Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μηταράκης: Αναπτυξιακά και κοινωνικά μέτρα 1,2 δισ. στον προϋπολογισμό
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5625 Τρίτη 17.12.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Πρόεδρος του
TΕΕ για ακόμα
τέσσερα χρόνια
ο Γιργος
Στασινός
capital controls
Μίχαλος
>>> Τελ
>>> Τελ.
Ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια οι
χρεωστικές κάρτες
Διαπραγμάτευση με τους εταίρους
για μείωση των πλεονασμάτων
θι ευνδίνήτουμε με αωγδεια
Με την επανεκλογή Γιργου
Στασινού στη θέση του
Προέδρου του ΤEΕ για 3η
συνεχόμενη θητεία και του
μαρdεα
Προεδρείου
ΔΕ/ΤΕEE ολοκληρθηκε η
ειδική εκλογική συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας του
TΕΕ, μετά τις εκλογές της
3ης Nοεμβρίου, το τοιή μερο
13-15 Δεκε μβρίου 2019 στην
Αθήνα .
χμηλάεια πρυτυγοή loνάρματα
Σε χρόνο
εκλογικά δε δομένα του ΤΕ ,
σε λιγότερο από 1,5 μήνα
Cπό την προσέλευση στις
κάλπες των μηχανικν σε
όλη τη χρα , το ΤEΕ αποκτά
νέα όογανα διοίκησης για
την επόμενη περίοδο , εν
συγκρότηση τους από εκπο
οσπους πολλν και διαφορετικν παρατάξεων αποτυπνει τον <πολύχρωμον
χρο των συνθέσεων των
μηχανικν . Σημεινεται ότι
ιστορικά , η συγμρότηση των
οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ
απαιτούσε πολλαπλές συνεδριάσεις και χρονικό διάστημα πολλν μηνν για να
ολοκληρωθεί , κάτι που για
πρτη φορά συνέβη σε τόσο
μικρό διάστη μα
ρεκόρ για τα
N. Παπτάς:
Η κυβέρνηση
βλέπει
τον κόσμο ανάποδα
υποδομές . Το
δα, όπως όλοι νεοφιλελεύθε- ρεύμα , το φυσικό αέριο η
έρευνα για τους υδρογονάνθρακες, τα κοιτάσματα πρ
να παραμείνουν στον
έλεγχο της πολιτείας , για
λόγους χοινωνικούς , αναπτυξιακούς , εθνικούς και
< Δεν χρειάζεται επιστροφή ενεργειακής αστφάλειας
Η αληθινή ευημερία είναι
μια ευημερία που αφορά
όλους , ανέφερε επίσης και
πρόσθεσε: Τα γεγονότα
περισσότερη χαλάνε την εικονική πραγμα
δικαιοσύνη. Αλλά ο προύπο-τικότητα της χυβέρνησης.,
Εμείς οι προοδευτικές δυνάαδικίες , είπε ο κ .Παππάς μεις , πολιτικές και κοινωνικαι πρόσθεσε: Οι τράπεζες κές , θα σταθούμε απέναντι,
στην καταστροφή η οποία
οικονομία και όχιτο αντίστο- έρχεται μέσω της πολιτικής
Η χρα βγήκε από τα
υπηρετεί και να διασφαλίζει μνημόνια σταματήστε
φέρνετε μνη μονιακές πολιτι
κές εν δεν υπάρχει εξωτερΙκός καταναγκασμός.
<Βλέπετε τον κόσμο ανάποMρίσιμες
ρου, ανέφερε, απευθυνόμε
νος στην κυβέρνηση, κατά τη
συζήτηση του προυπολογισμού
ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς .
Ο νυν Πρόεδρος του ΤΕΕ
και επιχεφαλής της πλειοψηρούσας , στις εκλογές της
3ης Νοεμβοίου , παράταξης
Δημοκρατική Κίνηση Μηχα
νικν (AKM) Γιάργος Στασινός ήτανο μοναδικός υποΨήφιος και επανεκλέχθηκε
στη θέση του Προέδρου , για
πλήρη 4ετή θητεία αυτή τη
φορά , καθς μετά από πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση
οι επόμενες ενλογές του
TEΕ θα διεξαχθούν τον
Μάϊο του 2023.Ο επικεφαλής
της δεύτερης σε Ψήφους των
εχλογν της 3ης Νοεμβρίου
παράταξης,
Συμπαράταξη Μηχανικν
(ΔΗΣΥΜ , Νίκος Μήλης
εκλέχθηκε
Πρόεδρος της Αντιπροσω
πείας του ΤΕ.
ο βουλευτής του
Η υψηλότερη ανάπτυξη, το χαμηλό κόστος δανεισμού , η
πρόωρη αποπληρωμή του ΑΝΤ και η αξιοποίηση των κερδν
από τα ελληνικά ομόλογα των κεντρικν τραπεζν επιτρέ
πουν στην κυβέρνηση να διεκδικήσει χαμηλότερα πλεονάσματα, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικν.
στο ξεπερασμένο μοντέλο
ανάπτυξης που μας οδήγησε
στη χρεοκοπία . Απαιτείται
ολιστική στρατηγική για την
ανάπτυξη ,
Η Ελλάδα θα μπορέσει να διε δικήσει με ασφάλεια χαμηλότε - πλεονασμάτων θα πρέπει να
ρα πρωτογενή πλεονάσματα και
έχει στόχο να αναδείξει αυτό το
ζήτημα , μέσα στο 2020, ανέφερε μέσα στο 2020, να αναδείξουμε
ο υπουργός Οικονομικν Χρή
στος Σταϊκούρας , σε παρέμβασή
του , απόψε στη συζήτηση του
προϋπολογισμού 2020.
Πρωτογενή πλεονάσματα
<Για τη μείωση των πρωτογενν
ενισχυθεί η βιωσιμότητα του
χρέους . Εμείς έχουμε στόχο ,
λογισμός της ΝΑ αυξάνει τις
αυτό το θέμα , με τέσσερα βασικά επιχειρήματα: υψηλότεροι
ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, χαμηλό κόστος δανεισμού ,
πρόωρη οποπληρωμή του ΔΝΤ,
πρέπει να υπηρετούν την
οpο, η δημόσια υπηρεσία να
Δημοκρατική
το δημόσιο συμφέρον και
γι αυτό πρέπει να παρα μείνει ο δημόσιος έλεγχος σε
Σάββατο
Created by Universal Document Converter