Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικάaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδοκτήρια- Εκδότρια Σαφίδου L Συλνή
ΔΔΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ap φίλλου 630-12.014
Περίοδος Β' (1974)450ε
Μιλάει στον nΤ ο καθηγητής
μουσικής κ. Απόστολος Αποστολίδης
Στις 20 Δεκεμβρίου
ανοίγει το
χιονοδρομικό
κέντρο Φαλακρού
Στη Δράμα στις 20 και 21 Δεκεμβρίου
Γκρέμισε
Εκδήλωση
για το σημαντικό
θέμα της κολπικής
μαρμαρυγής
Επιμένουν λαϊκά και
ό,τι έχτισε
αυθεντικά στο Σύνολο
Λαϊκής Μουσικής του
Δημοτικού Ωδείου Δράμας
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης 1-2
σελ 3η
σελ. tη
σελ. Βη
Bελ. Υη
Ο στρατηγός εα. της ΕΛ. ΑΣ. Μ. Σφακιανά κης μιλάει στον Π. Τ.ο
Στα τέλη του 2020 αρχές 2021 ανα μένεται η κατασκευ ή του!
Σε πρτο πλάνο το cyberbullying, | Ανισόπεδη διάβαση και κυκλικοί
ο διαδικτυακός εθισμός και
η εκδικητική πορνογραφία!
>αΤα εργαλεία με τα οποία μπορεί κάποιος να προστατευτεί , είναι απλά και είναι μέσα στο μυαλό μας
κόμβοι στην ανατολική
είσοδο της Δράμας
Αντιπεριφερειάρχης Δράμας: Εργο αξίας 19 εκατ. ευρ που θα αλλάξει
την πόλη της Δράμας
>Ανακηρύχθη κε ανάδοχος για τη γέφυρα της Μαρμαριάς στο Παρανέσηι
Ο σεδσσμός Των κυκλικν κόμβων στην
ονατολική είσοδος Της πόλης , άτως φαίνο ο σε χύρτη που παpουσίασε ο κ Πατοδ πουλος
Του Θανόση Πολυμένη
ΑΝΑΤΟΝΙΚΗ είσοδος της πόλης ,
από την πλευρά της Καβάλας ,
ένα ένα έργο που υπήρχε στα
σκαριά πάνω από 10 χρόνα! Το έργο εe
ήδη μελετηθεί και σχεδιαστεί , από την
εποχή που ακόμα υπήρχε ο θεσμός της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης . Παρ ' όλα
αυτά , μέχρι και σήμερα , είναι αλήβεια ότι
τα σχέδια αυτά παρέμεναν στα συρτάρια.
Σε συνέντευξη Τίπου την ατοία παραχρησε χθες το τομένο σύμβουλο γα θέματα Πολιτισμού και Αθλητ μεσημέρι ο αντιπεριpερεκάρχης Δράμας κ . Παπαδόπου σμού της ΠΑΜ και το στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχν
λος, ανακοίνωσε ότι πλέον οι μελέτες του έργου αυτού κν Εργων της Π.Ε. Δράμας κ . Κυραζίδη , ανακούνωσε
φγήκαν από συρτάριο τροποποήθηκαν σύμφωνα με την ένταξη του έργου της ανατολικής εσόδου της
την ισχύουσα νομοθεσία και ήδη πήραν το δρόμο τους πόλης της Δράμας το οποίο καλς εχόντων των πραγγια έγκριση από το Περιφερεακό Συμβούλιο κα στη συ- μάτων και σύμpωνα με τη διαδικασία, αναμένεται να
νέχεια για τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αν .
Μακεδονίας-Θράκης , προκειμένου να ενταχθεί για χρόνο κατασκευής δύο χρόνια .
χρηματοδότηση από το ΠΕΠΑΜ .
Πρόκεπαιγια ένα έργο ύψους 19 εκαι. ευρ , το οποίο έγνε την περασμένη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στην Π.Ε
προλέπει την κατασκευή τριν κυκλικν κόμβων από Δράμας παρουσία του περιφερειάρη ΑΜΘ. Μέτου
την περιοχή τυ Αίμου μέχρι και το ύψος του Σλαβε - και τις γενικές διευθύνοεις Οικονομικού και Τεχνκού ,
ντην την κατάργηση των φαναρν οδιής κυκλοφο - συητήβηκε το σχέδιο δράσης ενόψει του 2020, όπως
ρίας , καθς και μια ανισόπεδη διάβαση-Υέφυρα, στη αυτό έχει κατατεθεί από την .Ε. Δράμας .
σδηροδρομική γραμμή.
Ανατολική
είσοδος πόλης
Ο αντιτεριφερειάρχης
κ. Παπαδόπουλος , μαζ
με το δήμαρχο Δράμας
. Μαμσάκο, τον πρόεδρο του Περιφερεικού
Συμβουλίου ΑΜ κ Ποπαθεοδρου , τον εντε
[Μια έρευνα που έχει βγει Τις τελευταίες ημέρες στην Αμερική ,
δείχνει ότ το παιδί που θα τραυματιστεί ψυχικά σήμερα σα 15, 17
και 18 έτη του , τα παιδιά που θα φέρει στον κόσμο , θα έχουν και
αυτά ψυχικά τραύματα. Με λίγα λόγια , ο ψυχικός Τραυματισμός με
ταφέρεται μέσω του DNA, στα παιδιά της επόμενης γενιάς που θα
έρθει στον κόσμο από έναν ψυχικά τραυματισμένο γονέα σήμερα.
Αυτό λέει μια έρευνα που θα ανακοινσουμε στη Δράμα.]
ΦΩΤΟ Π.T.
Κατά Την ονοκοίνωση Των φγων στην ανατολική είσοδο Της Δράμας
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΙΑ σημαντική ημερίδα πρόκειται τούτο για την Κυβερνοασφάλεια) κ. Μαν .
να πραγματοποηθεί στη Δράμα λης Σφακανάνης, ο οπαίος θα ενημερσει
Ιτην Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου με για την ορθή χρήση της τεχολοίας, την
κεντρικό θέμα την ασφαλή χρήση του ασφολή πλοήγηση στο Intemet, καθς και
διαδικτύου . Η ημερίδα θα λάβει χρα για τη διαχείριση πθανν διαδυτυακν
στην αίθουσα πολλαπλν χρήσεων του απειλν . Φανόμενα όπως το cyberbully Δήμου Δράμας στις 18.00 το απόγευμα .
εν βασικός ομιλητής θα είναι
γνωστός σε όλους , στρατηγός ε.α. κ Μa - λνή Εγκληματολόγο και Διευθύντρια
νλης Σφακανάκης.
Η έκδήλωση πραγματαποείται στο πλαί - Επίσης για την καταπολέμηση του Διαδ
σιο των ενημερωτικν ημερίδων που θα κτυακού Εθισμού και την προθηση τω
πραγματοποήσει το CSI insthute σε 10 Δή - αθλητικού ιδεδους θα μλήσει ο κ . Μ
μους της χρας , με την υποστήριξη της ριος Γιανάκου , αθλητής υπεραποστά
COSMOTΕ. Οι ευκαρίες που φέρνει το
διαδίκτυο, αλλά και οι πθανοί κίνδυνοι που -Πρωνός Τύπος συνομίλησε με τον κ.
ελλοχεύουν στο ψηφιακό περβάλλον, κυρίως για τα παιδιά αναδεήθηκαν ως οιβα - θηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις μας,
σκές επιμορφωτικές ανάγκες του κοινού, ποκειμένου να μας εξηγήσει τι σημαίνει
βάσει του ατοίου διαμορφθηκε η θεμα - ασφάλεια στο διαδίκτυο και ποια είναι τα
τολογία του κύκλου των ενημερωτικν κύρια ητήματα που απασχολούν το Διε ημερίδω .
Βασικός εισηγητής της δράσης, είναι ο λεια (CSI)
Πρόεδρος του CSI Insthute (Δεθνές νστιME
έχει ανάδοχο στατέλη του 2020 αρχές 2021 και θα έχει
ing, ο διαδικτυακός εθισμός και η εκδιηπολύ
τική πορνογραφία θα ανολυθούν από την
Σύμφωνα με τον κ . Παταδόπουλο , σε σύσκεψη που
του CSI Institute , κα . Καλλιόπη Ιωάννου
| σελ.δη
σεων . Στα πλαίσια της ημερίδας , ο
Σφακανάκη , ο οποίος ευγενς προσφέρ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μοσμανίδης
θνές Ινστπούτο για την Κυβερνοασφά ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
| σελΑη
ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
Ευχές
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Εμείς τα rνευματικά παιδιά σου
Νέες υπερσύγρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
πάτερ Διονύσιε, για
τηνονομαστική σου
γιορτή σου ευχόμεθα ολόψυχα τα
Χρόνια πολλά .
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογροφί
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης απεικόνσης
η εξέλξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρηχος Μαστού
Είσαι για μας το
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
στολίδι και το κα ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνmυκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηκo Τiplex aγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηoη Οστικής Πυκνότητος
. Ορeonaντογρόφος
| μάρι της Ενορίας.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Ο Θεός να σε δυναμνει και ο Άγιός σου, να συνεχίσεις αθόρυβα
το σπουδαίο και το μεγάλο mνευματικό και φ πάνοα διπλα 6ας αότεη
μμαθράπι τράντο
λανθρωπικό σου έργο.
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Αράμα
Τηλ: 25210 22423, Fak 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Ταπνευματικά σου παιδιά
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα