Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕθAΚαθημερή Εφημερίδα τns Hπείρου-Ιδρυris Ειθ. Τzάλλαs-Έτos 93ο-Αρ. Φλου 24708-Σάββατο 14-Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019-060 ε
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
sa 20: 30
Νβiaυ.
Η εξομολόγηση
μας Παιδοκτόνου
Καθάρισεο με
συνοπτικές διαδικασίες
Ανοίγουν οι πίστες
στο Ανήλιο
ΤopvTαv
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 12
Εξοπλίζεται
μενέο λιθοτρίπτη
Σε Προχωρημένο στάδιο από την Περιφέρεια Ηπείρου οι διαδικασίες για τη δημιουργία Πάρκου
Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας , με τη μελέτη σκοιμότητας να βαίνει Προς ολοκλήρωση
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΟΝΟΜΑ
Το ΚΑΤΙ ΣΑΝ . . ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Στην ηρομήθεια ενός σύγκρανου
λΒοτρίπτ θα nρoωρήσει το Πa
νεπιστημακό Νοσοκομείω Ιωoνννwν μετό την unογpopή uης (γκρaης σκοπιμότmτας an τoν υnοuργό
Υγείος Η ηρομήθειο του νίου εξο ηλομού , Προύπολογισμού 3000
ευρ , θα γκι με όρους της όης
Yγεωνομινής Περιφέρειας
TO KATI
ΣΕΛΙΔΑ 4
Φέρνει χιόνια
ο Ετεοκλής
Εξηρές θα εναι το νέο κόμα κακο
καιρίος, nου θα ηλίξει και τιν Hπειρο και στο onoίo οι μετεωρολόγαι
έδωσον την ονομονία Ευο κλής.
Χανοπτσεις , κατό τόηαυς nuwές
θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα
στα ορεινό και ημωρεινό ης Ηπεt INNOVATION
Technology
ΣΕΛΙΔΑ 5
Invention
Research
Βήμα μπροστά
για τα υδροπλάνα
Σε δημόσια διαβούλευση, n οτoίo
Βo διαρκέσει έως τις 27 Δεκεμβρί
ου, έθεσε το υnουργείο Υnoδομν
και Μεταφορν το σχέδια νόμου για
τυ6αταδρόμα, με στόνο να εna ναδραστηροΠoneούν όμεσα τα
υδροπλάνα στ χρα μας .
Creativity
Improvemen
ΣΕΛΙΔΑ 7
Concept
Eορταστικό ωράρι
από Δευτέρα
Χρος Πλησίον της Πανεπιστημιούπολης επιλέγεται για την ανάπτυξη κτιριακν υnοδομν ,
εν Προκρίνεται η κατασκευή με ΣΔΙΤ. Στελέχη της P&I Hellas και της Team Viewer Greece
ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις ο Περιφερειάρχης Ηπείρου.
Με εορτοστκό uρόρο θολετουρ
γεί από τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου
ηαγορά της πόλης, ενδιαφορ .
noσες unάρχουν και στο ωρόρο
των κομμωηρίων Από την Παρα σκευή 3 Ιανουαρίου επανέρχεται το
κανανικό ωράρια
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ανάβειν ξανά
η συζήτηση
Τρέφουν υψηλές
Προσδοκίες οι δήμοι
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Κάθε μέρα γιορτή
Mοραί ακόμη νομην έχουν
npaupne αι διεδικοοίες
γο η λετουργία του nepφερειακού Φορέα Δακε ρισης Αnαpμμάτων, napά
την Εκλαγή του ηρoέδρoυ
και των μελν τω δοικηυκαύ σμβουλου, δμως η aζ
ττoη για τον pόο εnμερισμού του κόστους της διακείρ σης των anoρpιμμότων φανεα nως opκζανα oονάβεis .
0 Ολάδημαι και ο δόδαχός του , καθς καπ μετοφαρ των ταμειον δαθεοίμων των tήμων στην Τράπε
φης Ελλάδος, σnooαλούν ένιονα τον nρπο βαθμό συτοδιαίκnonς Σε δ,μοφορό το νέο ηρόγαμμα α0υδ μοςο, ούμφυνα με mν tεευαία ενημέρωσηna είova εκηρόουna ης αυτοδιοίησης, σιαμένε αι ναξεανiαει άμεοο και με 500 εκ ευρά σιoν ακαυμηαρό του ετοίως, για έργο των δέων 0 πρδ ρος της Κεντρικής
Ενωνης Δίμν ΕλΜά6ος δήμαρος Τρικοίων Δημότρης Πanaomρrou, στό ην Αρο δηου βρέθηκε υπήρξα
καθησυκαστκός, σπμεινοντας Πuς aι δμα δεν ηράna να ανητυχούν για π έργα nοu έχουν εντάξει Μετέφερε,
μάκστα nως συποuργός Τόοος θεοδρκκας ουνηντίθηκε με την Ευρωπακή Τρnεζα Εrανaioeν, διoopα
Μοrτος m χρηματδηή ους , εν δεσμεύτικε όπ ους ορχές ταυ νέου χρόνου Βaυνρξε τoνέσηpopαμμα
ΣΕΛΙΔΑ 3
Στη μαγεία ης no γλuκιάς γιa τής του χρόνου θα μυηθούν μικροί
και μεγάλοι nou θα εnισκεφθούν
nv πλατείn Δημορχείου στην Ελούσα τις ημέρες των εoρτν τν
Χριστουγένων και της Πρωτοχρονάς
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
Το Μουσείο
Αργυροτεχνίας
γιορτάζει
τα Χριστούγεννα
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ> ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Ζητούσαν χρήματα για εγκειρίσεις με οχρυσές λάμες,
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6