Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
(Θagσelia
ΠΑΤΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9990-ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 1 . ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Γ. ΕΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΑΝΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ
Η νομισματική πολιτική
της ΕΚΤ έχει συμβάλει
στην ενίσχυση
της οικονομίας
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σελ. 5
VOYAGE AWARDS 2019
Νηναμή μπτττιθη πλν
Η Ελλάδα ένας από
τους καλύτερους
προορισμούς
διακοπν διεθνς
ΑUΤΟΠΕΤΟΙΘΜΔ
Σελ. 3
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
τ:Ερέσ E -2157535
N. ΑΞΝΑΙΑΣ
Η ανάκτηση εμπιστοσύνης
Εξαιρετικά ικανοποιημένη
η Ελλάδα από τα συμπεράσματα
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Το Σχέδιο Ηρακλής για την αντιμετπιση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε
συνδυασμό με τις θετικότερες Προοπτι
κές για την ανάπτυξη της ελληνικής οι κονομίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε Περαιτέρω αναβαθμίσεις στην ΠιστοAηπτική κατάταξη της Ελλάδας . Οι επενδύσεις αποτελούν κλειδί για τη στήριξη
της οικονομικής ανάπτυξης, υπογραμμ
Ζει η Citi σε έκθεσή της. Βλέπει συμφωνία με τους Πιστωτές για μείωση του στό χου για τα Πρωτογενή Πλεονάσματα.
Η Ελλάδα ακολουθεί νέα Πολιτική Πορεία . Η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας-ενός κόμματος με Πολιτικές φιAικές Προς το επιχειρείν-στις εκλογές
του Ιουλίου συνεπάγεται σημαντική μεί
ωση του Πολιτικού ρίσκου, εν η στάση
στη δημοσιονομική Πολιτική μπορεί να
είναι λιγότερο περιοριστική , καθς έχει
μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης για
την κυβέρνηση, αναφέρει η Citi στην έκ θεσή της. Η βελτιωμένη αξιοπιστία στο
ότι θα εφαρμοσθεί η μεταρρυθμιστική
αtzέντα αναμένεται να οδηγήσει σε συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων Πιστωτν για Προς τα κάτω
αναθερηση του στόχου για το Πρωτογε
νές Πλεόνασμα, έναν στόχο Που έχει ορι σθεί στο 3,5%. Κάτι τέτοιο θα δσει με γαλύτερο δημοσιονομικό χρο για τη
στήριξη της ανάκαμψης από το 2021 και
εφεξής , τονίζει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εν επιπλέον υποστηρίζει ότι
άνοδος της Ν.Δ. στην εξουσία Πυροδότησε ενίσχυση της οικονομ1κής εμπιστοσύΑνοιχτά
τα καταστήματα
την Κυριακή
Σελ. 3
BPETANIA
ΜΠ. ΜΠΟΡΙΣΟΦ
ασς με
ρλοταχως για Βrexit
μετα τη σαρωτική γικη
του Μπόρις Τζόναον
Υποστηρίζουμε
την Ελλάδα, αλλά
η Τουρκία παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο
στην περιοχή
Σελ. 3
Σελ. 4
Ο λογικός