Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΣΕ ΜΙΑΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
Την ευχή ότι του χρόνου θα
είμαστε σε μία πολύ καλύτερη
Ελλάδα, περισσότερο αισιόδοξοι
από ό,τι σήμερα, εξέφρασε
ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΑΠΕ
Τους βασικούς άξονες του νέου
επιχειρήσιακού σχεδιασμού της
ΔΕΗ, παρουσίασε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος Γιργος
Στάσσης, με ΑΠΕ και χωρίς
λιγνίτη από το 2023.
ΣΤΗ ΜΑΧΗ.
THNKN
τAuιoφαση της Ελλάδος
να βρεθεί στην πρτη γραμμή .
της μάχης για την κλματική
αλλαγή, μίλησε ο υπουργός.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής χατζηδάκης .
ΣΕΛΙΔΑ3
ΣΕΛΙΑΚ ά,
ΣΕΛΙΔΑε
ΦΥΛΛΟΥ 968 |0,50έ
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒ P1ΟΥ 2019 | ΑΡΙΘ ΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
OIKONOMIKH
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ
Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
H TAXEIA
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
ΤΑΕΟΝΙΚΑΔΙΚΑΙΑ
Η ΧΩΡΑ ΒΑΔΙΖΕΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ
ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΒΛΕΜΜΑ
Έχουν αρχίσει να αλλάζουν
στην κοινωνία πολλές
προκατειλημμένες
αντιλήψεις για το τι σημαίνει
επιχειρηματίας, επισήμανε
ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Mytilineos
Ευάγγελος Μυτιληναίος.
ΣΕΛΙΑΑ.
....Λ.
Χ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
μεοger
ΚΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΙ ΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΚΑΝΟΝΙΑ Η ΒΟΥΤΥΡOυ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥ0!
ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Ι ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΑΛΟΥ 968
ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5G
H Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να συμμετάσχει ισότιμα
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, έχοντας ως βάση ένα πλαίσιο
αξιοποίησης του φάσματος , ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης.
σΠniς,
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΕ 3 ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΑΞΟΝΕΣ
Για την αναπτυξιακή
στρατηγική της Aegean
για το 2020, μίλησε ο
πρόεδρος της εταιρείας,
Ευτύχιος Βασιλάκης,
επισημαίνοντας πως για
το 2020 σχεδιάζει αύξηση
της χωρητικότητας σε
επιπλέον 47 δρομολόγια
εξωτερικού .
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ! ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ
ερικέδε
Απορρόφησε τα κέρδη
της προηγούμενης εβδομάδας
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
NONHOV
Μεκτοη 116%
στικ 890,ό μονάδε ,
ολοκλήρωοε εχθέςο
Γεvκός Δεάκτης του
Χρηματστηρίου θηνoν
με την ογορένε δορθναι
ΣΕΛΙΔΑ Ο
uό το βάρος τwν
ροτέpωντίtλωs
amoppoφύντος σpοντικό
μpος τωνκερδν της
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Για την ανανέωση της εικόνας του δικτύου και την επέκταση καταστημάτων και αποθηκευτικν χρων, αναφέρθηκε ο διευθύνων
σύμβουλος του Metro Αριστοτέλης Παντελιάδης, προσθέτοντας την
αξιοποίηση της τεχνολογίας για την προσέλκυση και νέων πελατν.
πporγouμενηκεβομόδος
υγκεκpμένα. ο ftvκός
Μίκτης wνήθηκε μετο
550.71 μονάδων ότεν
ttεpu 1.0% α 9%,,9
μονάδνoενnpooίo
oροκήoοδο04 ετον ιδoa
στονόn ση 30.ο, τμάp .
t μέοω Προουμφωνημένων
poεων διoeηv 1,30 εισ
πμάn.
φοr 90ραebάtο
Με mλεeς 2,29% ο
φαυκόκδείκτης
ptpoe, ο δείκτης υψηλής E .
φαλαonoίησης κλειο με πτn
1ρ0% στς 2.220.05 μονίδες, με
enλnς 1.09% oλοκλήρωοε τ
ονολληtς o d tap στικ 1.159.39
μονοδες εά οτpnς δείκτη
tλεo με anoειες 2.20% σης
65536μοδε.οστoo ηΕmφa κτoτηα τηκ οpoς στο επbεδo
πληoίoν ον 900poόδων φiνnα
oκμη μαουτερίoon η ono a
mapο νοδn, τέn n
oδηvήon tον vo Δετη κο υοδopά τηστήρητων 800
2 μονδων, Enpoο για μα
νnon noυέyn novoληφeεί στο
poopnpεov, όταν n
όppooυλάκn emoεδουν τ.
noλnox του, unό 1oν φόβο της
δp ου frvou εκτη να δ
onpoou 900μοδε.
53nk o00 κοι η Sοciet cenerale
amνήλΒιν με θετικά λογα για a
ιλληνή εs, με τη δεύτερηνο
φυστήμαμεγάλες ονwh θ Aωνστηγoνκpo.
nou στο αμαλό τpa. Ενκ .
onAR Eukooησν ομ .
νηκές πέoo στον ενnό δxτη,
ς έκλεον με anλεας ηou
ξntpooν το 3% μ ικ tenereεν
ΤE oυpή να a ν με
Πpoχpneε οε ούδηση τον
τμνστύχων
Amo την πλευpό της η Deutche
bknpopρηoε or auξpη τwν nμόστopντων ελληνν τpou
, ουνδονος τη pλr των
po ν με τmpουτότων oο
ov tν ελληννapoop .
nν, Τopάoνελη
ναbν κρατνpοoων την ο γηooμonmotμήσεν τη
pνόστος δv pαλaων γι
τοoύvοoουλάδου nλίονεκτμά
KOμέοο άρο το CoEθα δμοp
φί στο M έvτ 122u
pnpοηοupω.
xστα ελλην ς
1ομόλοο γα ο
2000, oονς on oεntvounές
δεν mpouonεpμνουν άλλο
vmopέφουνo εές τeταοκελληνuο toς
άλστα, η βτpoη των θεμe .
oδoτημεθcoτεpεimεvoς λοδν μεγεθν τηκpoς και η
στυpο ααλύτη aλλογή της κφνησης touv o oupompεά τsppεs της t 66οcένoνη της taλo, ωoτooo
εκτμάm ηούνλοη α εtμ ne
Οετλόγιαγια τα
ελληνικά
Αλλωστε η nαλopoμη κίνηoη
μepi ς οο0 μονoδες
io Τ μο
βonuοeinoopά το τελυpοάλληλ.
, α0λaας o Boχαλκο,
Νa o. .0ς, Μυτιληνοίο ,
ΣΕΛΙΔΑΗ.
, άμα o Ap
t Emέpooν Το ω Μπη πι τκd έκλεoν ο Ελάκτωp, Μκ.
ΑΔΜΜE, ΕΧΑE, οτE . Motor O .
panrxtέpvo,ενοovo
δnοonρωoον τ οuαλλογά
-Τoνe Eνεργoκή m tλληνκά
paa οnoCataoνμετέρδni15%L.
oημοντύ!
nou θa μmpοίo να της δoυ την
enpn noυ τρεoζτo oν nα δεν
λonouvo μpάς θτές εξελεs
nou βonoύν την ουντήρηoη των
oμuθ rootoe
ΣΕΛΙΔΑ0
toύμo
Ο3t μήρ οςpμυστθιp ,opuτονnοτν
ω κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο wwW.vradini .gr
771109 014106
1 Ο ΠΠ
ρμα 19 αε