Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαnά
τον τοπο του
npetei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eoκήτ-ΕιδότνLaθς ΒE ΡΒA Eoς 5ο- Αμ φύλοω1fi3 Τμή060ειρό Ιpooή 13 Δacν 2019
ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΟ ΖΩ
ΜΕΝΕΙ ΕΚΕΠΟΥ ΕΙΝΙ
MENEI EKEI
ΚΑΙ ΕΚΕΥΓΧΡΟΙΖΕΤΑΙ
ΜΜΗ ΤΥ ΗΜ
ταφυγίου αδέσπoτων ζων συντροφιάς Δήμου Πρέβe.
τικό Συμ . ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του ζας κατά τη συνε.
βούλιο, η Έγκριση έργου "Κατασκευή δρίαση το βράυ
της Τετάρτης.
υνχετα υτη φε.μ
μόφωνα ψη.
φίστηκε α
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
o το Δημο.
υποβολής πρότα - και εξοηλισμός ε .
σης στο nρόγραμμα Υκαταστάσεων
Το εχείραμα του Ευάγ. Κατοίμηρα επιάλλετα
| manoελέσει πρνάγλο εξελξεωνpu mw Aρχαία Νικότολη
pετδς νo οrpοετομοες του o
Πρέβeς κα του ομηυ uno npep nou
tναι οι ooργονtς τς ημεpooς Εnkuος &
Εκβεp1.noneia 0α rpoμaεoe tmw Ku.
pon 15 Δεκεμβeοu στο Πonτυεό Κέντρο, nopοuoio oυ npotopo υK Διοpoτος npoκn
ννεχuα στη σελ. π
naunonouoυ
Μήνυμα στην Άγκυρα μέσω Βρυξελλν:
Παραβιάζεται το διεθνές δίκαι0
λέει το στέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορνφς
Προσβολή όχι μόνο
για την Αστυνομία αλλά
και για τη Δημοκρατία .
Σκληρή
Mε μια κατοδικασ κή δήuoη για τη oυμ.
φωνία Τουρκίας-Λp.
ης , το Ευωnoίκό Συ.
βούλιο nαίρνει θέση
ήταν η ανα κοίνωση
nou εξέδωσε η ΝΔ ε
αφορμή το
βριστικό
σχόλιο της
Νίνας Κασιμάτη οε προφίλ διαδ
κτυακού της φίλου στο facebook,
στο οnoίο έγραψε μηάτοοι γουρούνια δολοφόνο .
nou εvoeι την ελλ
νική enpηματολογaα
ότι η οροθέτηση 0ο .
noov ζωνν μεταξύ
Άyoupoς κα Τρίnon,
nou δεν Λoμβάνει un .
ψη την εΛimνική enκράτι .
άκυρη.
| συνέχεια στη σελ. &
ννεχεa τησε