Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Π λ ΤΗΣ ΔΕUTEΡΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
-oκωο
Sport
Πάι ο ένος. .
Aπόλλωνος
Τρόνο στον
ανόpορο
Η επισpοpή
uκ Αχακης
Ampopοdn
μουο onβο
κ Αw Ν
cp Α α
00pμ a
ruoν npeA
Συνεργοί σε απάτες
κληρικός κι
αστυνομικός
ΤΙ ΨΗΟLΑΝ
οικοΝΟΜΟoro
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝEΣ
τrgdθun ooe
μο oυΟμ
sspea Bεn w
lov Apanrad.
> N μ
Eeδo tao βpδ abφοrn α
p δpaο oς o oο
ΣΟΟΙΑ, ΕΝΑ
ΚΟΡΙΤΣΙ ΣΕ
TPIKYMIA
EKANAN EIKONIKET
AΡΙMΑΡΤΣ rΕ0Μα
Ε κΧAKA 10r ΕAAΙΟnε
ΚΑΠEΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΝ
ΚΑ ΣΥΤΟΑΝ ADΣNKIεα
μνκοΤΡ υ op >υ ά
ΑΙΦΑEΤΙΧEΙ ΕΕΑΙΡΕΙΕ
μλam ε p pα
ΠΑΝAΙΠΑΛΕΙΑ 140
5ομύ υppu Ο
an ren rαno
p r u ε
Τα έργo
Υpάφουν
στοpία
μo μ pe
Φppoa Fupp μd
too α m
u βθus &
κeνouκεpo
PADOYN
Τα Παιδιά έβγαλαν ήλιο στην Πόλη
ΑΔΕΞΟΔΟ
EANA ME
ΤΑΑΔΡΑΝΗ
oxx50 upaοφ 0Mp νoo Kα εa w t n
ao Apαξ Η
2νν n.n
όωλu Τ
κ e p pmpο pn οp ν p or ow
Μeσκ p m ma u o A
Αr ναι
ΚΟΡΑΑΛΙ
Κέντρο Λογοθεραπείας
Κoμoνn KΑ Ελένn.
rtαι tατανΕΤ 1
service
RESTAURANT
ΟAΓΗΤΟ ΠΟΤΟ ΔΙΑΣΕΔΑΙΗ
Σοpβατο και cprtς
ΡΟ uνo/
MOTEMA
Kάλο τpα στο 200 521
fo u Poe o α