Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.662 .Τιμή 0,60 E . Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πρόστιμο στον Δήμο Ιωανντόν για τη Λίμνη επέβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
ΠΕΛΕΝ
ΓΙΑΤΟ ΚΑΝΑΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
νθαπληρσουμετρα πς ψαρτίές του πρ. Δημάρχου Φλιτα Φλου Απολογισμός σήμερα για το Πανεπ. Ιωαννίνων
Q4ων ο ήνςτω Σύλήνω Πρωτασίς Πευβίτς 4. Συτμάς
μαφμήας τμοντάας Τα. Κοίηνιάνη για ηλμαία συγκενον .
Προβλήματα υπάρχουν, όμως
γίνονται καιβήματα μπροστά!
. Τα πdνδεινα έχει υποστεί
η Παμβπιδα Τις Τελευταίες δεκαεπίες από ην αλόγιστη ανθρπνη παρέμβαση πάνω της η ο.
ποία μοιάζα να μην έχει λω
μά Ρύπανση , κυρίως μέσω της
Δεν Τίθεται θέμα μετονομασίας του δήλωσε χθες ο Πρύτανης
. Ήταν δύσκολη και γεμάτη
πpοκλήστις η χρονιά που πέρασε
για το Πανεπστήμο lωαννίνων , .
ν οι Πρυτανικές Αρχές Του από
Την πρτη σηγμή που βρέθηκαν
στο τιμόνι Του μεγαλύτερου εκ .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
aπόληξης αποχετεύσεων στα νEρά της μπαζματα κα ποικίλες
επιβαρυντικές δραστηpιότητες
δίπλα στην όχθη της έχουν οδη γήσει σε σοβαρή υποβάθμιση
του σπάνou οικοσυστήματος Της
λίμνης Ιωαννίνων .
Μa απόης χεpoεpες παρεμ
βάσες υπήρξε η κατασκειή στις αρχές της δεκαετίας Του 70 των ανα χωμάτων που περιάρισαν σημαντΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η απόφαση τον Επιθεωρητν Περιβάλλοντος
να επληθεί πρόστιμο στου Δήμο Ιωαwνπν
για το κανάλι της Αμφιθέας, δικαινει όσους
εαν εναντωθεί Το 2013-14 στην κατοσκευή
Του. Στην ένθετη φωτό ο Αριστ Σωτηριάδης..
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
παιδευτικού δρύματος της Ηπε
ροu, Τον Σεπτέμμβριο rou 2018,
βρέθηκαν αντμέτωες με διάφο earoA.
Ανοιχτή στο κονό είναι η σημε
Ρiνή εκδήλωση απολοιομού
των πεπτραγμένων της Πρυτανκής Αρχής Του Πανεπ .Ιωαe
| νων, με τον Τρ. Αλμπάνη (ένθετη
φωτό) να καλεί πολίτες και φορείς να πην παρακολουθήσουν .
: ρα ανοχτά μέτωπα
-----------------------------------------Μεγαλύτερο όλων ήμαν η συγ
χνευση του Πανπιτημου με το
κή ζημά στην λίμη για την οποία ο : ΤΕΙ Hπείρου , μία δαδικοσία ην οΔήμος Ιωανντν καλείται σήμερα : ποία δρομολόγησε με πρόχειρο τρόπο η προmουμενη Τγεσία του υπουργείου Παιδείας χωρίς να μερσκ που έγνε στη δεύτερη αυτή πεpoχn . είσης προκάλεσε oολογ κάτους υγρότοπους σε Κατσικά και
Αρφιθέα , εν Το κανάλι θαλόσσου
Τουραικό Ιστιonλoϊκό παρέλαβε 33 αλλοδαπούς για Ιταλία .
πληρσει πρόστμο!
Η απόφοση ανή ΗΛυγιά Πρέβεζας νέοορμητήριο
11η σελ.
μνήσε και για τα ουσιαστικότερα
ζμήματα, δηλαδή προκεμένου να
δοθούν τα αταραίτητα κονδύλια στο
δρυμα και να καλυφθούν τα κενά σε
εκπαδευτικό προσυπικό που απατούσε το εγχείρημα .
...-------------------Με ειστολή του προς όλα τα ΜΜΕ Ιωαννίνων
Βαρύ κατηγορν κατά Δημάρχου
από τον Δ/ντη του Μουσικού Σχολείο
για διακίνηση μεταναστν!
Vindήμαν α δ υλmpo apούντι δύ Έλης α ηί oς
Ο Δίμαρχος Πωγωνίου
Κ Καψάλης στο Δίκτυο
Μιρυρκάν Πιλοων α Χαρν
. Στη σελίδα 2 |
Σήμερα ο απoλoγισμός
. Σε λερναία .
δρα έχει μτατραπεί πλέον η δράση
εγκληματιικν ομά.
δων που μεταφ .
ρουν ένανι αδρός
φοιβής παράνομους μετανάστες
από την Ελλάδα
πpος την aλία και
άλλες ευρωπαϊκές
Μa ξηρθρuνουν ο Ελληνικές ΕΤέλος οιπερΤτές γραφειοκρατικές ενέργειες
δωκτκίς αρχές, άλλη εφυτρνα,
με επίκεντρο της δράσης τους την
Ηπειρο, η σποία έχει μετατραπεί γα
τα καλά σε κσταυροδρόμι παράνο
μης διακνησης αλλοδαπν προς
λες ευρωπαίκές πό - - 11η σελ
Σε όλα τα παραπάνω θα ανα φερβούν τα στελέχη Της Πρuτανκής
Αρχής, στο πλαίσιο εκδήλυωσης που
aγνει σήμερα , Τετά
μ.μ. στην AΒουσα .-11η σελ
VΑB. ΤΣΑΝΗΣ Ηaήβεα αν ετβάλετα ε στοχαρτορη προοίτον
ούτιμεμονοίόγος και μονομερή ενμήωση. .
. Ο αναβρσσμός για Την συ
χή -όπως σποδεικνύετα πνευ
ση της Δημοτικής Αρχής Ιωaννi
Ma u η μετασττγυση
Για να στηριχθεί οικονομικά το ιστορικό σολείο .
Να συνδεθεί με ο Κληροδότημα
η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων
Σχολείου bωανν
νων, από ο σημερινό κτήριο , στο
Ψηφιακά από το 2020 η έκδοση
της φορολογικής ενημερότητας
> Να πάρουν θέση οι βουλευτς μας ζητά ο Σύλλαγος Αποφοίτω
.Η αδισφορία που έως rρα έχουν δείξει οι
Τοπικοί παράγο πρην δημοτικό σχολείο της Το
mκής Κοινότητας Πτριβλέπτου ,
συνεχίζεται.
κα αν όπως φαίνετα βρέηε : ς για την απο
λύση στο 4ημα της - 11η σεΑ
νeέμα ημερν ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες..
. Με το νέο έrος θα
ξεκινήσει να διατίθεται
ψηφιακά ηφορολογικήΕ.
νημερότητα σε όλους
Τους φορείς Του Δημοσί.
ουp ανακοίνωσε από ο
κατάσταση της
νομμμότητσς στο
κληροδότημα Ν.
Ζωσιμά, οδήγησε Το Σύλλογο
Αποφοίτων Ζω
σιμαίας Σχολής
να απευθυνθεί στους βουλευτές
rου Νομού ωaνwivw.
.Πλέον δεν υφίστανται άλλα
χρονκά περιθρα ανοχής ή αδρά νεος θεωρούμε όn πρέπε, όλαι όσαι Ενδοpέροντα για 11ησελ
Κάι συνότηρη Αργπά
Απνομίας Ελάλς κmβoάς
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κ s Γ
Σελ. 12
βήμα της Βουλής .
Υπουργός Ψηpιακής Δι .
Ευς 25 Αειεμβρίυ α ατίσες
γαwww μέμομα
Προσλήψες ανακούνωσε
Ο Τπουργός σίας
ης κ ηεpρα.
κατά τη συζήτηση
rou Προολογισμού
Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήνησε ο Υπουργός, θα διευκολύνοντα πολίες και-11η σελ
| Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Σελ, 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Eπέστρεψεμε κάταγμα στο χέρι από τv Κέρκυρα..
Χωρίς τον Σκόνδρα ο ΠΑΣ
κόντρα στον Καραϊσκάκην
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Ερντογάν ο ανασφαλής
και απρόβλητος. ..
Η Τατιάνα Καλογιάννη για
τα σχόλια του Τολμηρού .
-Το Ηπειρωτικό ντέρμπι ξεσηκνει τους φιλάθλους
> Του ΠΑΝΑΠΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Ο Σε σχόλια της στήλης -Τολμηρόν του Γιργου Γιαννάκη που
αφορούν το πρόσωπό Της σπαντά η επικεφαλής της παράταξης
-lωάννηνα 2023 και πρ. Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Ταπάνα
Καλογιάννη. Σε επιστολή της προς τον Π.Λ. ανοφέρει τα ακό λουθα χαράκτηριστικά
. Σης προπονήσεις επίστρε.
Ψαν χτες ο ποδοσφαριστές Του
ΛΑΣ Γιάννηνα μετά Το δήμερο ρε
πό που Τους Εδωσε ο Αργύρης
Γιαννίκης και ξεκίνησε η προετο pασία για Τον κυριακάτικο (22/12,
3:00 μμ ) αγνα με ον Καρα
σκάκη Αρτας στο εΖωσιμάδες
στην rελευταία αναμέτρηση Των
Γιαννωπν μα Το 2019
Μετά το πέρας 9 αγωνστκν
στην Super Lengue 2, 11η σελ.
Ομότ Καθηνητή Γεωπονικού Rαν μίου Αθηνν
ΟΗ λακή σοφία λέει θεριό πληγωμένο χωρίς
διέξοδο διοφυγής γίκεται πολύ επικίνδυνο. Έτου
και ο Ερντογόν , πληγωμένος oπό το κίνημα Των για ουλενιστν , πληγωμένος aπό την ήτα Του για το
δημαρχειακό αξομα Της Κωνσταντινούπολης , ou
κατ' επέκταση σημαίνει όη Πάνω anό το 50% του τουρκικού λαού εί
να φανερά εναντίον του, παρά Τις διξεις και φυλακίσεις χλιόδων
πολπν , εν σημαντικός πρέπει να είναι και ο αρθμός αυτν nou
δεν εκδηλνεται, ανήσυχος από την oικονομική ύφεση 2η σελ
Κέριε Διειθυντά,
Στο φάλλο της Παρασκευής 13/12/2019 της έγκραης εφημερ οος σος, ο συνεργάτης σας κ Γιaνάνης , στη θέση -ΤΟΛΜΗΡΑ-.
δημοσίευσε σχόλιά του με τλο: Το Καλοσρισμα , στα οποία
συνεχίζει να εκφράζ, και μετεκλογικά , mικρόχολα σχόλια για το
πρόσωτό μου και τη δραστηριότητά μου , επιχειρντας για άλλη
μία φορά να παραπλανήσει τους αναγνστες σας . θα
-7ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα