Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
Δεκεμβρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7408
Τιμή Φύλλου 0.50G
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΩΙΚΟΣ
δεσμός
Τόρδιος
ΔΜακεδονία:
Εκατό χιλιάδε
Πολίτεs θα θίξει η
Απολιγνιτοποίηση
τικόκκινα δίνεια για δανειολήπες και τφάπεζες
Συνέχεια στην 7
VPύθμιση
χωρίς κσωτηρίαν
για 2 στους 10
δανειολήπτες
Ξεκινάει
Συνέχεια στην 10
η ειτουργία
του Χιονοδρομικού
Κέντρου
στη Βασιλίτσα
Εοι Αγρότες
Καινούρια προκήρυξη
Το 2020
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
συMBD
ΙΚΤΕΟ ΓΕΑ0
Επίσημos Συνεργάτη
ΜΕEA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε ,
TPEBENA
3nς Οκτωβρίου 131
5οχλμ. Τρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.:2462029200
E-mail: [email protected]