Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
LABBATO
BEKEMBPIOY 2019
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗE ΕΑΡΤΗΤΗ ΠEEAOEΘΗΕΡA ΕTΟE ωT 36
ΜΑΚΣΜEΤΙΚ Μουοικ ,
Τα Καλά Χριστούγεννα
των Παλαιν ημερν
μουοικ ,
μουσική.
Obp In kya
φm n κ p
δoouoi 9o. oto
wwt pεαx6Η
Μέρes σγόnns
wwnahd noge
bog x o onpκe
ν p s
Ενα αίτημα
με ιστορία
155 ετν
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ
ΑΝΟΡΟΠΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
nσnnuο t ow
Ψκν ia ccν
αλn dtb wν
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
1uE ενουι
M4EaΜβρυμ δε eterao σa
|ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟ .
1.5 AΙANA ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΤΑ
ΑΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΔΡΟΜΟ
0 ΠΡΟΕΑΡΟ ΤAΧΘΗE
πιdδν
Φ09Νσνηεομdεde tαppμσννκ
p oodorούpptt oep χi
ΥΠΕΡ ΔΙΕΒΝΟΥΤ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓiΑ ΤΙ AΠΟΣΚΜΙΟΕΙ
Ιerτ ΧΑΑ
a pavα σο mrο e
δ , με wpaς ne ob pxς
ΔΑΑΙΤΕ
a φε σημίς
EPXETAI
0 ΒΟΡΙΔΗΣ ΠΑ
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ
b y ηm
Mad K yφςouοχp
γκn υo.
o bpες o
Πwsnd
e ekΜK ν
uυvanυγ n
COPOra
Οpapx υm
νορ μες
oe sνς
Μ ρ tn5
ΑΜΛΗ ΤΙΜΗ
TO EOETEIO,
MNE όΑΟ ζόνσον ήδη ανεμίζει το BREΧΙT
ΓΡΑΟΟΥ
ο φικος pe u
AMA Oer
δpοo p
en υνrx ,
δp e pin
Δ bo Mε νακοκououwonδoνοuKνp
μ ού u καoτ Μ wουκt o tu
α φpεpοn ά r όpon Μ mpo owο pε, α .
φwD2ν ί
νe φ m
P κ mtpo
ΚΟΡΑΛΑΤ
Κέντρο Λογοθεραπεία
Κοστομοντn .Μ
service
RESTAL
2ΦΑΗΤΟx ΠΟΤΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
εvaptή τορpοτο 14 8αφλιο
tavopor
ZINTAM
καλο τpα στο 26ι0
t αp w ΨΧΟ Ε