Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρντής- Νιόλους Καραθύνος 1951-1974 * Βκτήρια. Εδότρια Σταυρδου Ι. Στυλανή
ΔΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' 1974)
Ap. φύλλου 6830-12.012
0.50 ε
Δύο Δραμινές
Οι αναίσχυντοι
πλαστογράφοι της
| ελληνικής ιστορίας
Χρονογράφημα
Αποχαιρετντας
το Φθινόπωρο
Ονοματοδοσία οδού
στην πόλη ης Δράμας
με το όνομα του
Διαμαντή Λαζαρίδη
Ποιος ήταν ο Διαμαντής Λοζαρίδης
αθλήτριες στους
Ολυμπιακούς Αγνες
Γράφει ο Ιωάννης Μ . Ασλανίδης
Αντ/γος ε.α .
Επίτμος Διοκητής της Σ.Σ.Ε.
Του Ιωάννη Δείρμεντζγλου
Νέων στη Λωζάννη
σελ. Jn
συλ. η
σελ. 5η
σελ. Τη
|Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στο
Συνολικά 2,7 εκατομμύρια ευρ από το ΕΣΠΑ της ΠΑΟ
621.656 ε στη ΔΕΥΑ Δράμας
για το Κυνοκομείο
με χρηματοδότηση 60.000 ευρ
και στους Δήμους Παρανεστίου, | ΦΙλόδημος
Νευροκοπίου και Δοξάτου
Για τη βισιμη διαχείριση και την ασφάλεια του πόσιμου νερού
Παρατηρήσεις από την αντιπολίτευση ότι μπορούσαμε να πάρουμε
μέχρι και 300.000 ευρ
Του θανόση Πολυμένη
/ΑΤΑ πλειοψηρία
πέρασε από τη
ουνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δράμας το βράδυ της
περασμένης Δευτέρας
9 Δεκεμβρίου το θέμα
με τπλο: [Aποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα-Φυλόδημος Ι .
Το θέμα αφορά τη
συμμετοχήά του Δήμου
Δράμας στο παραπάνω
πρόγραμμα, για ζπή ματα που έχουν άμεση
σχέση με την κατασκευή , emισκευή συντήρηση και εξοπλισμό
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζων συντροφιάς και το υποέργο φρασαν Τις παρατηρήσεις του για το χαμηλό ποσό που
γαπρομήθεα καιτατοθέτηση μόνμου ξοπλισμού στο ζηπάει η δημοτή αρχή Όπως αρχικά σημείωσε ο δη
υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων ζων συντροφά μοτικός σύμβουλος της παράταξης -Πόλη+ Ζωή- κ.
του Δήμου Δράμας
Από το παραπάνω πρόγραμμα , ο Δήμος Δράμας η - νοκομείο Δράμας , λέγοντας ότ για το συγκεκρμένο
τάει χρηματοδότηση 6005624 ευρ, προκειμένου να πρόγραμμα ο Δήμος Δράμας-5εκαιούται 300000 ευρ
εξοπλίσει το Κυνοκαμείο Δράμας
Αναλύοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας , πάρουμε λιγότερα ή περισοότερα. εμείς ερχόμαστε
ο προϋπολογισμός των 60.05624 ευρ, αναφέρεται και καταθέτουμε πρόταση για 60.000 ευρ . Και αναστα παρακάτω ζητήματα
Προμήθεια μεταλλικν κλωβν και στεγάστρων : επmλέον , φαντάζρστε τι αλλααγές θα έφεραν στις εγκα19500 ευρ πλέον ΦΠΑ
Συστοία κλωβν: 3.800 ευρ πλέον ΦΠΑ
- Taίστρες-ποίστρες σκύλων 60 ευρ πλέον ΟΠA 60000 ευρ ανi για 300.000 ευρ
- Συσκευές ηλετρονικής ταυτοποίησης 260 ευρ
πλέον ΦΠΑ ανά τεμάχια
Επίσης, διάφορα όλλα υλικά που τούνται είναι: Ενα μίας μόνο αίτησης με το συνολικό ανπατο ποσό χρηΚλουβίεμβολιασμού γάτας, μα παγίδα γάτας, δύο συ - ματοδότησης ποσού 300.000 ευρ .
στήματα σύλημης σκύλου ένα φορείο ζων ,
ένα κλουβίβραχείας νοσηλείας-μεταφοράς
και δάφορα όλλα υλικά
για τον εξοπλισμό του
ιατρείου μοκρν ζων.
fμά Vr
AΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
| όρους ύψους 2.762830 ευρ ,
διαθέτει η Περιφέρεια ΑΜ , με
l απόφαση του Περιφερειάρχη . Δήμος Μύκης (γενικό σχέδιο ύδρευΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ.
Χρήστου Μέτιου , από το Επιχειρησιακό . Δήμος Τοπείρου γενικό σέ διο
της Πρόγραμμα για την εκπόνηση και ύδρευσης): 58.104 Ε
υλοποίηση γενικν σχεδίων ύδρευσης ΠΕ Έβρου
και σχεδίων ασφάλειας νερού , σε 16 Δή
μους και Δημοτικές Ετιχειρήσεις Υδρευ- . ΔΕΥΑ Ορεστιάδας: 197.569 Ε
σης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της
Περιφέρειας
Τα γενικά σχέ δια ύδρευσης, αφορούν ΠΕ Καβάλας
στην ορθολογική , περιβαλλοντικά . ΔΕΥΑ Καβάλας 351.027 6
ασφαλή και βσμη διαχείριση των υδατκν πόρων που τροφοδοτούν τα δίκτυα
ύδρευσης εν τα σχέδια ασφάλειας . ΔΕΥΑΝέστου : 115393
νερού αφορούν στη διασφάλιση της που
ότητας και της καταλληλότητας του πό - σης χρηματοδότησης, ο κ Μέτιος επ
σμου νερού.
Η κατανομή των πόρων στους 16 Δή Αντπτεριφερειάρχη Ξάνθης κ Μκο E
μους και ΔΕΥΑ της Περιφέρeας έχει ως φραμίδη, τονεντεταλμένο περφερε ακό
εξής:
ΠΕ Δράμος
. ΔΕΥΑ Δράμας: 240.584 Ε
. Δήμος Παρανεστίου: 146.366 ε
. Δήμος Κάτω Νευροκοπίου : 117.353 Ε νάντηση με τον Δήμαρχο Ξάνθης κ Μa
. Δήμος Δοξάτου : 117.353 Ε
ΠΕΞάνθης
. ΔΕΥΑΞάνθης: 242.149 Ε
* Δήμος Αβδήρων: 162.659 Ε
Κατά τη συζήτηση που έγνε, οι αντπολιτεύσεις εξ σης): 58.829 ε
Μλεκάνης, σημείωσε όι κάτι πρέπει να γνει για το Κυ. ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης: 298.17πε
κατ ' αποκοτήν και δεν μπήχαμε σε μια διαδικασία αν
. Δήμος Διδυμοτείχου: 156.940 Ε
. Δήμος Σαμοθράκης 117.353 Ε
ρωτήθηκε για παο λόγο, τοίζοντας: 240.000 υρ
. ΔΕΥΑ Παγγαίου : 216789 Ε
. Δήμος Θάσου: 166 191 Ε
ταστάσεις ; Και μάλιστα , καταθέτουμε κατ' επειγόντως
πρόταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου κι εμείς το περνάμε με
Με αφορμή την υπογραφή της απόφαΌπως είτε δαβάζοντας από την πρόσκληση του Φ
λόδημος , ότι κάθε δικαιούχος Δήμος , έχει δικαίωμα
σκέφθηκε η ΔΕΥΑ Ξάνθης μαζί με τον
σελΑη
σύμβουλο διεθνν σχέ oεων κ . Κωνσταντίνο Κουρτδη και τον εντεταλμένο περ
φερειακό σύμβουλο πολπισμού κ.
Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ και είχε συΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
νλη Τσέπελη και τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑΕ κ. Immοκpάτη Καμαρίδη
Πάτκος-Μασμονίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Το Σάββατο η παρουσίαση
του λευκματος
50 χρόνια Πανδραμαϊκός
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηpή τήρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΕΚΔΗΛΩΣΗ παΝες υπερσύγχρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΑΒΒΑΤΟ 412 2019
ρα 11 πμ. Δημαρχείο Δράμας
ρουσίασης λευκόματος για τα 50
χρόνια του Πανδραμαίκο4 πραγ ματοποιείται αύριο
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και ρα
11.00 το πρωί
στην alθουσα πολ λαπλν χρήσεων
του Δήμου Δρά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Yntpnxoς Μαστού
χρόνια
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
, Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo -Τiplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθoπαντογράφος
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
Ο Πανδραμαίκός
AQ, ιδρύθης πρν
από 50 χρόνια
ύστερα από την
συγχνευση των
ομάδων ΕΠΙΣ Δράμας (1922 και ΑΡΗΣ Δράμος (1826 .
Στην εκδήλωση οι ομλητές θα αναφερθούν στην στορία του συλλόγου και θα παρουσιάσουν το λεύκωμα "50
ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ που εκδόθηκε πριν λίγeς
μέρες από την ΔΕΚΠΟΤΑ εν θα δοθούν Τμητικά ααμηστικά στους αθλητές που αγωνίστη καν στον Πανδραμαϊκό.
Τιμητική εκδήλωση.
nαρουσίαση λευκματας
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τάτα 8λα ας αζmσα,
μαίμίmισ τρτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα