Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 13.12.2019
HHEPHEAΑ ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6433
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
Μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και για άλλες συναφείς πληροφορίες
Τέσσευς υποτροqφίες μεταπτυχιακού από την Εναση Ελλήνων Εqοπλιστόν
Όμιλος ΟΑΣΑ, οΌμιλος ΔΕΗΔΕΗ 0,00%, η ΕΥΔΑ, η ΕΥΑΘ, η ΓΑΙΑΟΣΕ και τα ΕΛΤΑ
brmw Καντμρίς ατο ηρίηω άιμόο ταρα ήμαγί η ΕΣΥΠ
Κινιορμας οτον ευνύτουν
Ζαριφόπουλος:
Οι κεραίες 5G
δεν πρέπει να
ανησυχούν τους
πολίτες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α Σοπός της πρωτοβουλίας είναι η καταγραφή
συνεργειν μεταξύ των εταιρειν της ΕΕΣΥΠ, η
χαρτογράφηση νέων τεχνολογιν που μπορούν να
προάγουν την καινοτομία , αλλά και η διερεύνηση
διεθνς βέλτιστων πρακτικν , επιχειρηματικν
μοντέλων και προτύπων καινοτομίας.
ΦΕΥΛΑΠΟ
4!9ΣΥ
ATHENS
ΑΠΡΥΑ,
Εωσπ0ν
hOAKA
ED TY
EFREE
ESNOPS
LOKOO
Οι κεραίες 5G δεν πρέπει να
ανησυχούν τους πολίτες διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμό διος για την ψηφιακή στρατηγκή και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ψηφια Καινοτομίας κής τεχνολογίας, Γρηγόρης
ΕΝΗΑΕΣ
AAYKET
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχν και
Περιουσίας Α.Ε (ΕΕΣΥΠ) ανακοιννει
την σύσταση
ΣΕΒΕ: Η Αττική χρατά
τα σκήπτρα στις ελληνικές
εξαγογές
Δικτύου
(Innovation Network) , με πρωτοβουλία Ζαριηόπουλος, σtμφωνα με
σχετική αν ακοίνωση.
της Διευθύνουσας Συμβούλου της.
Σε συνέντευξή του στον τηλε ο
πτικό σταθμό ΣΚΑΙ και την
εκπομπή <Οι Αταίριαστου με
τους δημοσιογράφους Χρήστο
Κούτρα και Γιάννη Ντζούνο,
τόνισε πως τα επίπεδα ακτινοβολίας των κεραιν κινητής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχουν
θεσμοθετηθεί σημαντικά κάτω
από τα διεθνς καθορισμένα
όρια και πως δεν υπάρχει άλλη
χρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά και παγκοσμίως που να
πραγματοποιεί τόσο εκτενείς
και συχνές μετρήσεις ελέγχου
της ακτινο βολίας των κεραιν .
Σε περικοπές συντάξεων
προχωρά το 2020
η κυβέρνηση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΑΓΩΓΕΩΝ
Αποτελντας τον μοναδικό φορέα που επεξεργάζεται και
άναλύει τα στοιχεία των εμπορευματικν συναλλαγν που πραγ
ματοποιούν οι 13 περυφέρειες της χρας , το Ινστιτούτο Εξαγωγικν Ερευνν και Σπουδν (ΙEΕΣ) του ΣΕΒΕ κατόρτισε για
απόμη μία χρονιά τη μελέτη με τίτλο <Χαρτογράφηση της εξαγωγννής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περερερ
εακή ενότητα>, για το διάστημα 2014-2018 Εξετάζοντας σε
βάθος το επίπεδο εξωστοέφειας στις ελληνικές περιφέρειες
ξεχωριστά και στιαγραφντας τις εξαγωγικές επιδόσεις των επι
μέρους περιφερειακν ενοτήτων , η μελέτη αναδειχνύει τα
συγιοπικά πλεονεπτήματα που πορουσιάζει η κάθε περιφέρεια
σε κλαδικό επίπεδο , τις χρες με τις οποίες πραγματοποιεί εμπορινές συναλλαγές , εν εντοπίζει και τα αδύναμα σημεία τα οποία
χρήζουν βελτίωσης
Ο υφυπουργός Κοινωνικής
Ασφάλισης, Ν. Μηταράκης
κατέστησε σήμερα σαφές ότι
θα καταργηθεί και δεν θα
ιαταβληθεί το 2020 η μόνιμη
13η σύνταξη-ολόκληρη για
τους χαμηλοσυνταξιούχους
και ποσοστιαία για τις Ψηλότερες συντάξεις
νομοθετήθηκε και καταβ
λήθηκε
ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει η
πρην υπουργός Εργασίας.
Συγκεκριμένα , ο υφυπουργός
εξήγησε πως , ήδη από το 2006,
τα όρια εκπομπής σκτινοβολίας
των κεραιν κινητής τηλεφ
ωνίας έχουν θεσμοθετεί στο
70% των διεθν ς καθορισμένων
ορίων εν συμπλήρωσε πως
χρες όπως η Ολλανδία επιτρέ .
την εκπομπή ακτινοβολίας άνω των διεθνν ορίων.
<Τούτο πρακτικά σημαίνει
ότι η wυβέρνηση της Ν.Α. θα
προχωρήσει σε περικοπές
συντάξεων της τάξης των 500
ευρ από το 2020. Τελικά ,
αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα
βγήμε από τα Μνημόνια .
αλλά τα Μνημόνια δεν θα
η οτοία
βγουν ποτέ από τη Ν.Δ.
Created by Universal Document Converter