Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑUEPHN EMEPIΔAΤE ΜΑNSLAΑΣ. ΡΑΣΚΕ13 ΔΕΕ8Ρ1ΟΥ 2019.
XPONIA
www.laydronos.gr
ΤΑEΝΡΟΕ ΝΕΟE 05919%
Aμοu 4235 κΟΔΙΟΣ7600
1916-2019
ΜΕΙΚΤΟ ΟΡΚαΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2019
ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕMBΡΙΟΥ
ΦΥΛΑΚΙΣΗ 3,5 ΕΤΝ
ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΟΟΡΜΑ
ΓΙΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Σκαρακτοp ΟΠΑΠ και κτόσταμα
ηιενομκο ενδοpέponος το 2015 ε
Χωpς όρο ελοίος γα τα Αμιλ Ο Εδος
nούnopn nληρωμά των δαιοκύτων ΠA
YNOACE KOPVOHE
ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΛΙΝΩΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Με έμφραγμα
οι μονάδες εντατικής
Τελεσγραφο
Μητοοτάκη
συν ΕΕ.
Aόpon δλωponκς
ponoς κ ioupioς
oόv Εupen ζros
φpθ ς τas
Απίστευτη περιπέτεια για ασθενείς και τραυματίες, Που χρειάζοντα
επείγουσα φροντίδα . Στη θεσσαλονίκη διακομίστηκε ο 37χρονος Βολιτης
no τραυματίστηκε σοβαρά στον δρόμο καρμανιόλα
ΣΤΟΝ -2AΟΡΝ.
μορογνο oος Μονόες ΕΜοτnς ocporcio w
νοooεov mς ecoooo Τs κλεuoς μέpες
rumdpεpβnorε γοδipo, Σεο0 μεο
mς oυpunίοuoος κα ης Αm διοομοa κοnά
npooomοono iooεpood Το δοpοn
κόoρroυνεης ooομων νov σnις Μooες
Eroi poroς MEO)ρoε rpoς Τενopn no κονoo 37pνου Βoonnoδηού, αu
Enaνoς
ΑΠΟΡΡΙΦΤΗ ΚEΗ ΠΡΟΣΟΥΓΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
για υς κανοτόμες
τεκνολογίες
φυτοηροστασίας
ΣΕ4 ΠΕΣΚΙ ΑΜEUPXΕΟ ΒΟΝΟΥ
ΑNΑΨΕ "ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Σε δογop ο opo
voloyná npolina rou
ονoor pίa
Αλλαγή φρουράς
σε κλίμα συγκίνησης
Μnoίvouv μηουλντόες μετά τς γoptές για τη διάνοξη
Ο Για-ήτια των δυνόμεων, του θάλουν
την πόλη καθηλομένην κάνει λόγο ο Δήμος Βάλου τικα
ΤHΝ ΚΥΡN
Συς κάληες
αοικονομολόγο
τις θεοοαλίς
Aνeβenmpσηνίολνopκ θοοή Κοντwτά
συνρopυ δίoρη ο Χρήσος Κονάσης του
Deς opς
δenov w yόpo wn
600 pλν στm Μογοί
| ΠΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΣΥΝΤΑΕΙΟΥΧΟΙ.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ Σε ΟΛΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑ nA
ΑΝΤΙΚΑΠΗΣΤΙΚΟΣ: ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΠΝΟΥ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΕΣ ΕΙΑΣΗΣ π
ΕΝΑΡΞΗΙΑΤΡΕΙΟΥ
Νικολοου M. Νκολοου MD
wυκοτρο
pγσιεο Ε επτκατιν 4 marmo
ΚΩΠΗΑΤΩ Ο
ΓΙΑ ΤΗΝ
οpούo0s
Anoporo Ιorpon Αθηνν
εδικυθ στο Κoronko Eτοοoλμη
Συνεδρίες Εντουκής Ψυχοθεροηείος.
Φορμοκευική θεροηεία, κατό0λιψη .
Διnoλική διατοροχή , Ψυκσεις.
Αγχδη Σύνδρομο , Εργοσιοκό στρες.
Προβληματικές Σχέσεις.
Αυτιστικό φόσμα , ΔΕnv
ΣΑΒΒΑΤΟ 2142
ΣΤΜΕ δΑΑΟΥ ΑΟ
2ε κοnAΑΤΑ ΕrroΤPΑ ΑΟ τρΟΜ ιο0
SPARE
kno νoτp γ pε oόrωp
κu p o ao Avnp
υ. ΚΗΝΗΩΗ
Δέχεται κατόπιν Ραντεβου
Αονμ ΚΑΙςαα ω
w Ο05tιό5
nkoloouemolopus.com
04S7926e
-ο 404
BΤΡΝΔ0E 61-ΒOΟΕ
ΟΤΟΛLOΟAGS
Depou Oos 3e221

Τελευταία νέα από την εφημερίδα