Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γιαννίκης: αΗ γοητεία του ΠΑΣ
Γιάννινα με έφερε στην Ελλάδαη
Σελ 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 19
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6489
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥ
Sροτής AΡΤΗ ΜΑΛΑΜι
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Μαύρα Χριστούγεννα
για τον περιφερειακό Τύπο
της χρας
Εκτός ορίων
Το Πρόγραμμα ενσκυσης του nεa φερειακού και τοικού Τonοu ματαιω8rkε στωπηρά επιδειννοντας
την οικοναμία των επεειρήσεων
και τη 8tση της εργασίας σ αυτές
Κανείς εκ των αρμοδων κυβερνητκν αραγοντων, nου ως γνωστον
εδρεbουν στο πρωθουργικό Γρaφεlο εφοσον εκεl μεταφέρ δη καν οι
σχετικές αρμοδιοτnτες . δεν εixε τη
δημοκρατική ευαισandia και την
ευγενεια τουλάχιστον να ενημερω
σε για τους λόγους της μη εφαρμοYης αυτης της νομοaε τημένης υπoη αιθαλομίχλη στα Γιάννενα
χρtωσης απεναντι στις ειχειpnσεις
του nερpερειακού Τonou . ΣEΛ. 4
Συναντήσεις Μ. Ελισάφ
στην Αθήνα
Με τον Υπουργό Τουρισμού Χαρη
Θεοχαρη και τον Γενικό Γραμματέα
του ιδιου υποuργείου Κωνσταντίνο
Λουλη συναντηaηκε στην ABηνα ο
Δημαρχος Ιωαννινων Μωυσς
Ελισάφ.
ΣΕΛ. 8
Αυξημένα μέτρα της
τροχαίας ενόψει εορτν
Η Ελληνική Αστυνομία, ενοψει της
εορταστικής nεριόδου των Χρστουγεννων , της Πρωτοχρονιας και των
Θεοφανείων , έχει εκπονησει να
αλοκληρωμένο σχεδο δράσεων για
την εφαρμογη asnμένων μέτρων
οδικής ασφάλειας , σε όλη την εnΑno τις μετρήσεις nου εχουν καταγραφεί τις Πρoηyoμενες δυο ημέρες στον σταθμο ατμοσφαιρικής ρύπανaης της Περιφφεος Ηπε!ρου , nou εναι εγκατεστημένος στο κέντρο της Πoλης των Ιωανννων . διαπιστaηke υntpβαση του ορίου
της συγκέντρω σης αωρούμενν σωματιδίων (ΑΣ 10) , κυpίως την χτεσνη ημέρα ( 17/12/2019) onou η μέσn μερήσnα
τμη Smtpασε οριακά τα 100 μg/m3 (105 μg/m3) με συημένες τιμές συγκεντρσεων κυρως τς Βραδινές ρς . ΣΕ.7
ΣΥΛΛΟΙΟΣ ΑΠΟ0ΟΤΩΝ
ΖΩΣΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΛ. 3
κράτεια
Δατά επαrασύνδeo του σχολείο
| κα Κληροδοτήμαος
ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΣΥMΒΟΥΛΙΟΥ
Μουσικό σχολείο, Κεντρική
πλατεία και ΔΗΠΕΘΕ
Με τρία 8εματα nου anaoχόλησαν
την επικαρότητα τις πρoryούμενες
ημέρες ξεκίνη σε η συrηnon στο
Δημοτικό Συμβαυλιο της Τετάρτης.
Αυτά δεν ηταν άλλα αnό την υno8εση του μουσικού σχολείου και ην
τελευταία ανακοίνωση του διειθυντη
του . το aεμα της κεντρικής Πλατείας
κα την επιστολη του Θωμα Μnέγκα
σε επστημονικούς φορeίς προκεμένου να παρουν aέση και εκενο του
ΔΗΠΕΘΕ με την αμαρτυρία των
n8onouν για την ανακληση της
aπόφασης για το φετσιβάλ sn noλn
μας στην ακην .
Τrv anoκατ σταση τmς συνδεσης της
Ζωσμαίας Σχολης με το Κληροδοτημα
του Νικολαου Ζωστμα Σnτa ο Σωλλογος Αnoφoίτων Ζωσμαίας Σκολης
iwwwων.
<Πλέον δεν υφσταντα αλλα χρονικα
| Περιβρια ανοχής η αδράνειας θεωρoμε ότι πρeπει ολοι οσο ενδιαφέρο | ναι για τπν αναβαθμιση της δημόσιας
| Πaeelας και τμούν εμπρακτα την μνημη
και την Βουληση των ΕΒνικν μας
Ευεργετν, να ενεργησουν aπο κοινού
για την αnοκατάσταση της nθικής, νομ
| κής και διακρωτικής τaης στο An
pοδότημα και για mν navaούνδεση
| της Ζωσμαίας Σχολης με το Κληροδοτημα Ν. Ζωσμό, τονίουν συγκεκρμε
να τα μέλη του Σολλόγου .
ανακο νωση του .
Ποιοτικός τουρισμός 12 μηνν
σε όλες τις περιφέρειες
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΕΑ 8
ΣΕΛ 10