Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΚΗ Μ 04 ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣ
Πέρασε σαν σίφουνας
από την Κέρκυρα
EL 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Σάββατο 14 Κυριακή 15
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6486
Τuή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 265 10 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoi agones.gr
5ρντής ΑΡΕΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΕ ΤΕΑΜVIEWER ΚAΙ Pal
Πλούσιες εoρταστικές
εκδηλσεις στο Δήμο
υΤρέχευ η Περιφέρεια
για την Τεχνόπολη
Ζτσας
Στη μαγεία της no γλυκιάς . γιορ .
της του χρονου θα μυη8ούν μικροί
κα μεγάλοι nou 8α επισκεφ8ούν
την Πλατε ία Δημαρχείου, στην ΕλΕούσα τις Πμέρες των εορτν των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς .
ΣΕΛ. 7
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΡΟ
ΙΩΑΝΝINΩΝ
Συλλαλητήριο ενάντια στον
προϋπολογισμό
Σε Συλλαλητηρ ο ενάντια στον
Προϋnολογισμό
όηως το χαρακτηρiζει , καλεί ο
Εργατικό Κέντρο ΙωαννΙνων την
Τετάρτη 18 ΔεκεμΒρίου στις 18:30
το απόγευμα , στο χωρο του Εργατικού Κέντρου .
*καρμανιόλ
ΣΕΛ. 8
BUSINESS NEWS
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μετακινούμενη
κτινοτροφία στην UNESO
Την εγγραφn της Μετακινούμενης
Κτηνοτροφίας και της Βuzαντινης
Μουσικής στον Αντιπροσωπευτικό
Κατάλογο της Αυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
στην 14η ετησια συνεδρίαση τnς
ενέκρινε η Δακυθερνητικη Ειτpom
της Συμβασης για τη Διαφυλαξη της
Αυλης Πολιτιστικης Κληρονομιάς
(UNESCO,2003 ) στη Μηογκοτά της
Κολομβίας .
Το σχεδιο τεχνοπολης η onus anoκαλείται Πι , ndρκου υψηλης τεχνολογίας και ερευνας , Προχupά η Περιφέρεια
Ηneipou, με τα ano napότρυνση των γερμανικων εταιριων PI Hellas και Teamviewer, nou aνηκουν στο διο επενδυτικό fund
ΣΕΛ 5
Με μια χριστουγεννιάτικη
αθλητική γιορτή
φωταγωγήθικε
| το δέντρο του ΠΕΑΚΙ
ΣΕΛ. 2
ΣΤΗΝ ΗΠΕΡΟ
Πωτική τάση στιν οικοδαμή
Μηοpei ο καιρος να μην αnoδείχτηκε
| συμμαχος , ωστόσο αυτό δεν χάλασε |
καθόλου την εoρταστκή ατμόσφαιpα
| Πou δημιούργησε η Εnτροη Διοκnσης
του ΠΕΑΚΙ και η γαλακοβιομηχανία
ΔΩΔΩΝΗ σε συνεργασία με wuς
αλητικούς Συλλογους nou δpαστηpιonoούνται στους χρους ου Πανηneιρuτικού και η Pιλαρμονικη του
Δημου, στην εκδηλωση nou ετοίμασαν
το απoγευμα της Παρασκευης για την
επίσημη φωταγγηση του δεντρου nou
| έχει στηθεί στη δυακή γuνία του !
|Πανηnειρωτικού , στην είσοδο της
| noλης των Ιωαννίνων.
τον ΣεπέμβρD
Αρνητικά κινηaηκε η οικοδομη στην
Ηπειρο τον Σεπτεμβριο, συμφωνα
με τα στοιαία nou εδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική
Αρχη.
Πιο συγκεκριμένα και σε συγκριση
με τον ιδιο μήνα του 2018 οι άδε ες αno 49 tnεoαν στις 39 (-204%),
η επιφάνεια από 16.9 χλ . τμ. σε
7,2 (-57,1%) και ο ογκος απno 6557
χιλ. κμ. σε 23,7 (-640%) , ΣΕΛ. 4
Έρχεται ααντι- Φιλο Δημος
με 500 εκατ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΑΠΟΤΗΝ ΆΡΤΑ
ΣΗA.5
ΣΕΛ. 7