Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ
ΕΘ Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηπείρου- Βρυτήs Eυθ. Τzάλλαs-Ετos 930-Αρ. Φύλλου 24710-Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019-0,60 ε
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Εικαστικοί αμικρόκοσμοι
στη Δημοτική Πινακοθήκη
Δίνουν αίμα ,
στέλνουν μηνύματα
Περιμένει κόσμο
στο <Ζωσιμάδες
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
Στα δημοτικά
ο κύριος όγκος
Αδρά πληρνουν πρόσφυγες και μετανάστες για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη
δυτική Ευρπη, με τα δουλεμπορικά κυκλματα να τους προωθούν στα Παράλια του Ιονίου
ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Σημαντική στοείa για τa πooοστά
των προσφυγόnουλων nου φοιτούν
στα οκολεία ης nεροχής, έδωσε ο
Περιψερεοκός Διευθυντής Εo
δευσης Ηπείρου Κωσταντίνος Κα
μπουράκης, με αpορμή mν tναρξη
δήμερου εημορφωτκού ηρογράμ
ματος.
ΣΕΛΙΔΑ5
ΚΑΙ Η. . ΕΙΟΔΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ
ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
Διηλή εκπροσηηση
της Ηπείρου
MΕn ης Εκιελεστικής Eniτponής
του Δικύου Μορυυρικν Πάλεων
και Χωριν Ελλάδος εξελέγησαν οι
δμαρχοι Πωγωνίου Κσας Κοtάλης και Νiκολάου Σκουφά Ροζνα
Βαβέτση, κατά τη δρκεα γενικής
ανλευσης στο Καλόβρυτο
ΣΕΛΙΔΑ 4
Επιτυχής
ηΠαρασκευή
Απόλυτα επuχής κρίνεται η npo AHENKO TONA
uΥNη .
στάθεα του wσττούtou Τεχνολαγίας Αγροuκν Προνων -Τμήμα
Γλατος Εοον wων του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ να ποροσκευόσει σε ημ-βαμnχανική μορφή η napοδασιακά
τυριά Κασκαβάλ Πνou και Ούρδα .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μπλόκο των λιμενικν της Ηyουμενίσας σε στιοπλοικό με σημαία Τουρκίας και ρσους χειρστές nu
μετέφερε 33 Ιρακινούς Είχε Πponγηθεί Πρv λίγες ημέρες η εξάρθρωση κυκλματος δουλεμπόρων με
Πλοκάμια σε Ελλάδα και rαλία, το οnoo είχε διακινήσει τουλάχιστον 150 αλλοδαπούς από την Ηyουμενίτσα
και την Κέρκυρα Προς τις ακτές του Λέτσε και του Οιράντο .
92 Προτάσεις για
το τοπικό πρόγραμμα
CLLD/ Leader
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΟΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΝΝINΩΝ
ΕΞΑΠΟΛΥΕΙ Ο ΔΙΕΥΟΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Προσδοκά
σε καλύτερες
μέρες
Μικρέs
Αγελίες
Εoοκσερε
Πωλήσεις
Gσίας
Προς λύση για την Παραμονή
του Μουσικού Σχολείου
Aonμέσ ερφέρειας φανειαι nuς δίνετα κα mν naραμονή του Μαυoικαύ Σχολείου lωσνίνων οτω κίριο
nou στεχάζεται otμερα, δηx Πραμτ σπό ευχεροτήpια εnιστοή του Εονή του oχλείυ κα του Συλλά
χου Δδοκόνωνηρος to nρηεροδρη Ηndpou Aξο ρο Κοριμύν. Σύμωνομε ηληρομορίας, μετο on
ανεννάηon nεpιμέροος Hnείρου, Μπτρύποης και δήμου oντν, βρόδικε στρόπο γονα iνoυνα απα τούμενες napμβάσεις και να εξοσφολστεί η olaioδότιση του δδοκτηρίου, ανεnς 6ε βαχpeστεί να ανόψιτη
eείλύon γα η μετουτέγοού ωυ. Αθθηση, ωστάο, npoeλούν ακαταγγελες τoυ δaυθυνή τυ Μαυοικού ΣχοAΕίou ΑB. Τοόνη καιά του δημάρκου Ιuαννίων, τον σnaία κατηγαρεί γα nρoσnaeεaφίμωσης και οφoβισμού,
ΜΠορεί να nopαμένουν α νωστό και δυσuιχς μόνμα
nροβλήματα ης unoxpnμστοδότησης και unoστελέχωσης
του novεnστημίου lωσνων, όηως και όλων των υπολoίnων ΑΕΙ τς χρας ωστόο n ενσυμότωσn του ηρ nwTE ΚΟ n αναδιρθρωση nau ένει eπiaυθεί σε όλα το
επine6o , φέρνουν το onικό δρυμα σε μια να εnox .
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
TΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝIΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ .
Προκαταβολικό κόχι στον επιμερισμό
Καλέστε στο
ΣΕΛΙΔΑ 4
265102630 ο