Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έρανος αγάπης της
Μητρόπολης Μονεμβασίας
και Σπάρτης >σελ. 8
<Τρέχουνο νερά
στο γυμναστήριο του 1ου
Γυμνασίου Σπάρτης >αελ15
Ενα, άπιαστο αστεράκιω
έρχεται στη Βιβλιοθήκη
Σπάρτης > σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ6ββατο 14 Δεκεμβρίου 20191Ετος 24 Αριθμός 5789|Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Χρήματα
για καταφύγια
αδέσποτων ζων
Στους δήμους
Ευρτα και Σηάρτης
Στα κσκαριάν ο Σύνδεσμος Αγροτικν Επιχειρήσεων Σπάρτης
Αγροτική ανάπτυξη ..
«made in Sparta»
Τη Βελτίωση των όρων ευζωίας των οδέσηοτων ζων
Προωθεί ο υπουργός Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφί.
μων , Μάκης Βορίδης Με
απόφαση nou υnέγραψε ενέκρινε τη χρηματοδότηση
600.000 ευρ τα οποίa θα
δήμους και
συνδέσμους δήμων για τη
λειτουργία καταφυγίων οδ σποτων ζων συντροφιάς
Ανάμεσα στους δήμους Πou
θα χρηματοδοτηθούν είναι οι
Δήμοι Ευρτα και Σπάρτης
με τις επιλέξιμες δαπάνες να
αφορούν δράσεις -Βελτίωoης καταφυγίων & ενεργειν διαχείρισης αδέσηοτων ζων συντροφιάς- (70%)
κι κεnιλέξιμες δαπάνες δρά
σης σίτισης αδέσηοτων
ζων συντροφιάς [50%.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγαπόφαση
υπουργός Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων διασφαλίζει τη συνέχιση της
κατευθυνθούν σε
Το πλάνο του Π. Δούκα για οι ενέργειες Πou περιλαμβάνει
Τον σχεδιοσμό του για την αγρο τική-οικονομική ανάπτυξη της
Σηάρτης ξεδιπλνει ο δήμαρχος
Σπάρτης κ . Πέτρος Δούκας
Καινοτομία αnοτελεί η εξαγε λία για δημιουργία Συνδέσμου
Αγροτικν Επχειρήσεων Σπάρ της , με στόχο κατά τον κ. Δούκα
να μηορέσουμε να Βοηθή σουμε τις επιχειρήσεις σε θέ ματα εξαγωγν , Βελτίωσης των
συστημάτων μάρκετινγκ, επικοι νωνίας και πληροφορικής τους
συστημάτων προμηθειν εφο δων, σεμιναρίων βελτίωσης της
αγροτικής nαραγωγικότητας,
αξιοnoησης των ηρογραμμάτων
τύπου ΕΣΠΑ . Σημεινεται ότι
την εν λόγω ηρωτοβουλία ηρό φωνία με μεγάλες Βιομηχανίες
κειτοι να συντονίσει ο δημοτικός αυτοκινήτων , φορτηγν , σγροτικν εφοδίων , τράπεζες , κλη
κάνουν ουσιοστικές εκ πτσεις στα μέλη του συνδέσμου μας . Ήδη μας ήρθαν δύο
Προσφορές ηριν καν αρχ σουμεν, όπως επισημαίνει.
ουνόκεια σελ:
σύμβουλος Βασίλης Μενούτης
μαζί με τον αντιδήμορχο Αγροτ κής Ανάπτυξης θανάση Καp λαύτη .
Στο ίδιο μήκος κύματος , ο κ.
Δούκας αναλαμβάνει ηρωτο Βουλία για συνεννόηση και συμΑυτοκινητόδρομος-ΣΔΙΤ
σε κυβερνητική Προτεραιότητα
κεκριμένη
Νέα Επτροπήγια τη δρομολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής
Στη συγκρότηση Κυβερνητικής να εκτελεστούν το επόμενο διά - σημείων που μπορεί να ΠροκαΕπτροπής Συντονισμού Μεγά - στημα σε όλη τη χρα . Η Επ - λέσουν καθυστερήσεις αλλά και
λωνΕργων Υποδομν ηροχ - τροπή θα είναι αρμόδια για την την ανάληψη Πρωτοβουλιν για
ρησε το υπουργικό συμβούλιο έγκριση σχεδίων δράσης την
με στόχο να τρέξουν μια nαρακολούθηση των εγκριθέν- σεων .
σειρά μεγάλων έργων nou ήδη των και εκπονούμενων σχεέχουν υλοποηθεί ή ηρόκειται δίων δράσης τον εντοισμό αρμόδια για την Προθηση διλειτουργίας
αδέσηοτων ζων συντροκαταφυγίων
οικητικν ηράξεων ή και νομοθετικν ρυθμίσεων nou ana τούνται για αντιμετηιση
Προβλημάτων και την επικαιροnoinon/avaθερηση σχεδίων
δρόσης. εφόσον απατείται .
συνέχεια σελ 9
φιάς με σκοπό την προστασία
τους από την εκμετάλλευση
την επλυση των καθυστερήκαι την κακοποίηση ή τη
χρησιμοηοiηση τους με
στόχο την κερδοσκοπία .
συνέχεια σελ 7
Επιπλέον , n Επιτροπή τίθεται
Η κουλτούρα
της αγένειας
της Χαριτίνης Καρακωστόάκη
> σελ. 3
ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΖΑΚΑΚΗ-ΒΛΑΧΑΚΟΥ 1 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αγησιλάου 116, Σπάρτη // τηλ & fax 27310 26690/// κιν . 6987 737 850

Τελευταία νέα από την εφημερίδα