Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 17/12/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7255
27 χρόνια
Το Υπουργείο έχει αναλάβει ένα εξαιρετικής σημασίας έργο
Συνάντηση Κ. Περρακάκη με CEOS καινοτόμων τεχνολογικν star- ups
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Οι επεν δυτές καλούνται να ξεχάσουν τις ασφαλείς επιλογές
ΑΕΔΑΚ
μ Φουντνει>. .
Φμγογάνης
Επανέρχεται το
επειδυτικό ειδαφέρον
του Κατάρ για την
Ελλάδα
io0 ανταγωνισμός στο Asset Management
Οι επενδυτές καλούνται να ξεχάσουν Τις ασφαλείς επιλογές και
να αναλάβουν ρίσκο . Μεγαλνει ο ανταγωνισμός ΑΕΔΑΚ, ασφ
αλιστικν ομίλων και χρηματιστηριακν για τη διαχείριση ιδιωΤικν και θεσμικν χαρτοφυλακίων, Ο ρόλος των τραπεζν .
Σεμια περίοδο όπου οι ασφαλείς
επενδυτικές επιλογές του Παρε
Αθόντος τείνουν Προς εξαφά
Μση, φουντνα ο ανταγιων
σμός στο χρο του asset management, καθς Πολλοί
"παίκτες" επιδιάκουν να καρΠωθούν μερίδιο από μα πτα
Που Προβλέπεται να αυξηθεί
δραστικά κατά τα επόμενα χρό
Ετήσια μείωση 9,1% στο Δείκτη
Παραγωγής στις Κατασκευές
Μειωμένος κατά 9,1% σε ετήσια βάση 11,1%.
ήταν ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκε
υές Το Υ Τρίμηνο του 2019 , σύμφωνα με γής στις Κατασκευές του Υ Τριμήνυ
τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η 2019 , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
ΕΑΣΤΑΤ. Συγκριτικά με το β' φετινό δείκτη β' Τριμήνου 2019, Παρουσίασε
Τρίμηνο , ο Δείκτης Παρουσιάζει μείωση μείωση 15%.
Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγω
Μρακά
αδιμανυμιοί δεχμι
διΠατύν Κατριής
και Εεικής
Κιβέρησης
Eatλίτη στραη
ΥΠογράφηκε η νέα
κλαδική συλλογική Τισμό-Τουρισμό περίπου 400.000
σύμβαση εργασίας ( ΠOΕΕT).
για τους εργαζόμε- σύμβαση, Προ βλέ-Τoνίζει δε όΤ , μετά
νους στα Πάσης
φύσεως τουριστικά
επιστιστικά
αφορά
Τιςς ρυθμίσεις για
τους διανομείς
<Περιμένουμε από
την ηγεσία του
υπουργείου
Εργασίας να κάνει
μένων στον Επισιεργαζόμενους.
πει αυξήσεις για
τους εργαζόμενους
από χρόνια, είναι η
πρτη φορά Που η
και έχει διετή διάρ-σύμβαση υπογρά-Πράξη Τς προεκλοφεται
από τα συμβαλλόμενα μέρη και δεν Τικότητα
aλιεί)μλοoί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΓΑΕΙR κοικ
mυμπαό
Μ Π0τπικά
Πιπίμπο
Κεγκέρογλου:
σκ Μητουτάκης διατήρησε
τον σκληρό πυρήνα
τον επιλογν Τσίπρα
απευθείας γικές δεσμεύσεις όρους, αμοιβής και
για Την υποχρεωΤης
καταστήματα της
χρας , όπως αναφέρεται σε σχετική ΠΟEET, Πρόκειται
ανακοίνωση της
Πανελλήνιας ομο - κλαδική σύμβαση ητικής απόφασης
σπονδίας Εργαζοκεια .
εργασίας
κλάδο Του επισιτΣύμφωνα με την
είναι Προιόν διατ- σύμβασης , στε σμού% επισημαίνενα έχουμε ρυθμ σμένους
για τη μεγαλύτερη
Ται στην ανακοίνωση.
Ελλάδα, διατηρντας αι
Created by Universal Document Converter