Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
--ΒΡοια
15ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
AR ΦΥΛΛΟΥ2309
1,00 €
[email protected]
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕ ΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟ
ΗΜΑΘΙΑΣ
Η 6η Γιορτή Σοκολάτας
έρχεται στην Ημαθία
Άναμμα του
χριστουγεννιάτικου
δέντρου
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ TΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΝΑΤΛΑ ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ ΤΗΣ
TΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΑΤΕΙΑ ΕΛΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΕΕ7
ΕΛΕΝΗΣ ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΑ
καιHρΗΑ
|ΕΠΙκεντρο
η Δόβρα
Ομόφωνα αθ ος και στο
Εφετείο ο Κστας Καλαϊτζίδης
ΔΗΜΟΣ BΕΡΟΙΑΣ
Η Ετιτροπή Διαβούλευσης
στον Δήμο Βέροιας
35 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΑΓΟΡΑ
Το Ετιμελητήριο Ημαθίας
συμμετέχει στο πρόγραμμα REFRES H
ΜΕΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΟΝΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ
ΕΕΙΝΑ Η ΕΝΑΕΛΕΙΓΜΕΝΝΗ ΕΠΛΟΓΗΧΩΡΟΥ
-ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟΤΖΙIΖΚΟΣΤΑ
ΕΣΙΑΠΡΟΥΠΑΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΑΡΑΜΗ
ΤΟΠΙΚΑ
Το Χριστουγευνιάτυκο τρει άκι του
Εμπορικού Συλλόγου ξεκίωη σε την
Παιρασκευή
ΕΚΔΗΔΩΣΕΙΣ
ΞΕ 45
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγίου Γεωργίου διοργάνωσε
γιορτή σοκολάτας
Κατά πλειοψηφία η αύξηση των τελν άρδευσης
σε Μακεδονίδα, Βεργίνα και Απ. Παύλο
κοιΝΩμΑ
Η Κίνηση Πολιτν
Κυριτισσας στο
Συνέδριο του Οργανισμού
"Πρωτοβουλία"
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡPΙΨΗ ΤΗΣΑΠΟΦΑΣΗ Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΗ>
Προβλήματα του
Δήμου και λύσεις
| κατέθεσαν στην
Δημοτική Αρχή
μαθητές δημοτικού
εporΡο
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Εύκολα
BEPOIA
ΕΝΝΕΑ Ι ΕΝΝΕΑ | ΕΞΙ
ΑΚΟΥ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!
3-0 τη Νίκη Βόλου