Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Δεκεμβρίου
3ΙΡΩΙΝΗ
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ. φύλλου 7407
Τιμή Φύλλου 0.506
κηΑικΟΣ
Επίδομα Ενοικίου
Δήμος Δεσκάτης
Καταγραφή ελλείψεων
βασικν υποδομν σε
γεωργοκτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις και
μονάδες μεταποίησης
Αιτήσεις
για χιλιάδες δικαιούχους
Συνέχεια στην 4
ντι θα προ βλέπει
το νέο νομοσχέδιο.
Τα κριτήρια
ένταξης .
Δ Μακεδονία:
Οι εκλογέ
του Οικονομικού
Επιμελητηρίου
Συνέχεια στην 10
Νέο τοπίο
στην αγορά εργασίας
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου
Συνέχεια στην 12
Συνέχεια στην 11
1 ουMΒ9
LKTEO
ΚΙΕΟΓΕΑ
Εnίσημos Συνεργάτη MΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμεξ
ΓΡΕΒΕΝΑ
3ns Οκτωβρίου 151
5οχλμΤρεβενν- Μυρσίνας
Τηλ:2462029200
Email: infogikteogrevena.gr