Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

13oC, 14:00

17oC, 20:00

15oC - Υγρασία 72%-97% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:55 - Δύση ηλίου: 17:18

€0.80

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε την υποχρέωση από την κυβέρνηση Τσίπρα να τρέξει ένα
4ετές Πρόγραμμα ενίσχυσης του περιφερειακού Τύπου, επιδοτώντας την πλήρη απασχόληση σ’ αυτόν, με την τεκμηρίωση που βεβαιώνεται γι’
αυτήν από το ασφαλιστικό Ταμείο. Η υλοποίηση του, εκτός των προφανών άλλων, δημιουργεί μέτρο επαγγελματικής ιδιότητας. Εργαζόμενος
πλήρους απασχόλησης και ασφαλιστικών δικαιωμάτων στον περιφερειακό Τύπο. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις, η αναγκαία ενηλικίωση για τον
τοπικό Τύπο. Η χειραφέτησή του από το πολιτικό χρήμα και τις πελατειακές σχέσεις, όπου και αν αυτές υφίστανται, μετατρέποντας τον Τύπο
σε Γραφείο Τύπου πολιτικών κ.α. συμφερόντων. Κάνοντας τον «κιτρινισμό» από διαστροφή, κατεστημένη συμπεριφορά. Πόσο μελάνι έχει χυθεί υπέρ της αναγκαιότητας για τον εκσυγχρονισμό του περιφερειακού Τύπου και τις δημοκρατικές προϋποθέσεις του; 3>>

Áðü ôá êáéíÜ óôá óõíçèéóìÝíá êåíÜ äáéìüíéá

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5025

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Êôßæåôáé ôï ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï ÷ùñéü

Ôá Éüíéá ÍçóéÜ
«ôáîéäåýïõí» óôï
×ñéóôïõãåííéÜôéêï
ÐÜñêï ôçò ÁèÞíáò
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι εργασίες για την
εορταστική μεταμόρφωση της
πλατείας San Giacomo έχουν ξεκινήσει και το Χριστουγεννιάτικο
παραμύθι είναι προ των πυλών.
Σελίδα 5>>

Äçìïôéêü
Óõìâïýëéï óÞìåñá
óôçí Éüíéï ÂïõëÞ 3>>>

Äåí Ýäùóá åíôïëÞ
áðáãüñåõóçò,
ëÝåé ç Õäñáßïõ 4>>>

Ôé Ýöåñå óôï öùò ç áñ÷áéïëïãéêÞ
óêáðÜíç óôï Ìïí Ñåðü

Êüíôñá óôçí Ðõëáßá óôïõò
«8» ôïõ ÊõðÝëëïõ ï Öáßáêáò

8&9>>>

15>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα