Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Lδιoφωνo μο οου.
θογwστ όμως,
μέχρι θονότου Yp
νο εκφpόζεy
ελεύθερο /
την όrοφ.
10ου" /
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Δεκεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5912
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εψημερίδα Κοζάvης
Νέοι Αγρότες
Καινούρια προκήρυξη
το 2020
Ο Ενσχύσεις 100 εκατ. σε 5.000 δικαιούχους Ποιες προκηρύξεις έρχονται
το νέο έτος
Σελίδα 9
Αρχίζουν
Η πρόταση του Βουλευτή ΝΔ
N. Κοζάνης , κ.Στάθη Κωνσταντινίδη
για τη σύσταση Οικουμενικού
Μητρου Απόδημων Ελλήνων
Σελίδα 7
τα δύσκολα με Τη ΔΕΗ
Κλείνουν 12 μονάδες
φεύγουν
5.000 εργαπόμενο
Επίδομα Ενοικίου
Αιτήσεις
για χιλιάδες δικαιούχους
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύριακου
14-15/12/2019
Συνε Σελίδα 15,
δρίαση τns
Οικονομι κns ΕπιτροΤreYSΣ
Ιοστ αe
Π ΨΕΙΣ
Συνέπειες
ωριμάνσεως
Σελίδα 24
τns Περιφέρειαs Δυτικns
Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχουν και αυτά
| Περίοδο ωριμάνσεως . Με άλλα λόγια , υπάρχει μια
|στιγμή που η ρύθμισή τους λαμβάνει τη μορφή
| του κατεπείγοντος , για διαφόρους λόγους,
| ενίοτε σχετιζόμενους με τις προτεραιότητες
|μιας ή και περισσοτέρων από τις μεγάλες δυνά .
|μεις της Δύσεως .
Αυτό συνέβη στην περίπτωση του μακεδονικού
Ιζητήματος, η επίλυση του οποίου είχε αναχθεί σε
| προτεραιότητα από ορισμένους εταίρους
συνέχεια στη σελίδα 4
Μακεδονίas
Τρτη 17 Δεκεμβρίου 2019
Σελίδα 11
ΣΟΝIVUN