Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

17

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5315

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ» ΜΕ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, Ο ΥΦ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΗΜ. ΚΡΑΝΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:
ΣΤΟ 10ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ενίσχυση
µε προσωπικό,
λύση στο κτιριακό

Εύθραυστες
οι ισορροπίες

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ε∆ΩΣΕ

ΣΕΛ. 5

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΣΤΗ «Γ»:
Η. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ν. ΜΟΙΡΑΛΗΣ

ΣΕΛ. 7

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΟΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ.

Με παρουσίες
από την
Αχαΐα
ΣΕΛ. 6

Εξελίξεις µετά
τις γιορτές
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΕΛ. 3

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΕΛ. 19-24

ΦΙΝΑΛΕ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕ ΑΝ∆ΟΡΑ (7.30 µ.µ.) ΣΤΟ «ΤΟΦΑΛΟΣ»
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

Πολλές
αλλαγές
λόγω γιορτών
ΣΕΛ. 4

Σχεδίαζαν
τυφλό
χτύπηµα
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,
ΕΡΕΥΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ

Πρωτοποριακή
µελέτη
σε συνέδριο
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 2

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

∆ΕΗ: Καµία αύξηση στα τιµολόγια
ΣΕΛ. 13

Προµηθέας:

Με νίκη
πάει
πιο ψηλά!
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
ΠΑΛΙ (ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ)
ΜΕ ΑΡΣΕΝΑΛ