Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αυξήσεις ρεκόρ στις τιμές κατοικιών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108592155
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου : 27.104
ΟΙΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ PΙΔΑ
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 | τιμή: 1,30 Ε
Αυξήσεις ρεκόρ στις τιμές κατοικιν
Με +9,1% έκλεισε το Υ τρίμηνο του 2019 σε ετήσια βάση-Πιο κοντά οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
ριγράφει εμμέσως πλnν σαφς και η Πρόσφατη
έκθεση της Ευρωπαϊκής Ειτροπής, η οΠοία Προίδεάζει για αύξηση της φορολογητέας βάσης
των ακινήτων κατά Περίπου 20%. Αυτό το Ποσοστό
μεταφράζεται σε αύξηση της αξίας των ακινήτων
σε όρους αντικειμενικν αξιν κατά περίπου 100
δισ. ευρ. Με την αναθερηση των αντικειμενικν
αξιν των ακινήτων αλλά και την επέκταση του
συστήματος σε τουλάχιστον 3.500 Περιοχές Που
σήμερα βρίσκονται εκτός μηχανισμού αντικειμε
Vικν αξιν, ο στόχος είναι να διευρυνθεί η φορολογική βάση επί της οποίας θα επιβάλλονται
οι φόροι ακινήτων και ειδικά ο ΕΝΦΙΑ. σελ .5
Κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για ένα
ακόμη τρίμηνο και Πλέον ανοίγει διάπλατα ο δρόμος και για την αύξηση των αντικειμενικν αξιν
των ακινήτων από ον Μάιο του 2020. Οι σημερινές
αντικειμενικές αξίες αποτυπνουν την κατάσταση
Που επικρατούσε στην αγορά-και μάλιστα όχι
Πλήρως μέχρι και το τέλος του 2017 ή τις αρχές
του 2018. Έκτοτε , οιτιμές έχουν ανέβει αισθητά.
Οι υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες ενεργοπΟιήθηκαν στα μέσα του 2018. Σημεινεται ότι η
Τράπεζα της Ελλάδος έχει καταγράψει αύξηση
2,3% για το γ' τρίμηνο του 2018 , 3% για το δ'
τρίμηνο της περσινής χρονιάς, 5,3% για το Πρτο
τρίμηνο του 2019 και 7,7% για το β' τρίμηνο ης
φετινής χρονιάς. Το 3ο τρίμηνο έκλεισε με ρυθμό
αύξησης ρεκόρ 9,1% σε ετήσια βάση , κάτι που
σημαίνει ότι το 2019 η ανατίμηση θα είναι σαφς
μεγαλύτερη του 6-7% , ειδικά αν συνεχιστεί με
τον ίδιο ρυθμό η άνοδος των τιμν και στο 4ο τρίμηνο του 2019. Έτσι, όταν οι εκτιμητές ακινήτων
Παραλάβουν, από τις αρχές του χόνου, τη σκυτάλη
για να Προσδιορίσουν τις νέες τιμές ζνης της
εφορίας και τις φέρουνστο επίπεδο των εμπορικν,
είναι Πολύ πιθανό ότι θα εισηγηθούν σημαντικές
αυξήσεις σε χιλιάδες περιοχές. Άλλωστε, αυτό Πε
protergiα
Το μέλλον της ενέργειας
SCORPIOS
SECURITY SERVICES
210- 8070427
801 11 78 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιο-Ωρωπός- Οινόφυτα-θε0υλονίκη
Ποια χρέη υπάγονται
στην Πάγια ρύθμισn
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
. Επιτάχυνση διαπραγματεύσεων
για την υοθέτηση
του ΠΔΠ 2021-2027
Παραδείγματα ης Nο για 24 έως 48 δόσεις
Όλατα χρέη από Πρόστιμα της
τροχαίς , του δήμου ή της Πολε- νox , απότην 1n1-2020 και μετά
οδομίας τα οποία βεβαινονται οιοφειλές που Προέρχονται από
στις ΔΟΥ , όλα τα Πρόστιμα Που
επιβάλλονται έπειτα από φορο
λογικούς και τελωνειακούς ελέγ αλλά δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθ
χους, καθς επίσης και όλες οι
οφείλές από φόρους κληρονομιάς καταβολής η οποία ήταν σε ισχύ
θα μπορούννα ρυθμίζονται, από
τον Ιανουάριο, σε 24 έως 48 μη - και οι Προερχόμενες από έκταικτες
νιαίες δόσεις με τη νέα Πάγια αιτίες οφειλές οι οποίες βεβα
ρύθμισην που προβλέπει το ψη - νονται στο εξής στις ΔΟΥ και τα
του ψηφισθέντος φορολογικού
. Σύμπνοια για μηδενικές
εκπομπές άνθρακα
το αργότερο έως το 2050
έκτακτες ατίες, έχουν ήδη βεβα ωθεί στις ΔΟΥ και τα τελωνεία ,
μιση ή διευκόλυνση τμηματικής
Οικογένειες Ατόμων με Αναπηρία
Περισσότεροι οι δικαιούχοι
του κοινωνικού μερίσματος
Στήριξη
στην Ελλάδα
και από Τζ. Πάιατ >19
Εντολή Χαφτάρ
για επίθεση
στην ΤρίΠολη >18
την 1n-11-2019 , καθς επίσης
Ακόμη Περισσότερες θα είναι , τελικά , οι οικογένειες Ατόμων με Αναπηρία που θα λάβουν
έως το τέλος του τρέχοντος έτους το κοινωνικό μέρισμα των 700 ευρ. Όπως προκύπτει
από τα όσα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός
Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας, η κοινή
υπουργική απόφαση για τη διανομή του μερ σματος σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, n
οΠοία υπεγράφη χθες , Προβλέπει ότι το Ποσό
των 700 ευρ θα καταβληθεί σε όλες τις
οικογένειες Που έχουν ανάπηρα μέλη κι όχι
μόνο σε όσες έχουν ανάπηρα τέκνα ηλικίας
μέχρι 24 ετν . σελ 7
ελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτη
σης των οφειλετν , Πριν ή μετά
φισθέν φορολογικόνoχ. Στηρύθ
Μηνυμα στην Αγκυρα ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
μιση θα μπορούν να υπαχθούν
ακόμη και χρέη των Παραπάνω πλήξη της προθεσμίας καταβοΠεριπτσεων Που ήδn έχουν βε λής αυτν , να ρυθμίζονται και
βαιωθεί αλλά Παραμένουν αρ
ρύθμιστα. Με βάση το άρθρο 43
Οι Ευρωπαίοι εταίροι αναμένεται να στείλουν σήμερα, μέσω των συμπερασμάτων του Ευρωπακού Συμβουλίου, σαφέστατο μήνυμα στην Αγκυρα ότι το μνημόνιο με τη Λιβύη παραβιάζει
κυριαρχικά δικαιματα τρίτων χωρν της περιοχής, καθς επίσης και το διεθνές δίκαιο, εν δεν
Παράγει έννομο αποτέλεσμα. σελ . 19
να καταβάλλονται σε έως και 48
δόσεις. σελ.4
5 δισ. ευρ
θα κοστίσουν
οι τιιλοποιήσεις
Μεινονται
οι φόροι
για εταιρικά
οχήματα
Βιομηχανία
και εμπόριο
οδηγοί
ανάπτυξης
Πς το 5G θα αλλάξει
υς. συνήθειες της αγοράς
Στελέχη, μέτοχοι
Το επιχειρείν του 2018
Τράπεζες
Και παραγωγός παράνομων
τσιγάρων n Ελλάδα
Για ζημία Που θα κινηθεί Περί το 15% επί του χαρτοφυλακίου των NPES τα οποία θα οδεύσουν
Ποίηση και θα βαίνει προς το 20% όσο μαζικότερες
θα είναι οι τιιλοποιήσεις κόκκινων δανείων κάνουν
λόγο τραπεζικοί κύκλοι και διεθνείς οίκοι Που συμ
μετείχαν στα road shows του Λονδίνου και της Νέας
Υόρκης, Τμήμα αυτής της ζημίας θα αντισταθμιστεί
μερικός από τις εγγυήσεις σε ό,τι αφορά το σχέδιο
ΚΗρακλής , Το vομοσχέδιο ψηφίσθηκε χθες από την
Ολομέλεια μεm διαδικασία του κατεπείγοντος. σελ3 | Υια το QΕ
Σημαντικές μεισεις στους φό
ρους εισοδήματος Που Προκ
πτουν, για χιλιάδες εργαζομένους
του ιδιωτκού τομέα, από τον συ
νυπολογισμό ης αξίας παραχ
ρησης εταιρικν οχημάτων στα
φορολογητέα Ποσά των αποδοχν τους αναμένεται να Προκα
λέσει η εφαρμογή του ψηφισθέν
τος φορολογικού ν/σκ. σελ. 7
Εμπόριο-βιομηχανία οδήγησαν
την ανάπτυξη των εσόδων του
εταιρικού τομέα το 2018, εν ο
τουρισμός , οι υπηρεσίες, και το
εμπόριο αποτέλεσαν τους πυλνες
άνιλησης κερδοφορίας, αναφέ
ρουν τα στοιχεία της ICAP Data bank, τα οποία αφορούν 11397
εταιρείες Που συγκρίνουν τις επδόσεις 2017-2018. σελ.7
Κριστίν Λαγκάρντ
Πρόεδρος τις ΕΚΤ
τιτλογια
Δεν είναι
Με 2,3% ατρέχει το 2019
για την Allianz Ελλάδας
έτοιμη
n Ελλάδα
Η ΔΕΗ έδωσερεύμαν
στο Χρηματιστήριο
σελ.17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα