Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
3, ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9991-ΕΤΟΣ 34ο -ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ - ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΗΧΗΡΟ "ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ" ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SOCIAL MEDIA ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ
ΕΑΕΟΣ
ΒΟΥΛΗ
Αγρια κόντρα
TyεξελεγκΤο
για τον εθνικό
συντονιστή του
Μεταναστευτικού
Σελ. 2
ΒHΗΔΕ
περφαρισμα
SΗΠΑΕΑ
ΠΕΛΜΗΥ0
Δύο στα δέκα παιδιά που κάνουν χρήση κοινωνικν δικτύων σε μη επι τρεπτή ηλικία , δηλνει πως δέχθηκε διαδικτυακή παρενόχληση, την
οποία επιχείρησε να αντιμετωπίσει χωρίς να το αναφέρει σε κανέναν.
Εφτά στα δέκα παιδιά κάνουν χρήση των κοινωνικν δικτύων σε μη επι ρισε στο ίντερνετ, το 14% έχει μοιραστεί πολύ προσωπικές φωτογραφίες
στο διαδίκτυο, εν έξι στα 10 παιδιά έχουν συναντήσει βίαιο και ακατάλ
ληλο περιεχόμενο. Τα παραπάνω ποσοστά αποτελούν αποτέλεσμα έρευνας που έγινε σε δείγμα 14.000 μαθητν από 400 σχολεία της χρας και
τρεπτή ηλικία και το 21% δηλνει πως δέχθηκε διαδικτυακή παρενόχλη- την οποία πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας , υπό την αιγίδα του υπουργεί
Σελ ,4
ση, την οποία επιχείρησε να αντιμετωπίσει χωρίς να το αναφέρει σε κανέναν. Επίσης, το 21% των παιδιν έχει συναντηθεί με κάποιον που γνΔέκα Προτάσεις
για ανάταξη
της οικονομίας
ου Παιδείας.
μααμ η
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Διχνουν 4.000 νέους εΠιστήμονες
Σελ. 3
για να Πάρουν Πεντακόσιους
Σελ. 2
BREXIT
Οι ημερόμηνίεςσταθμοί
μέχρι ΤοΟριΤΟδιαζυγιο ΕΤηνΕΕΕρχονται επτέλους
Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ψηφιακά
οι έλεγχοι
ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Ν/Σ
των δαπανν
τα υδατοδρόμια
της κυβέρνησης
Σελ. 7
ΣεA. δ
Σελ. 7
ακαθθ ς