Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

14

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5313

∆ΩΡΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΦΡΑ
ΤΟΥ 2,5 ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΤΟΥΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΥΦ. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆. ΚΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Το µεγαλείο ψυχής
των γονιών

Τα προβλήµατα
της Θέµιδας
«επί τάπητος»

ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΗ ΜΕΘ ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΓΝΠ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΣΗΨΑΙΜΙΚΟ ΣΟΚ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

«ΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ»

Καθαρό µήνυµα
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΚΥΡΟ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ

Πλήρης
στήριξη των
Ευρωπαίων

από τον Προκόπη

ΣΕΛ. 11

ΠΑΝ∆ΗΜΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

ΝΕΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μειώσεις
σε 3.072!

ΣΕΛ. 9

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΩΣΤΑ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟ

ΣΕΛ. 35

ΣΕΛ. 19-24

15.45 ΜΕ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προµηθέας:
Έξοδος-παγίδα

ΕΠΣΑ: «Αντίπαλος» και ο καιρός

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Εθισµένοι
οι µαθητές,
«απόντες»
οι γονείς
ΣΕΛ. 37

Αγορά:
Σε ρυθµούς
εορταστικούς
ΣΕΛ. 12

ΕΙΧΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Οµόφωνα
αθώος
ο 24χρονος
ΣΕΛ. 5

Αύριο οι κάλπες
στο Οικονοµικό
Επιµελητήριο
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.600 ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΕΛ. 7