Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαπα
τον τόπο του
npenei να ξέpeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ετήτ-Ειύης Δθuς ΒΙΣ ΡΒΑ, Eς δο-μ φύλουt152Tή060ορό Εm 19bgiu 219
ΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΙΑΤΚΕ ΣΠΗΝΤΗ ΕΕΙΡΕΡ
1ΟΥΠΕΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΝΟΥΤΟΡΕΜΟΥ
VΗ ΚΗΚΟΝΗΣΜΗ
τουριστική noRroκή tn nep.
Στην τουριστιτή nΜmή nou σεδιάζε η κυ
φέρειας Hπεί βέpνηon oναφάρerκε ο noupyoς Τουρομού , Χά.
Ανοοντος uς εργοοί .
sς του tυμβοuίου ο υ
Που, τen ω Υουρνός Τουρομου x
pης 0εοκoρης unoγpoμ
μισε : tthoυμε noouκό
τουρισμό 12 μηνν , σε ό.
pnς θεοxάρης εν εnμέpoυς δήματα ανέπτυ ρpepεxικού Συμβουnου ξονο Υφυnoupγoς Μόνος nες τις nppέρες της
Τουρισμού nou npoyp Κόνσολος , ο rενικός χpoς και αυτή είνα η
τononenκε xθες στα rpaμματέος Κων. Μounης , βοσική στόχευση τη
θέμα στην tn συνεδρίο
ση του νεοσύστατου no
η nρόδpος του ΕOΤ στpατγκής μος
σννετευ στη
γροφεία του ΕΟT στην A
ντζAa Γκερέκου κ.α.
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Ψ ν wiΡ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ!
συνέχεια απο το Προηγούμενο
στ'όνομά και
Αν εγ τρα tou αλλάξω το 'ς μ
τον κάνω Τοανακόπουλο" οσφαλς και θα
χαρακτηρστ οαν uβριστής"
σησεν οφο nopo Κκερης
Μην φοβάστε τα αδέσποτα!!!
Καλά Χριστούγεννα
Η ελληνική διαλωματία
δίνει μάχη.
Η ΕλλινΠαράδειγμα mρoς
κή διηλωματία δίνει μάπ κατά του
μίμηση θα πρέε
να anοτελέσει για
συμφνου
Δήμο Πέβεζς
αλλά και για όσους
αντιδρούν τις t .
λευταίες ημέρες , η
Τουρκίας
ο unoup γός Εξωτερ .
κν Νίκος Δένδιας ουνοντήonε στη Γεvευ
η με τον rενικό rpaμματέα Αντόνο ηκοut pες, sστίοσε σε ουτό το δηpa , εx0έτοντος
τις SMmvικές θέσεις αvοpορικά με
ράνομο και ανunoστατο κpoκτήpa tης εn .
μανης συμφωνο
στάση του Δήμου
Θεσουλονίκης αne
noνανι στα Ζα .
| συνέχειu στη σελ. 16
| ννέχε στη σελ. &