Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.661 .Τιμή0,60 Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2ο19
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fat 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Άμεσες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στον αγροτικό τομέα
ΧΩΡΙΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΑΓΤΕΝΠΟΚ
Ομίρα ενίnμίμάλρητά έγίου Εγυαητωήμημωημίς ίδξη υψηλής πολιτκής με Προχειρότητα και ευχολόγια.
Πρύφε Εpτήας κοτς τιςγνγς ποίήημτοιτιαί ΠΟL
ηρυληντκί ζη αm μοτες ΜΑΧαπιίδν ψημαιw αοόλότες.
Με πρόσχημα ην... ζοστρέφεια
ο Δήμαρχος Ιωαννήνων στην Αλβανία
. Με νέα χρηματοδοικά φγα λεία, αλλά και νέα μέτρα η Κυβέρνηση προσπαθεί να δσε θηση
στον αγροπικό τoμέα κα να στηρέ
ξ τους αγρorες Τα πpοβλήματα
που έχουν συσσοωρευτεί είναι πo .
Αναπάντητα ερωτήματα από τις συναντήσεις του Μ. Ελισάφ
και του Προέδρου του Δημοτ. Συμβουλίου Δ. Παπαγεωργίου
. Επίσκεψη στην Αλβανία
πραγματοποίησαν Δήμαρχος και
Πρόεδρος του Δημοτκού Συμβουλου ωαννήων . Μια επίσκεψη χω.
ρiς ουσιαστική ατζντα, χωρίς
προετομασία και χωρές να μπορεί
[PΕΠΟΡΤΑΖ
λά αλλά και νία συνεχς προστ
θενται στη Μστα εξατίας και Των
νέων συνθηκν που δημουργού
ντα στο εσωτερικό και στο εξωτε .
ρικό της χρας
Εκείνο όμως που γνεται ολοένα
cα mo έντονα σοφές , εναι ότι η
Ελλάδα δεν θα έχα καμία αναπτυξιακή προοπτκή, αν δεν -11η σελ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
κανείς να αντληφθεί π σκοπό εξυ
πηρετούσε δεδομένης και της συγκυρίος με Τις πληγές του φονικού
σεισμού να είναι ανοικτές. Δευτε ρευόντως μπορεί να πtι καντίς, όη
: όταν υπάρχουν ένα συρό προβλή
Αν δεν υπάρξουν ρικά μέτρα στηριξης των αγροτν, η Ελάδα
Κόβουν βόλτες
στην Εγνατία! . .
δεν πρόκετνα γγωρίσει πραματική ανάπτοξη
----- -----1ρα, συντάξεις και επιδόματα ενόψει .
: Ο Δήμαρχος Μ. Ελισάφ εξέφρασε Το θαυμασμό του για Το έργο
που εππελείο Αρχιεπίσκοπος λ
Αναστάσιος στην Αλβανία
Οι καταναλωτές περιμένουν να εισπράξουν
για να δσουν μετά στη Γιαννιτικη αγορά
----------------------------------------pατα στο Δήμο Ιωαννν, που α .
σφαλς δεν τα δημιούργησε η νυν
Δημοτική Αρχή , αλλά αυτή πρέπ
να α λύσει, πρτα
αυά και μετά άδ με
δωστρέφεια κοκ.
. Δεν πρόκετ γκα σχήμα λόγου ,
αλλά είναι η Δηματική Αρχή που επχέρησε να εντάξει την επίσκεψη σο
πλαίσιο των πpωτοβουλν για την
ς a την
Δημοσιεύτηκεη σχετική απoφοση
Ερύετα Αγαοχαρυργιή
Κινική στο Πανεπ. Νοσοκομείο
για ε .
>Επάρχεια προϊόντων, συγκρατημένες τιμές και κάποιες προσφορές
. Η δρυση της Αγγεοχα.
| pουργικής Κλινικής στο Παν .
mιστημακό Μοσοκομείο boww
νων είναι γεγονός . Η σχεική a
πόφαση δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδατης Κu- 11η σελ
αννίνων έχει
Εορτσστικός μήνας ο Δεκέμβριος , αλλά ταυτόχρονα και πολύ ήδη φορέσει
σωτικός για πολλά νοικοκυριά ,
που ενόψε Του κλεισίματος Της της , περιμέ.
χρονάς , θα πρέπει να τακτοποηθούν κάποες οκονομηκές υπoχρεσεις που δεν χωρούν αναβο - για r Ψνια
λή! Την ίδια ρα, η αγορά rων Ιω
τα γιορινα
εξωστρέφεια ης m
πυξη συνεργοσν με όμορες περο την δια ό
ην ανά νοντας rouς
καταναλωτές
. Το Εβλεπαν παλαιότερα
συχνά οι οδηγοί στο ύψος Του
Ελευθεροχωρίου , 11η σελ
11η σελ.
ων Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιός.
Σε πρτο
πλάνο βρίσκονται φυσκά τα δρα
Των μικρν παιδν,
νουν από ον . Αγιο Βαοσίλη κοι ακολουθούν οιπρομήβεκς για το εοpτaστικό τραπέ Επάρ - 11ησελ
Οτ. ήμαρχος Ιωαννίνων Θ. Μπέγκας ζητά:
Να πάρουν θέση οι Αοχιτέχτονες
φnd peέ δίις ον για την ανάπλαση ή όχι της πλατείας
Ειδική δημερίδα στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου
Αγριόγιδο και καφέ αρκούδα σε Δίκτο
Φορέων Προστατευόμενων Περιοχν
.Που πΕρμ
μμοντυγενιuο pα)
σελ. 12
Η μελέτη παραδόθηκε στο Δήμο κατο έργο είναι ρμο .
V Ανυκάμπει ο πληθυσμος τους αλλά νοι χίνδυνοι εελλαγένουν. ..
. Να λάβουν
σαφή θέση στα
όσα η Δημοπική
Αρχή Μ. Ελσόφ
ανακοίνωσε π ρί μη αδοποίη
σης Των σποτελεσμάτων διε θνούς αρχτεκτο νικού διαγωνισμού για Την ονάπλαση της κεντρικής πλατείας
Των Ιωσνήνων , έστειλε προς Το
Τμήμα Ηπείρου Του ΤΕE, Την
.Με πρωτοβουλία του Φορέα
Διαχείρισης Εθν
κού Πάρκου Βόρω .
ος Πίνδου στα Ανω
Πεδινά Ζαγορίou
συστήθηκε ο .
κτυο Φορέων Διαχείρισης ΠροσταΗ Περιφέρεια Ηπείρου απαντά στον cΠΛ.
Προς υλοποίηση ο έγο ακόμβου Ασφάκος
συνεχής ο ογνος για Αμπελουργική Ζτσος
rδυνων Περιο
χν για την Προ .Αμεσα απάντησε Το Γρσφείο Τύπου ης
Περιφέρειας Ηπείρου σε δύο επνυμες επιστολές αναγνωστν μας που δημοσιεύτηκαν στον.
Λ, τοu Σαββατοκύριακου . Η μια ανοφέρο στοσία του Αγpιόγιδο (Rupicapra
rupicapra) και Της Αρκούδας
(UsuS arctos), aπoτελούμενο a - νταν στον εκόμβο Της Ασφάκας . και η άλλη
πό 5 Φορες Διαχείρσης Συμμετέ , : στην Αμπελουργική Ζνη Zirooς.
χουν εκτός από ro Ενικό Πάρκο
Βόρειας Πνδου και οι Φορείς
Οροσειράς Ροδόπης 12ησελ
Hιρα Τωλάn τ α w
Τέτρυ ΕοNnιος htpo
Eπόπα ετίακεψmwl.M.
Νάτυξες στ αιραιό υγ
χ0λή kννίνων
Αρχιτε ογo Αρχπεκτόνων ω:
αννίνων ο επικεφαλής της παρόrαξης Ενότητα Πο - 11η σελ.
και το
Κα για τα δύο σημαντικά συτά θέ -2η σελ.
σελ.2
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
σε.12
ΓΝΩΜΛΕΣ
ΓΝΩΜΟ60 τήσεις...
ΈΥινε χθες η κλήρωση της φάσης των -16Το hδακήρο του Μοτσικού Γυμνασίου
καατο Eληροδότημα Γευργίον Σταύρον
0 Παναθηνϊκός αντίταλος
του ΠΑΣ Γιάννινα στο Κύπελλο
- ήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Γανντες
Μαθαίνοντας από τα λάθη.
> ράφa ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτνης Πανεπ ωαννίων
> Γράφει ο ΣΙΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος- Συγγραφέας
. Ο Παναθηναίκός είναι η ο .
μόδα που θα αντιμεππίσει ο ΠΑΣ
Γιάννινα στη φάση nων 16, Του
Κυπέλλου Ελλάδας , όπως προέ.
κυψε από η χεονη 11ησελ
Σε μια δημοκρατική κονωνία η αλήθεια συνστά προτεραιότητα και η ανοζήτησή της οφείλα να
βασζεται στις αρχές: a ) του ενδεχομένου σφάλμα
τος , p) Του έλλογου διαλόγου και ) ης διανοητκής εντιμότητας .
Το παλιό ιδανικό ήταν η κατοχή της αλήθειας και η εξασφάλιση
της βεβαιότητας, εν η παλιά εππτπαγή για τον ειδικό η αυθε .
νiai Το γεγονός αυτό δεν έδινε χρο στην ανεκτικότητα και οδή .
γησε, για χάρη της αυθεντίας , στη συγκάλυψη λαθν
Ο Πολύς θόρυβος έγνε τελευταία γύρω από το
διδακτήριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Μου σικό Γυμνάσιο των Ιωαννίνων . Σημείο και αυτό
των καιρν, εκδήλωση της άγνοιας και της αδιαφορίας που μας διακρίν γύρω από βασικά θέμα τα που μας αφορούν άμεσα!
Και εξηγούpα: Το διδακτήριο αυτό, όπως και το διδακτήριο της
οδού Ανεξαρτησίας , ανήκουν στο Κληροδότημα Γεωργίου Σταύ .
ροu, και σ αυτά στεγάστηκαν, επί χρόνια, Το Ορφανο.
Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
(σcλίδα 7).
-η σελ
4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα