Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινη Εφημερίδα ms Hnεiρou - ρυτήs Εuθ. Τzύλλαs-Έros 930-Αp. Φύλλου 24709-Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019-060 ε
μαγο ίνα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ένα δίκτυο για το αγριόγιδο
και την αρκούδα
Ντέρμπι της Ηπείρου
με ΑΕ Καραίσκάκης
Μαγιοβόταναν
για φωνή και ορχήστρα
ΣΕΛΙΔΑ θ
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 11
Προσδοκά οφέλη
από την Αλβανία
Νέα εποχή για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σηματοδοτεί η ίδρυση της
Αγγειαχειρουργικής Κλινικής , με το μεγάλο στοίχημα να είναι n ανάπτυξή της το επόμενο διάστημα
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
Σερά σημανικν ουναντίσεων εί χε οτν Αλβανία ο δήμαρχος ωaν viνων Μωυσής Ελιοάφ , στο Πλαίσιο
των Πρωτοβουλιν γα την εξω.
στρέφεια τmς Πάλης και την ανό .
nuη υνεργον με όμορες nεριαχές
ΣΕΛΙΛΑ 3
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Αναζητά συμμάχους
για την Πλατεία
Συμμάχους otmν nρaondθειά ης να
μην ανατρarεlο σχεbισομός για την
ανάηλοoη της κεντρικής nλατείας,
αναζητd η Ενότητο Παλτν Νέα
Γάννενα Επιστολή Μηέγκα στα
Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ , τν Αpx
τεκτονική Σχολή ωoνvνων και ταν
Σύλλαγο Αρχιτεκτόνων
Στην ενίσχυσή της
με νοσηλευτικό
Προσωηικό
στρέφονται
Πλέον οι
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αλλαγή σκυτάλης
χωρίς εκπλήξεις
Στη δικηγόρο Μαρία Τοολόκη , υπoΨήφια βουλευτή με τη Νέα Δημακροτία στις τελευταίες εθνικές
εκλογές, Παpαδίδει η Κατερρίνα Μ τaπaλαυ τη οκυτάλη ης δοίκnσης
ταυ Κέντρου Καινωνικής Πρόνοιος
Περιφέραος Ηπείρου.
Προσπάθειες της
διοίκησης . αφού
ξεπεράστηκαν
τα εμπόδια Ποu
έβαζαν φρένο στη
λειτουργία της
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΠ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ
Κάρολος Νάίκενς
και ο πραγματικός
Εμπενίζερ Σκρουτζ
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΣΕΛΙΑΑ 4
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΙΝΗ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αθλητισμός.
Στην ίδια όχθη κυβέρνηση Ένα ακόμη κόχιν ση
και Επιμελητήρια
λύση της Περιβλέπτου
Με Παναθηναϊκό
στο Κύπελλο
Κατηγορηματικό ονίθετη στο ειδεύμενο μετοστέγρoης του Μασκού Γιμνου ω στην Περβλαιτο είναι κα n Περηερoκή Διευθυνοn Εxnοδο οης Ηπερου .
κυρίως για λόγους nau έουννα κόνουνμε τη χωρητικότητα του δδακτηρίου.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Παρουσίο τουγεικού γρομμστέο Εμnορίου κα Κταναλωπή Πανυγιτη Σταμπουλίδη, ο pooonων aρχν και φορέωντου τάηου , αλλά κα αnpooπων του επμελητηριοκού κόομου σnό ολκληρη τη χρα, Πραγματοηoήθηκε η κεντφκή εtήλωσn για τον εοpταομό
των 100 ετναπό τηv Βρυρητου Εnμελητημυ aνiνων ειάς anό τα noλαιότερα EnιμεΣΕΛΙΔΑ 18
Οραμα
για ένα σύγχρονο
αθλητικό Πάρκο
ρια της κρας Βπρουπνιας την αβένα ση κα τον πρυθυταυργό οκ. Στομοουλ
Ζητούν τρΟΧονόμΟ και
δης τ ναε Πως η κυβέρηaη έκα ξεκά ορο προσανοτολιαμό oτnν nνά τυξη, uς na oες
και την καινοτομία, σημεινοντος nως οιnολτικές , nou υλοπαιnnκον μέχρι σήμερα ολλά
και αυτές noυ θα ονοληyeούντα aόμενο διάστημα , κνούναι οε ουτή την κατού Βυνοn
ΣΕΛΙΔΑ 9.
διατήρηση της διάβασης
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΣΕΛΙΑΑ 7
Α.Ο. ΑΜΑΤΟΛΗΣ
ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑ.
Πέταξε δύο βαθμούς
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΟΧΙ ΜONO, ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1950-1960
Πού είσαι τρα και σ' έχω χάσει ,
Μικρέ μου Ήρωα ιργο θαλάσσην!.
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΠΑΝΝΝΑ
Πέρασε
και από τον Λαγκαδά
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-14
ΣΕΛΙΔΑ 20