Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφωνd μου 00υ. .
ΓΟ σωνστ όμως μέχ θατάτου ypp
νο εκφράζεΥν
tλεύθερο /
| την όηοφ
1 00υ. /
Μ ΠΡΩΙΝΗ
Σάββάτο
Δεχεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5911
Τιμή φύλ .: 0,50 ο
Kαθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Κάλεσμα
Δημάρχου Κοζάνης
για τη διαβούλευση του ΕΣΕΚ
CAΛΗΝγΚΗ ΔΝΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
Σελίδα 12
Μια μικρή Ελλάδα στην Αθήνα",
με την συμμετοχή
των 13 Περιφερειν της χρας
Ψιφιοποίηση
Σελίδα 17
των υποχρεσεων των επιχειρήσεων
-Ηλεκτρονικά φορολογικά βιβλία
και on line σύνδεση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟ
ΚΟΣΑΝHΕ
tων ταμειακν μηχανν
με την ΑΑΔΕ μέσα στο 2020(:)
Κοζάνη: Καταψηφίστηκε
ο ισολογισμός
του Επιμελητηρίου
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης & ΓΕθνική Τα καύσιμα
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Σελίδα 11,
που θα
ένsrΣ
1 ΣΟΣΚ
χρησιμοποιεί
Σελίδα 24
To year end rally(;)
και το "κυνήγι της ουράς"
η Ελλάδα
το 2050
Για κάποιους ανθρπους της αγοράς , το έντονα ανοΙ δικό "ξέσασμα. του Χρηματιστηρίου μεσοβδόμαδα.
| παρά τον "Ηρακλή" , αιφνιδίασε και τους πλέον αισιόδο
|ξους.
Με μερίδα των αναλυτν να ισχυρίζεται ότι η ειδησεο|γραφία δεν ήταν τόσο υποστηρικτική, τόσο στε να οδη!
| γήσει σε ισχυρή αντίδραση , παρά το γεγονός ότι το ΧΑΙ
| είχε γράψει τετραήμερο πωτικό σερί . Για άλλους , nou
| περίμεναν μία ηπότερη κίνηση , anoτέλεσε aπλά κάτι
| οαν υπερβολή, με εγχρια κατά βάση χαρτοφυλάκια ν
| enθυμούν να nouoopouν τις τιμές . Άλλοι πόλι 1rader. σn
|μείωναν ότι δεν ήταν δα και κάτι το εξωπραγματικό ένα
, συνέχεια στη σελίδα 4
Τελικός στόχος , να
γίνει το 2050 η ελλη.
νική οικονομία κλιμα
τικά ουδέτερη , με
δίκαιο
κοινωνικά
τρόπο και με ενίσχυση
της ανταγωνιστικότη.
τας της χρας.
Σελίδα 11
ΚΟΔΙΚΟΣ Θ