Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΘΗΕΡΙΝΗΕΦHMEPIΔA ΤΣ ΜΑΝΗΞAΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ 2019
XPONIA
1ΑΛΕΑΡΟΝΟE01900. Apάμοuο 4207 KΔΚ000 wlarydromos.σ
1916-2019
ΝΑΝΣΥ ΚΑΠΟΥΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΕΛΡΟΣ
ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΟ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗ ΔΕΥΑΜB
Mrρι τν nρόαληα νίου
μιό οοό διομορό 11Α1
Μonpδpος της Αταροοικαίος
ntpo Aτovου nA
ΒOΛΟE
ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΙΟΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κούρεμα οφειλής
80% σε υπερχρεωμένο
θρήνος
γαδμουκή
υπάλληλο
Ερηn teες oό m u
5δοm Em Πed
ppo pνw mv AS
Το δικαστήριο έσωσε την κύρια κατοικία 50χρονου
Βολιτη υπαλλήλου από Πλειστηριασμό
ΚΟΛΥΜΟ
ovoio opepο ogcς unρρεωμένου Βoη
ano Eροδο Βou Τoδοοopoi
50pοοonοonoo 42.900 co on ουoο
oεή 259.190 cpo o touoc mpo κooόο
ou b δooo oooooόnκoro νύνμη ob
ναunους oύ wο 2016 κα δον bοmδuσonoο
ononopeioις οοος του unonpedoος, πs
ΠΝΤΟΥΣΚΟΥΠΜ EΤΑΣΤΕΜΕΡΠΑ
ΣΑΡΟΣΕ Η ΜΑΓΗΗΣΙΑ
οι ετερίνο
Βολιτες
ξανάνιωσαν
ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΨΑ
ΚΑΙ -ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΗΛΙΟΥΥγειονομική βόμβα
Ο1ΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΟΛΙΩΤΗ.
το Πανεπιστήμιο θεσσαλίας
Aoopoα και φu
popkς wνonu, ou
δοpιonaκοr oo Βo
Διακpίθnκατ ια τα προϊόντο τους στο Μοdein Gr664ο
ΟΕνοpατήρια δαλωσυ του βουλεντή Χρ, Waoκέροστεία,
Κατάληψη στο rpnνό oupουο o opς
mouaoναναίωη τωrουβον τους πA0
ΕΝΑΡΗΙΑΤΡΕΙΟΥ
Νικόλοοs Μ. Νικολου MD
Ψυχοτροs
SUPERSEAVICE
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Κ. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ
ΕΚΟΕΣΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
ΔΗΜΟΥ 00ΛΟΥ :Μr
Αnoporo Ιorpons Aθηνων
Εδακυθο, στο Κoroinko Στοόλμη .
Συνεδρίες Εντατικής Ψυκοθεραπείος
Φορμακευτική θεροnείο , κατόθλιψη
Διηολική διατοραχή , Ψυχσεις,
Αγκδη Σνδρομ , Εργοσιακό στρες.
Προβληματικές Σχέσεις
Αυτιστικό φοσμα , ΔΕΠΥ
Δέχετοι κατόην Ραντεβού
Ευaτ αοσνεικπν
TETAPTH 18
naυ0 Μτωο
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
mς 10
EZANTEI
Ψωmoνe
, 0 ίΕ
Είoοδος 76
ΜuνΕΙΝΝ
12421 234
λ 200φ4
K646 12109
Δεέpα . naροsεενά.
19 14 00
υ ΤΤΙΗ
noloouemelopus.com
δυp ων
Σοpou 6o 302ε .
y ευσtg
ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.
οι Δοχεριστές και Το Προυπιoό
της εrαpeioς οος εύχοντα
Συλλογιό Σύστημα Ανοoωσns AKK (Ν.2939/01 )
ΑΤΙΗΕΥΒΟA -ΒΟΙΩΤΑ.ΜΑΓΝΗΑ- ΑΧΑLΑ
ΑΡΚΑΔΙΑ-ΚOΡNΟΑ-00KΔΑ-ΚYΟΝ0.
Δεύουνοη Χαλδa αιρδου 8 Τκ 34100
ΤηλΜφωνο . Φo 2221400730
ωooo5 www.sorbe.g.o iοGoog
Χρόνια Πολλά !!!
Ευτιχισμένο το 2020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα