θα παραμείνει στην εξουσία.
Το σύστημα ελέγχου καταρρέει από τη
στιγμή Που ένα από τα δύο κόμματα είναι
αποφασισμένο να στηρίξει τον πρόεδρο
Παρά τις κατηγορίες, Παρά τα στοιχεία και
τις μαρτυρίες . Το είδαμε στην περίπτωση
Κλίντον, το βλέπουμε και με τον Τραμπ.
Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με
τις κατηγορίες και την παραπομπή των
δύο, το γεγονός είναι ότι, στην ουσία, μό νο οι εκλογές και το όριο των δύο θητει.
ν αποτρέπουν τον Πρόεδρο από το να
εξελίσσεται σε μονάρχη. Και εδ εντοπί
ζονται και άλλοι κίνδυνοι για τη δημοκρατία. Στην Αμερική , το όριο των θητειν
σημαίνει Πως ό,τι κι αν κάνει ένας μεγά λος άνδρας) για να σαγηνεύσει τους ψηφοφόρους τόσο στε μέλη του Κογκρέ
σου να φοβούνται να εναντιωθούν σε
αυτόν, σύντομα θα παραδσει τα Πνία και
θα αποσυρθεί. Σε άλλες χρες, όμως,
Το δράμα που εξελίσσεται στις Η ΠΑ
αυτές τις ημέρες δοκιμάζει το σύστημα
ελέγχου της εξουσίας που θέσπισαν οι
ιδρυτές της και, την ίδια ρα , αναδεικνύει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η δι
χασμένη χρα. Αυτοί Που τον 180ο αινα
εκπόνησαν -μέσα από έντονες διαβουλεύσεις-το σύστημα διακυβέρνησης της
νέας δημοκρατίας ήθελαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο κάποιος Που βρί
σκεται στο υπέρτατο αξωμα να δρα σαν
μονάρχης. Αποφάσισαν ότι το Κογκρέσο μπορεί να παραπέμπει και να καθα
ρεί Προέδρους . Η Προχθεσινή Παραπομπή του Ντόναλντ Τραμη από τη Βουλή
των Αντιπροσπων καταδεικνύει ότι το
σύστημα απέτυχε: μόνο βουλευτές της
Δημοκρατικής πλειοψηφίας και ένας
ανεξάρτητος ψήφισαν υπέρ της ΠαραΠομπής, στη Γερουσία, όπου οι Ρεπου
μπλικανοί υπερτερούν, δεν θα βρεθεί η
απατούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων
για να καταδικαστεί ο πρόεδρος . Ο Τραμπ
εκλογές φέρνουν στην εξουσία ανθρΠους Που δεν υποβάλλονται σε τέτοιο
θεσμικό έλεγχο-αφενός επειδή οι ίδιι
υπονομεύουν τους θεσμούς , αφετέρου
επειδή τους χρησιμοποιούν εναντίον των
αντιπάλων τους.
Ετσι, ολοένα και περισσότερο βλέπουμε
<μεγάλους άνδρες, να είναι συννυμοι
της χρας τους, όχι μέρος μιας συλλογικής ηγεσίας: Πούτιν/Ρωσία, Ερντογάν/
Τουρκία, Μπολσονάρο/Βραζιλία, Τραμπ/
ΗΠΑ (τουλάχιστον όσον αφορά το απρό βλεπτο Που εισήγαγε στην Πολιτική τους).
Παρά την εξέλιξη του ανθρπου , Παρά
τα τεχνολογικά του θαύματα , είναι προ
φανές ότι η Πολιτική-διεθνς-βρίσκεται
σε επικίνδυνη οπισθοδρόμηση. Τρα δεν
αρκεί να υπολογίζουμε μόνο τα εθνικά
συμφέροντα της κάθε χρας για να διαμορφσουμε την Πολιτική μας απέναντί
της. Πρέπει να γνωρίζουμε την Προσωπ
κότητα, τις φιλοδοξίες και τις φοβίες αυ τν Που ανεξέλεγκτοι την ελέγχουν.
bications
. Γεννηματά-Σημίτης: οι ελ
ληνοτουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο
επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης
της Φφης Γεννηματά με τον Πρην
Πρωθυπουργό Κστα Σημίτη. Σελ. 4
. Πρόσφυγες-μετανάστες:
Με τη χορήγηση ενός προσωρινού
αριθμού , που θα Παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα
υγείας αλλά όχι άλλα δικαιματα, θα
αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα προβλήματα Που έχουν ανακύψει από
την κατάργηση χορήγησης ΑΜΚΑ σε
αιτούντες άσυλο. Σελ. 7
Οι μαθητές 40 σχολείων σε Ελλάδα, Τουρκία, ΚύΠρο, Βουλγαρία, Ιταλία και στις νήσους Αζόρες,
στον Ατλαντικό , συνδέονται , μέσω ενός καινοτόμου
Προγράμματος, στο σχολικό σεισμογραφικό δίκτυο
School Network Alerts Citizens. Στο Πλαίσιο του Προγράμματος, στα σχολεία τοποθετούνται σεισμόμετρα
Προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη δια δικασία καταγραφής της σεισμικής δραστηριότητας
και τις επιπτσεις της. Σελ . 7
. Γρίπη: Ενας 61χρονος, ο οποίος
Παρά το γεγονός ότι ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου δεν είχε κάνει
αντιγριπικό εμβόλιο , είναι το Πρτο
θύμα της νόσου για φέτος στη χρα μας . Σελ. 7
INTIME NEWS
REUTERS
REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV

Τελευταία νέα από την εφημερίδα