Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑHEΡIΗ ΕΦEΡΙΔΑ Ε ΜAΝΗΑΣ. ΣΑΒΒΑΤΟ 14 4ΕΚΕMΒΡIΟΥ 2019
XPONIA
wwwstasydromos.gr
tAMEΔΟεμεΟE 0691104). Ap υλ 424 . κΟΔΙΚΟΕ7600
1916-2019
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΜΕΤΑΕΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΚΙΟΥΡΤ
ΔΥΟΝEΑΡΟΙ ΚΑΙΑΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
POLICE
ΦΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΕΕΩ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
δόοτεκρo, oτέρος και ος, ό onaa
nυpοβολωσμν Ο λι θούμο &νdθao ποδά A6
0οδός npούθo να aoφύτι
0ετο με οτοp
ΦΟΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΜΙΣΟΥ ΤΟΝΟΥ ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑΠΑΝΩ ΤΟΥ
MΕΤΙΚΗΣΥΤΚΟΣ
Νεκρός 22χρονος
σε λατομείο στο Πήλιο
αΚεραυνού
Πλαστάρα
κατά Μnαοδάνη
Ο νεαρός εργάτης υπέκυψε στα σοβαρά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα
Ποu υπέστηΣτο Κέντρο Υγείας, όπου διακομίστηκε, διαπιστθηκε ο θάνατός του
- θρήνος στη Μηλίνα, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια
Lpονς pές οδόμοωο
rμε oo
mebpmpέpw
ρομκό Οόνonο βρήκε κθος εριόης nλoς μό
A< 22 ετνοε λaτομείο μορμόρου στη θέo .
Σοροο σον ούκo toυ Δμου Νoroυ Πο
ΚAOAΡΣΤΡΙΕ
Κρέμασαν
τς onολύσεις
στο δέντρο
τον Χοστουόνων
λου Eις 15:15 ο dτuοςoνύης τpουμonζooν
οοβοpό oτo κεφά. Μογάλο κομμύη μόρμοροu
no up ntpinou μοό τoνο, onoeMenε ono
βράνο και οφού δοοόσne οε μρότερο κομμ .
Τoxnoc τον ότικο νοopό στο κεφάu κοι στο ο
po . Οpως ο pouμanoμός στο κεφάοοδείηε
μοpοίος . Η Λοτuνομίο oνοnel ov ιdοκrnrn nς
ειορεος κοι 1oν uneύ ο οοpoείος, Οι κατo%
οeς 1ouς oομένεο, νο pΚουν φως στς οκpeες
ουνθες ηφόλισης του δυσυκήματος, ma
Συpαλnρe μίοβo
ΜΑΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΕΣΠΟΥΑ
pο οwn o
Πα p θεοoelio
Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟ
MΕ ΕΛΚΗΘΡΟ. .
ΕΚΑΝΑ ΕΑΣ
ΕΝΤΥΠΟΣΙΑΚΗΣ
ΤOΧΟΓΡΑΟΙΣ
ΤΗΣURBANACT
BτonΣΤΗKE0
Αίσο τέλος
συς έρευνες
γιατον 37χρονο
Βολτη
ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Εκόpe oμόγελο, poipost
ρα σο εοδο
ης nιδιοιραής Κinκς ο
Μenoεο
M40ους λού
rou κnΜπένn πu
Μοό το κουon b
6mon 5 cωp α cς
κοοoας τpοoou
dpμονonς noω oo 200Η
Στο nετρΛΑΙΟ
0ΕΡΜΑΝΣΗΣ
Βρέθt onό wν 8. Μe
0oυλa tξονλομένος, αλa
ευς αλό στν el
οwο 8 Mon na
20αpοvo, ο oo
στα στην Αp u8
ΣΕΓΟΡΤΙΝΟΥΣΡΥΘΜΟΥΣ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
- ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
Ισχύει μέχρι κοι 31/12/19.
ΔEΝEAA5AΙ ΤΗA, 24210 26074
ΟΔΡΟδομη
orpoύo0s21
AΕΡΙΟ-ΚAΜΑΤΙΣΜΟr -YΔΡΑΥΑΚΑ
Σος ρ0ooουμε oo
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
repov
- pς.
BPABI
του κοοσrμοτος κοοunμoνον
Arodou
νιεξMAN
Κo ερο
ο0ω 1500.
Tonaan 400
iwwpμγop poπ μα
u μγο νo bon
Φιλικής Εταιpείας οι - aoς
τηA. 24210 ο107ο, 24210 66975
AnfoΟ γdrddo εom, gr
Με ετiοn
ΔνωροGτpεντoν.
Κωστής nooδonouος
δοmuoε 61.οE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα