Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AΡ. ΟΥΛΛΟΥ 12414
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
NEΓΣΕE: Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται ταχύτερα της κατανάλωσης
Τα χρέη απορροφούν το εισόδημα
Τράπεζες:Προς άρση
περιορισμν στις αγορές
ομολόγων
Κομισιόν:
ΚΑγκάθιν το
υψηλό χρέος
και η ανεργία
Σήμα για την άρση των περιορισμν όσον αφορά το ύψος
Των τοποθεήσεν τους σι ελληνικά ομόλογο, ίδωσε σύμφωνα με πληροφορίες η Κριστίν Λαγκάρντ στη συνάντη
ση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναμέντται
σύμφωνα με το Euro2day,gr ότι Τον tρχόμενο Φβρουά.
ριο, ο SSM θα ανακοινσει την απόφαση πλήρους άρσης
Των περιορισμν που επιβλήθηκαν τον Φεβρουάριο
2015, όταν η χρα tίχε βριθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπί
ας Τότε , ΕΚΤ και SSM είχαν απαγορεύστο στις ελληνικές
Τράπεζες να μεταβάλλουν το υφιστάμενο ύψος των τοπο
θετήστν τους σε ίτλους του ελληνικού δημοσίου , θcωρντας τα εληνικά εχαράρ υψηλού ρίσκου, tν τολλην
κότραπεζικό σύστημα αντιμετπιζε τεράστιες προκλήσεις
ρευστότητας
Το υψηλό χρtος αλλά και η ανεργία αποτελούν δύο από τους βα σικούς παράγοντες που εκρατούν
χομηλά Την ελληνική οικονομία ,
όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επ Τροπή σε έκθεσή της με Τίτλο Εκ.
θεση μηχανισμού επαγρύπνισης.
Η Κομισιόν τονίζ ότι κτον Φε.
βρουάριο του 2019 , κατέληξε στο
συμπέρασμα πως η Ελλάδα αντ μετπιζε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες , ιδίως λόγω
υψηλού δημόσιου χρέους, αρνητ κής εξωτερικής θέσης και υψηλού
ποσοστού μη εξυπηρετούμενων
δανείων .
Η έκθεση αναφέρεται σε αδυναμί .
ες της ελληνικής οικονομίας, όπως
η αμέτρια αύξηση του ονομαστικού
ΑΕΠ και το αρνητικό ισοζύγιο Τρ
χουσν συναλλαγν που διευρύνθηκε το 20185 τα οποία εεμποδ
ζουν την ταχύτερη προσαρμογή
του χρέους .
ΛΛε καλές προϋποθέσεις αναμένεται να ξεκινήσει το 2020 η
Ιελληνική οικονομία για την επιδίωξη του αναπτυξιακού
στόχου (2,8% ).
Ομως αν και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριν αυξή θηκε 5% το α' εξάμηνο, η ιδιωτική κατανάλωση περιορίστηκε
σε 0,4%.
Οι υψηλές υποχρεσεις και οι ρυθμίσεις όσων από αυτές δεν
εξυπηρετούνται υπό την πίεση των κατασχέσεων και πλειστη.
ριασμν φαίνεται πως απορρόφησαν την όποια αύξηση του διαθέσιμου των νοικοκυριν
Το 2018 και το α' εξάμηνο του 2019 το διαθέσιμο εισόδημα αυ ξάνεται ταχύτερα της κατανάλωσης.
Μάλιστα , έρευνα των ΣΕΛΠΕ-ELTRUN δείχνει ότι το 44% του
Ακίνητα: Ερχεται νέα αύξηση
τιμν το 2020
Οι ιμές των ακινήτων θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία τόσο το 2020 όσο και το 2021 κατά 4%-6,5% στις αγο
ρές Γερμανίας Ελλάδας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας και Ισπα .
νίας, αναφέρα ο οίκος Fitch.Οι προοπτικές για Τις αγορές
κατοικιν και στεγαστικν δανείων σε 12 από Τις 13 ευρωπαϊκές χρες παραμένουν εσταθερές. Όπως τονίζα η
Fich ένα αδύναμο οικονομικό περιβάλλον και η εκτεταμένη
μη προστότητα στις μεγάλες πόλες θα επηρεάσει Τις αυξή
σας Των Τμν , αλλά οι ελλείψεις νίων κατοικιν , τα χαμηλά επιτόκια στεγαστικν δανείων και η ισχυρή εμπιστοσύνη
Των καταναλωτν ήκαι βελτίίωση των συνθηκν της αγο ράς εργασίοας θα αντισταθμίσουν αυτούς τους παράγοντες .
μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριν πηγαίνει σε πληρωμές λογαριασμν (ΔΕΚΟ κ.ά.) και φόρων καθς την τελευταία
διετία ( Νοέμβριος 2017-Nοέμβριος 2019 ) προγραμματίστηκαν
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 45.138 πλειστηριασμοί και δι
ενεργήθηκαν 31.481 σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.
ΔΝΤ Στα $188 τρισ. το παγκόσμιο
χρέος
Αρχισε η καταβολή
των συντάξεων
ΕΒΕΑ: Πρωταθλητής στην άμεση
ίδρυση επιχειρήσεων
Γο συνολικό παγκόσμιο χρέος ( δημόσιο και ιδιω
τικο ) έφτασε τα $188 τρισ. στο τέλος του 2018,
αυξημένο κατά S3 τρσ. σε σύγκρση με το 2017,
σύμαωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο δεί
κτης χρέους προς ΛΕΠ σκααρφάλωσε στο 226% το 2018 ,
από 224,5% το προηγούμενο έτος , όπως αναφέρει το
Ταμείο στο blog του.
0 ΕΒEΑ αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Εν .
ρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την έκθεση της
Worid Bank Doing Business 2020-για την
άμεση ίδουση επιχειρήσεων , που οφeίλεται στην άρ -φορείς ΟΛΕE , ΟrA κι ΕΤAA ) ένε χθες.Οι συντά στη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του ΕΒEA
που έχει μεισει το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης
με το νέο οnline σύστημα, σε λιγότερο από 8 λεπτά .
οχισε η πληρωμή των συντάξεων του Ιανου .
, ρίου 2020.Οι συντάξεις των μη μισθωτν ( των
Εουνταιούχων που προέρχονται από τους τέως
ξεις των μισθωτν ( των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚA-ΕTΑM , Δημόσιο , τ. ΕΤAΠ-ΜΜΕ, τ .
ΝAT, τ . ΕΤΑT, τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤE, την Παρασκενή.