Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 18.12.2019
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Αρ Φύλλου: 6436
ΑΘΗΝΑ
Το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων της τράπεζας για την τιτλο ποίηση 7,5 δισ. ευρ
Κλείνει άμεσα το ντιλ Eurobank-doValue
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ξεκινά από σήμερα την τελική εφαρμογή των δράσεων
Αναφι μζοντα α νηρείες του eΕΦΚμα ηγόες
Η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ ξεχινά από σήμερα την τελική εφαρμογή των
δράσεων για την αντιμετπιση του χρόνιου προβλήματος της δυσχερούς
εξυπηρέτησης των αγροτν από τον e-ΕΦΚΑ, που θα οδηγήσει εντός του
πρτου τετραμήνου του 2020 στην αναβάθμιση του τρόπου εξυπηρέτ
ησης 487.780 αγροτν και 153.806 προστατευόμενων μελν τους από τα
7 περιφερειακά σημεία που λειτουργούν σήμερα σε 54 σημεία και σε
δεύτερο χρόνο σε 119.
Σε εξέλιξη το
συνέδριο
Fintech Forum στην
Αθήνα
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ρα
το Fintech Foru, το οποίο διοργαννεται από την Palladian
Conferences
στο ξενοδοχείο
N.J.V Athens Plaza.
Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στο περιορισμό
των αναίτιων μετακινήσεων εκατοντάδων χιλιομέτρων των αγροτν, μέσω της αποκέντρωσης
των υπηρεσιν του τ.ΟΓΑ και τη μεταφορά των
αρμοδιοτήτων και της εξυπηρέτησης στα τοπικά
υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ Μισθωτν σε κάθε
πρωτεύου σα νομού.
Το συνέδριο επικεντρνεται
στους τρόπους δημιουργίας
ενός ευνοϊκού περιβάλλον τος,
στο οποίο μπορούν να δραστηρτοποιηθούν καινοτόμες ψηφια
κές επιχειρήσεις από την Ελλά δα και το εξωτερικό και στους
τρόπους αξιοποίησης του εξειδικευμένου ανθρπινου δυναμικού της χρα μας
Γεοργιάδης: 0θέλουμε περισσότερους Γερμανούς επενδυτές
Η . Σταυρούλα Καμπουρίδου,
Head of Fintech Innovation
Hub, Σύμβουλος του Διοικητή
της ΤΤΕ στην ομιλία της αναφέρθηκε στο Innovation Hub , το
οποίο αποτελεί ένα εξειδικευμένο σημείο επαφής για τις
εταιρείες , προκειμένου να απευθύνουν ερωτήσεις στις αομόδιες αρχές σχετικά με θέματα
που σχετίζονται με τεχνολογίες
FinTech και να αναζητήσουν μη
Σκυλακάκης:
Αυξάνεται το κονδύλι
για το επίδομα θέρμανσης
Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στο Βερολίνο και της
συνάντησης με τον Γερμανό υπουργό Οικονομίας , ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωογιάδης
παραχρησε συνέντευξη στην οκονομική επιθερηση
Handelsblatt, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle . Στόχος
της επίσκεψής του μεταξύ άλλων ήταν , όπως αναφέρε,
να μεταβάλει την αντάηψη που έχουν πολλοί Γερμανοί
επιχειρηματίες για την Ελλάδα, έτσι στε να επενδύσουν
στη χρα . Ο κ. Γεωργιάδης πιστεύει ότι πολλοί δεν έχουν
αντιληφθεί ότι στην Ελλάδα δεν έχει, αλλάξει μόνο η
κυβέρνηση , αλλά ότι έχει γίνει πάλι μια σταθερή χρα
χωρίς εξεγέρσεις και απεργίες και ότι έχουμε
βελτισει το επιχειρηματικό πλαίσιο και μέσω μείωσης
της φορολογίας και της εφαρμογής όλων των συμφωνιν
δεσμευτικές οδηγίες!πληροφορίες σχετικά με την κανονιστι
κή συμμόρφωση καινοτόμων
Η ειδική εφαρμογή έχει
δεχτεί πληθρα απήσε ων
δικαιούχων και με αυτά τα
υπουργείο
Η πλατφόρμα είναι ανοικτή
και προγραμματίζεται να
κλείσει στις 20 Δεκεμβρίου ,
στε να ακολουθήσουν οι
πληρωμές του επιδόματος,
εν ο πρωθυπουργός άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο, εφ σον υπάρχουν ακόμα περισ
σότερες αιτήσεις να ληφθεί
δυνατό περισσότερου μέριμνα για πληρωμές και
χρηματο πιστωτικν
των, χοηματοπιστωτικν υπηρεσιν , επιχειρηματικν μοντέ .
λων , σχετικά με απαιτήσεις
αδειοδότησης και Qυθμιστ κέςleποπτικές
Όπως εξή γησε, πίσω από το
Innovation Hub είναι μια ομάδα
στελεχν της ΤτΕ που απαντά
στις ερωτήσεις.
προϊόν
δεδομένα , το
Οικονομικν
προσανατολίζεται σε αύξηση του κονδυλίου που έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισμό , προχειμένου να καλυφθούν όσο
προσδοκίες.
με την ΕΕ>.
πολίτες.
τον Ιανουάριο.
Created by Universal Document Converter