Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TPITH
n. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
BENEMBROY 2019
wεPA ANΕΑΡΤΗ ΠeEΡEA EΗΕΡ- Ε υτο
Αδημονούμ .
υποuρr
Πς Πidστηκoν 1
οι ουνετοίροι
Και τρα.
ηoύνθεoη
uφέενολης
No αοu
Ouμο p
ant yalve
μ poΑ
Lilox an eripe
agί pe
99υyo ωuw
μ α γο φ
ΕΛΝΚΕA
Κατέδωσαν..
τον εαυτό τους
o5 νv E ι
ZHTEITAI
ΝEO ΔΟΓΜΑ
ΜΕΤΟΥΡΚΙΑ
no o opoi rn oυννμεπος ο
wAn n φu pn
κοwoo o o utoo b
o φox έoox κας op .
ΕΡNIΚΗ ΠΕΡΑ
Η ΑΨ1 Α ΕΕΤΗΠΑΕΟΥΝ
ΤΟ ΣΥΝΑ ΤΟΥΣ ΑΜΒΛΥΗΕ
ΚΕ ΕΧΕΨΗ ΓΙΑ
AYTOIPOETAIIA
Μai opφpoος E
μη να
α Μpeδeve u
uu λa σu
cο u Aηα
nΟΥ ΚΑΚE. ΑΤM
ΠΟΔΟE ΑΝΑΡΤΟΚΤΣ
Taie er aspa
τoubu uu pe
ΤΑ ΚΑΟΟΙΜΑΑ ΠΟ ΔΙΑΙ ΚΤΟ
ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ
ΗΘΕΜΔΑ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Φουλγια νίκη
και 2η θέση
Δ Εn e
δ . 5mpt
aονκ δ
mp ν pο
pteex den.
ο nxput
tpp όΡ Αν
4p ε n aseα
τ etupa u 1
μOσνe
TRANT ONOMO
οφowΑρθ
Ξεσηκνεται το Ρίο για το Ψαλίδιν
27 ΕΛΕrΟι
MONO 3
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ο κwωνoκ er
uυ κυν
moτuciaι στ pa
MEEOrene >M
na wσ
ωppε M-pe
Ηemoεήa κω Aγave ο nνeεpdn γua
opωp pκού pκ
oee μ teur po πpe t
ΚΟΡΑΑΛΙ
teproorerή Γροopοoό
service
RESTAURANT
restaurant-cafe
EEnONχΤΟΥΤΕΝΝΩΝ
ΝΕΗΡΕΗ ΜΝΟΥ ΚΑno 220
βατο οι praς.
ΣΤΑΘΜΟΣ
2ΕΡ Ρνι
,L e νέωύκ |
20ε έs
ZON TAN
MOYOKN
καλoε τρα στο 2010 2
tM υtίνο a 64Α