Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolhcom
Erος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18.713
Σελίδα 28
Ισόπαλος ο0Φιμε το Αιγάλεω.
ΑΠομακρύνθηκε η τετράδα για τον ΑΟΑΝ
ΗμέραΑγάπης για 17η χρονιά
. HΑΕ Νεάπολης Πήρε το ντερμπι με την Αναγεννηση
Συλλογική σύμβαση εργασίας
για τον Επισιτισμό-Τουρισμό
. Έναρξη των
χριστουγεννιάτικων
εκδηλσεων στην
Ιεράπετρα και τη
Σητεία
Προβλέπει αυξήσεις και αφορά 400.000 εργαζόμενους
φετέριος, πτοoορίας , ζαχαρο - εξαιρετικά κρίσμο για να
πλαστείου και λοπν μιτν χει ισχύ να πάρeι θέση του
ήσυναφν τοιούτων , ανεξαρ- Υnouργείο και ουσιαστικά να
Δεν είχαμε για δίο χρόνια
κάποια εξέλιξη και τρα συμ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ φovnησαν η Πανελλήνα Ομο Ρεπορτά
Υnoγρoφηε η νέα κλο - nou είνα roλλ Φοδότες ήτως της αδείος λετουρ-στηρίξει την εφορμογή της
δική συλλογκή σύμβαση ερ pετικοί ι ανάμεσά τους η
γασίας για τους εργοζόμε , ΓΕΣEΒE, , σημεινει ο Πρό νους στα Πάσης φύσεως του . δρος του Εργατικού Κέντρου oίος να κάνει πρόξη τις Προ - οι εργοδότες κατανοούν πuς
pιστικά κα επoτιστικά κα ταστήματα της χρας όπως nou έχει επpooωnήσει την υποχρεωτικότητα της σύμβα αναφέρετα σε σχετική α.
νακοίνωση της Πανελλήνιας ρές και γνωρίζε την δυοκο - σμένους τους όρους αμοβής πpέπει naνελλαδικά να υπά
Ομοσπονδίας Εργαζομένων λία noυ υπάρχει σε τέτοιες κοι εργασίας στον κλάδο του
στον Επσιτισμό .Τουρισμό συpφωνίες
ΠΟEET
Η σύμβαση προβλέπει αυ - σωπικό εστιατορίων ζυθε , δωσε η Πανελλήνια Ομοσπον - ΓΣEE oημενει πως το Υ.
ξίσεις για τους εργαζάμε , στιατορίων, ταβερνν , μπορ . δα Εργαζομένων στον Επισ noupγείο Εργασίας θα κάνει
νους και έχει διετή διάρκεια.
Σύμφωνα με την nΟE δοσης επιχερήσεων τροφο
Πρόκειται για τη μεγολύτερη δοσίος γευμάτων ( catorng . το θέμα αφορά χλιάδες ερκλοδική σύμβαση στην Ελ.
λάδα καθς αφορά περίnou
400000 εργαζόμενους Τον . onoio λειτουργεί αμιγές διανομείς φαγητού ( δevery)
a δε ότι μετά από χρόνια , Τμήμα εστιατορίου. Eπίσης πoυ αποτελεί μια μορφή ερείναι η πρτη φορά πou η αφορά το rροouπικό των κα σύμβοση unoγράφεται aneu . φονcίwν, κοφέ σνακ μηαp , ουθείας από τα συμβαλλόμενα ζεpξ αναψυκτηρίων , λεσχν , μέης της έχτασης nou έχει φού οι υπηρεσίες του επίoτμέρη και δεν είναι προϊόν δ.
αητικής απopoσn , διατη , φεζαχαροηλαστείων, καφεζ . νές διοστόσεις, nou λαμβά - σμό ολλά υπόρχουν nαντού
ρντας και τις ρυθμίσεις για
τους διανομείς
Κάθε επάγγελμα ποu έχεε σκοτέ καφωδείων , μπουάτ , λόγος για συνθήκες εργασίας
σχέση με τον επιστισμό έχει μπυραριν και καφετεριν , χωρίς κανόνες
σχέση με mν σύμβαση. Είνα πάμης (pubs) , πιάνο μπα , Είλ
μα μεγάλη κλαδική ούμβοση καταστημάτων χορτοφαγίας ντική η εξέλιξη και νομίζω για όλες τις πλευρές στε
nou μέχρι τρα δεν είχε ο μοφωνίες αλλά οδηγούνταν
στον Οργανισμό Διατησίος όπου λετουργεί Τμήμα κα , οωστή δεδομένου ότπ είναι 300 ευp
σπονδία με τους
και διαφο -γίας τους,
κηρύσοοντας την υnοχρεω
neρμένουμε από την η τική Πιστείω nως η εξέλιδη
nou σημεθηκε, δείνει nως
γεσία του υπουργείου ΕργαΛοσιθίου Μανόλης Πεπόνης
ελογικές δεσμεύσεις για την δεν γίεται να λειτουργεί σω
στά η αγορά χωρίς όρους
σης στε να έχουμε ρυθμ και κανόνες και έβλεπαν nuςs
ΓΣΕΕ στον ΟΜΕΔ nολλές φο ξει κάλυψη , σημεννει ο κ.
επioτισμού, επισημαίνεται Πεπόνης.
.Το μέλος του ΔΣ της
νυκτερνν κέντρων διασκέ . ΤσμόΤουρισμό ΠΟEET
λάθος αν δεν uιοθετήσ .
oπς γίνται κατανοητό τέτοια ουμφωνία εργοδοτν
και εργαζομένων.
οβελιστηρίω , ψητοπωλείων
κάθε καταστήματος στο
γαζόμενους και στο νομό Λa - Εκτu πως oτή η σύμ
οιθίου, ανάμεσά τους και τους βαση έχει ένα λόγο ΠαραΠάνω να εφαρμοστεί γιατ
καλύπτει μα μεγάλη γκάμα
γασίας nou anaσχολεί ιδαί . εργασν και ειδκά στον πo
τερα την κονή γνμη δεδο - κρίσμο τομέα στην χρα οΣελίδες 9 και 12
και nολλές φορές Τις κονω
σμού δεν απaτούν τον τουρ
κυλικείων , εντευκτηρίων , κα .
θο ζαχαροηλαστείων , γαλα - νε όταν καταγρόφοντα τρο - Ακόμα και σε μη τουριστικές
κτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντι - χαία συμβάντα ή όταν γίνετα πeριοχές , ανοφέρει
Όπuς unoγραμμίζει ο ( διος η συγκεκρμένη ρύθμιση
μια καλή ευκαιρία
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
πραγματικά σημα - αποτ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
και ποικλω εδεσμάτων και nως η επισήμανση u Πa - να υπόρξει απάντηση στα
κάθε εν γένει καταστήματος νελλήνιας Ομοσηονδίας είναι
φανόμενα των αμοιβν με τα
|ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ |
ΑΑΥΡΙΑΑΤΑΝΗ 621 ΔΡΟ 230/ ΣΣ
SΟT ΣΚΟΝΗ ΠΙΑΗΝΤΡΟΥ 15NE 99/ΕΣΑ
ΚΡΥΑΟΨΥΧΙ ΕΗΩΜΗ
ΑΝΥΓΑΜΟΥΧΑ ΕΝΗΗ ΟΥΤΑΗΑ 994ΚΑΟ
PANΡEIS ΟTΤΙE MΥ ΜΑΧΙ
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ Μ ν
Meόnη 400u
I.KTEO
ΝΟΜΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ.
Χροτήριoυpuv κοuοων
ν 25ρες ουτομorος nuλnτnς
ΥDυmpο ελυmρuν καί Bantv niaruv
ΕΚΟ ν pιο
V Bουovaέo
ΤΑιαυο
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
IEOLBAMMA
ΠΕΝHEΗE ΕΝΑΣΤΙΚΩΝ
όχ κ ΑC10787
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Β94ΠΣ
| εoυκεγνεσε λέε υμέ
ΥΟΚΟHAΜΑ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ υκε τTΗ ΣΕΑΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο FACEDOOK ktbok
www.facsbook.com/ Onoponuλείο Mυλωνάκης
HAΠΚΟΟΚ
Τονο ΤIRES
νntoραrίαιm
ΝεΑΠΟΛΗ
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΜΕΝΙΔΟΥ 51- ΑΓΟΣ ΝikΟΛΑΟΣ. ΤΗΛ. 284102171
ΙερΑπετρΑ
πυκημα Κ
Διανομή κατ' οίκον
28410.32100
28420.93100
O 28410 33271
INGLONG TIRE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα