Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
E5ΟAAΙΑΑΕΟΗΜΡΙΔΑma MAIΑ-ΑΕΥΤΡΑ 36 ΔΕΧΕΕΡΙΟΥ2019
"MAO νo a0w0. tos 4- bήμ ο0ν04 Τuή 000 p wwwtodowο
της ΔΕ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΚΑΚΗΣ
44 ΣΕΡΙΝΙΚΗ
0ΒΟΛΟΣ 16
ΤΟΝ ΜΙΛΩΝΑ
0ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ
MΙΑΑΝΑΣΑΑΠΟ ΤΟΤΟΚΙΟ
ΚΑΙ ΤΟΥΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ πι
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ
Αρχίζει έρευνα
για αέρια ρύπανση
SUPER LEAGUE
Νίκη ανατροπής
με Τσοκάνη στο 87,
ΓmwBAonouκ δοε 21 τν Παννο π
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
Τριάρα επί της Τρήλιας
και κοντά στην τριάδα
Σε έξι μήνες τα πρτα αποτελέσματα Ολοκληρωμένη εικόνα
θα έχουν οι επιστήμονες στο τέλος του 2020
watoκαι ο,ρορά δνστων δεδηά-,
νων να το ενδεόμενο επβάνιας ος
| Gημόoξορος οι0, o rpovρούν
ατό toν εoιεο μήα κα γα ένον ρoon
nuρgpca θtoooloς κα ο Τμέμα Χεος
toυ Aοσoοδου Πααστμου θεοοού
ας, ως o μόνο nooroμένο ση apa Η
ecn roρεματοή aμβo μο ωv
δonlpν θο τουροραί σια μέου ης ρε
000x ε8ουοδος και ού ιανεριάεo 1νουάβo οριζων ο εnoiuonές (pευνες
να αipoρύσα αοχή σm nn. Συm.
κές εποrρόντες έμα κες στη δάριαα
οδος σο ΕΕ.
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Μεοpερτοuς Πηλa, Μζο
και Τοίτα ΣτΛ 10
Συνολικά τρες σταθμο
μέτρησης Βαλετοιργήτουν
cεοoριθα σημεία στην nάλη
oεκέντρο Να Δηηφά α
ΝIΚΗ ΒΟΛΟΥ
-ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
και Νέα Ιωνέι αλλά και
βομχαές δραστρότηες
KAI HTTA ME 3-0
ΓΕΕΝΙΚΗ
ΤΕΣΕΡΙΣΜΗVEE AnΟ TΗΝ ΑΣΤmoA TΟ Oο
0θησέας στη 2η θέση
με διηλό στην Τσαρπσάνη
ioοo Α ήπαο διούρος Σ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μετέτρειψαν καφετέρια σε καίνο με φρουτάκιαν π
|AnO TO OPOANOTPOOEO
Βράβουση ευνωμοσύνης
στον ευεργέτηmς nόλης
| Χαράλαμπο Τσμά π
1 ΜTTIΗ ΣΤΗΝΕΙΝΑ
Πυροβόλησε
με καραμπίνα
μετά από καβγάπι
Κέρδισαν ξανά
Νίκη και Ολυμπιακός πs
TEA 4
SUPERSERVICE
εειδικευμένο ουνεργείο ά
ΜΧΑΗΛ ΒΤΡΙΧΑΣ Β.ο.Ε.
ΟΔΡΟδομη
Κ. ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ
AΕΡΙΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΜΟΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Jυτaι Μuο o
Jυuτau0 3oτ
rεao,
ZANTEE
Reprers
Narga
κ4 4: .
Anso A
νιεξΜAN
GI ronoeETHIEIE
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LPO/CΝΟ
|5 τυενΟ
A 3030κα
edan 13 nle Aus
t 2431Φ47444, o 24310 00420
, ΕΙΤηΚΗΤΑΚ
Θλικής Εταιpεtας 01. ολος
τnλ. 24Σ10 8107ο , 24210 66575
LnfoDνdτedemtl. comE
Vanende Aven
Γov A 0 2421014215
twi ν
wmanta el nevng

Τελευταία νέα από την εφημερίδα