Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.663. Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γανα ενισχυθείη αγροτική παρογωγή και να προστατευθούν οι καταναλωτές
ΡΟΦΝΜΑ.ΑΙΟ ΤΟ ΧΑΡΑΟ ΤΟ ΤΡΑΕΙ
TPANEZ!
@ 0έμτνπιόοωνεληνστοήοαν δεια ο ίπυργος Μ.Βρρδς σι δρίξλες Tvevoxύουνη άπνοια και οι σχεικά χαμηλές Βερμοκρασίες
Ο Να καταστείυποχρεωτική η αναγραφή προέλευσής τους..
Η αιθαλομίχλη χτύτησε
κόκκινο
. Η παγκοσμιοποίηση Της
παραγωγής τpoφiων, ήταν ένας
από rους
οδήγησε σε εξάρθρωση ον πρωΤογνή Τομέα της Ελλάδος .
Οι αθρόες εισαγωγές, λόγω δια φοράς πμής σιγά -σιγά εκτόmιοσν
τα τοπκά ποΟΤκά προϊόντα για αp κετές δτατίες , οδηγντας σε εγκατάλειψη την καλλέργεα κα Την π
στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων!
, βασικούς λόγους που
Πάνω από τα όρια οι συγκεντρσεις μικροσωμαπδίων για πς 12 από τις 17 πρτες
ημέρες του Δεκεμβρίου . ΑΡΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Να προσέχουμε πξύλα καίμ. .
. Συστάσεις προφύλαξης από η Ανση Περιβάλλοντος Της Περιφέρειος
. Λίγο η άπνουα mου επικρα.
τεί το Τελευταίο διάστημα στο Λε
κανοπέδιο bωaννiuν , λίγο η έλ.
λειψη βροχν και το φαινόμενο
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
paγωγή πολν ειδν που ήταν και
εξακολουθούν να είναι εεγνωσμένης
ποιότητας .
Το μεγαλύπερο όμως πρόβλημα
που αντιμετωτίζι σήμκρα ο αγρonκός τομέας στην Ελλάδα, δεν οpορά ης νόμμες εισαγωγές αλλά τ
παράνομες αληνοποήσες, προ
όντων που πλήττουν καίρα τη φήμη
και την προστιθέμενη αξα της ελληνικής παραγωγής κα εξαπατούν
τους καταναλωτές .
. Το πιο χαρακτηριστικό παρά
δενμα αποτελούν τα γαλατοκομκά
προίόντα ΠO.Π. και δαίτερα η φe
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σωτήρια θα αποδεχθεί ια Τους Ελληνες παραγωγούς και
τους κατιναλωτές αν μετοοστωθεί σε πράξη η στροφή
στα τοπικά ποιστικά προϊόντα..
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
της αιθαλομήχλης έχει εγκατασταθεί για τα καλά στην ατμόσφαιρα
πάνω από την πόλη, απoλo νας σοβαρή απτιλή για τη δημό
-----τα. Η χρήση εισαγόμενου γάλακτος , το εισόδημα των Ελλήνων κτηνοόχι μόνο θέτει υπό αμφισβήτηση τον
δρο φέτaν, αλλά έχα πλήξε καίρα
τρόφων καθς έχουν καταρρεύσα
α πμές , Την δα ρα-11η σελ: σια υγεία .
Οι τοπικοίφορείς διοργαννουν ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα
Τα Γιάννενα έτοιμα να υποδεχθούν
τους επισκέπτες των εορτν!
ν0Απιππρφεειάoης Στ Ιoάνου σην τρ η συντόρίαση του Πρ. Συμβουλίου Τουριομού
Στο . φουλ κανε Τις Τελευτις εβδομάδες Τζάκα και σόμπες
στα Γιάννενα με αποτίλεσμα η αθαλομήλη να έχει γίνει
καθημερινό φανόμενο στο Λεκανοπέδιο. .
--- --------------------- - --- --- - - α----- -Οι συγκεντρσεις των μικροσματιδίων που Εκλύοντα όταν καίνε
τζοα και σόμπες σε καθημερνό
σχεδόν επίπεδο ξπερνούν τα όρια
επικνδυνότητας , όπως επιβεβακνι
μλντας
raλικό ενδιαφέρν ια
Τολμάν Ηρυμενίας
Ενστάσεις από
Σελ. 12
ς στον ΠΛ. ο Καθην τής
Μετεωρολογίας του Παναπισημίου
Ιωννίνων Αρης Μπαρτζκας
Προαναγγέλλει πάντως βροχές
από αύpοπου θα π - 11ησελ
σημερα για το
. Δ εν η Ήπεηρος ετομάζε . μεταξύ rων πιο δη
μοφιλν προοp
σμν της χρας.Αυτή την περίοδο
καλείται να ανταπε θαρρυντικά για την περοχή μας, η ελ8 στο κύpα επ
Σελ. 12| : oποία χρόνο με Το χρόνο κερδίζα σκεπτν που ααμ .
: έδαφος , καθς συγκαταλέγετα νειa να κατακλύσε
την Ήπεερο , με το
Νομό Τuνvivων
(πόλη και oρενά) να
βρίσκετι στην κορυφή της 11η σελ
aι να υποδεχθεί Τους mσκέπτες
: Χριστουγέννων και Πρωτοχρο
νiάς , Τα μηηνύματα από τον κλάδο
rou Τοupσμού είναι ιδιαίερα εν
κοινωνικό μέρισμα
Εpύηρη Σ: Καλοημάνη
μα ην τροά w ΣΠ
. Στη σελίδα 12
Καίνε συνά όσα δεν χρειάζονται
Στο πυρτο εξτερο πλαστικά
από το κοιμητήριο Περιβλέπτου
Προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρ
Παρέμβαση ανάπλασης
στην περιοχή του Κάστρου ΤΘενται σε ισχύαπό την Αστυνομία
Εγχρίθηε χθες ατό το Διμοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. .
V Καρχινογόνοι οι καπνοίλένε περίοικοι στον -Π.Λ
. Kίνδυνο για
rη δημόσια υγεία .
ειδικά δε για τα μ κρά παιδιά αποτε.
λούν οι τοξκοί κα
πνοί που παράγο νται από ην καύ
ση πλαστικν απορριμμάτων Του
κοιμητηρίου της
Περιβλέπτου , κα raγγέλλουν με επστολή Τους προς τον ΠΛ: κά
Τοκου ης περιοχής
Οπως αναφέρουν, πρέπτι να
βρεθεί άλλος Τpόmος για τη διαχείρ
ση στεφαντν, πλαστκν λουλουδκν και λοιτν αντικειμένων τα οποία δεν έχουν πλέον
Αυστηρά μέτρα στους δρόμους
για αναίμακτα Χριστούγεννα!
ΥΗ Τροχαία θα κάνει ελέχους και στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου
* Αυξημένη κίνηση αναμένεται από
συρο και
διάστημα Των γιοp : Τν στο οδικό δίκτο
: και ης Ηπεiροu , καγια όλο m
ΠΤΝΑΝΑ
Μούρα Χριστούγενα γι
w Bεριφερειαό Τύπο!
. Μπορεί να έχει
ράτο Πάρκο Πολnσμού στο Κάστρο μεταξύ Δήμου Ιωνντν , Περφέραας Ηπείρου και Υπουργείου Πολτισμού , ωστόσο χθες Το Δημοπκό
Συμβούλιο lωaννiνων ενέκρηνε mρόταση υποβολής στο Ειχερησακο : ράσουν Χριστούγιν ΠρόγραμμαΗπτιpος 20142020 που αφορά παρέμβαση
σκοντάψει η mρογραμματική συμβαση που αpο: θς σπό τη μία θα έp
θουν εησκέπτες και
απόδημοι για να π
-11η σε
να στην
11η σελ
+2η οελ,
ΧΡΟΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠA.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο Καραγκιόζης και
η Γαλάζια Πατρίδα . .
μοβoλnn σμμτο του στο πινίaμε τοΚαρασκάτο Αρτας
Ο Κάστρο νέος κπονοκέφαλος γα
Η ελληνική παιδεία και
οι Πολλές πληγές" της .
τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννινα.
PΑντιμετωπίζει -και αυτός, πρόβλημα τραυματισμού . .
> Του
, ΔΕΒΕΛΕΙΚΑ
> ράpe o ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗΣ
Ομότ Καθηνημής Φλολοας Πανμου 1ωaννυν
o ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ
Στη σκηνή πορουσιάζονται, αριστερά η καλύβα
του Καραγκόζη και δεξιά Το Σαράι . Στο μέσον οι
φηούρες του Σουλτάνου και του Χατζηοβάτη να
συζητούν
ΧΑΤΖ Σος καλημερίζω και σος προσκυν πολυ
χρονεμένε μου Σουλτάνε ! Ο Οεός να σας έχει κα λά, να κόβει μέρες από εμένα και να σας δίνει χρόνa . Να γίνω , ο
καημένος ο δούλος σας χμα να με πατήσετε και γεφύρι να περάσετε από nάνω μου!
ΣΟΥΛ: Καλς Το φλο μου το Χαταβάτη , στον ουρανό σε γύ ρευα, στη γη σε βρήκα! Σε ήθελα , βρε παιδ μου . Έχω -7στλ
. Με αρκτή δουλειά
πάνω στην τακτική συνε : χστηκε χτες στο ΠΕΑΚΙ
Ανατολής η πpοετοιμασία
Του ΠΑΣ Γιάνννα ενόψει.
: Της κυριακάτικης (2212
3:00 μ.μ.) αναμέτρησης με
Τον Καραίσκάκη Αρrας
: στο ζσιμάδες
Ο Αργύρης Γιαννίκης
δεν μπορύ να -1iη σελ
ΟΗ γλσοα και ο πολτιομός είναι η πεμπουσία
του Ελληνιομού . Η διαχρονικότητα και η οικουμεν
κότητα, ο πλούroς και η πικιλία τους, δεν αμφ
σβητούντα aπό κανένα πολmσμένο έθνος . Έθνος
noυ απλεσε τη γλσοα του, χάθηκε και Το ίδιο .
Φαίνετα, ωστόσο , όη οι noλrικοί μας είτε δεν το αντιλομβάνονται ουτό είτε το αντυλαμβάνοντα, αλλά ενεργούν απερίσκεπτα ή με
κάποιες ανομολόγητες σκοπιμότητες Καταλήγει κάποιος σε αυπό
το συμπέραοσμα βασιζόμενος στις κατά καιρούς απο η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα