Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.659 . Τιμή 0,60 E . Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
Αργά αλλά σταθερά βελτινει τη θέση της ως τουριστικός προορισμός
ΗΗΠΕΡΟΣ ΑΝΟΓΕΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΙ
Ο Ιμπήορδαςuνλιράν Ατήνια honionη δουόλακμημπλαη Τα Koοβούλια Ελλάδος κι Πβήης αυρνουν τα τουρτικά σκέδια
Εpίη Ιiηη Π4ρίκα υ τη ναεν αίμυμάοζλτή on
Σδο ακόμα μεγόλες εκοέσεις συμμετάχε η Περιφέρεια.. στην Κυβέρνηση ο Κων.Τασούλας!
Διπλωματικά κόπλαν έδωσε
. Σε οuριστικό προορισμό
για κάθε εποχή μετατρέπετα η
Ήπειρος με μικρά αλλά σταθερά
βήματα , αξιοποντας Τόσο τα συγκρrκά τηκ πλεονεκτήματα όπως
ειναι η φυσική ομορφιά κα rα
Σημαντικές οι συνομιλες του με τον Λβυο Πρόεδρο της Βουλής τον Ανιπροσπων
dν ιπογορούμαόκαμα από τις πέγες ίαις μαςφύναεο Πρέδος ης Ελληνκής Βουλής
. Σε σημαντικό παράγοντα
προάσισης των εθνικν μας
συμφερόντων αναδεικνύεται ο
Γιαννιτης Πρόεδρος ης Βουλής Κωστας Τασούλας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
pνημεία, όσο και ς υποδομές με .
ταφορν που δίσθέτε, οι οποίες
συμβάλλουν αποφασιστικά στο
να κάνει εάνογμαν στον κόσμα
Σπις υποδομές πέρα aπό τους
αυτοκινητόδρομους σημαντικό ρό
λο παίζουν πλέον και τα δύο Αεροδρόμια , Ακτίου και Ιωσννίνων , τουλάχιστον όουν αφορά στη διασύνδεση της περοχής μας με ην υπόλο
πη Ευρπη αλλα α 11ησελ
[PΕΠΟΡΤΑΖ
Στην κρίομη περίοδο oυ δο ουμε, με την έξορση Των προκλήσε ww από την
συμφωνία για α θαλάσσι σύνορα
με την αμφυλεγόμενη γα η ομμότηΠανευρωπαϊκά πρτη σε αίξηση κpατmήστων από Ευρωπαίους
Ταξιδιτες είναι φέτος η Πρέβεζα κα το γεγονός αυτό βρίσκε τυ σε άμεση συνάρτηση με το Αεροδρόpιο Του Ακτίου
ν Τουρκία και ειδικά με τη
Παρά την έντονη κριτκή στη Λημοτ.Αρχή Ιωαννίνων
Νaν με ευρεία πλειοψηφία
στο πρόγραμμα έργων του Δήμου
Η διτλωμαπα των κονοβουλίων Βλάδος και Λβύης , που ξεκ
με τηχθεσινή πρωτοβουλία Του Κων Τασοoλα, προσφέρει
, Τολύτμο στήρημα στην Ελληνική Κυβέρνηση για πην αντιμετ
πmση Των Τουρκκν προκλήσεων
Εδα φρηά νολορρύνο
μπημίνυς τυνιράγους
--- ------- -- -τά της Κυβέρνηση της Λβύης , ο Πpό
εδρος της Βουλής αvλεβε ενεργό
ρόλο, καλντας στην ΑΒήνα τον Πρ
εδρο Της Βουλής Των Αντπτροσύπwν
της βύης ulia Salcth Εssa
Η συνάντηση έpε χθες το από γευμα στη Βουλή , παρουσία του
Υπουργού Εξωπρκν Νκου .
>Θετικά ψήφισαν οι παρατάξεις Μπέγκα, Καλογιάννη καιΛ. Νάτση
εν καταψήφισαν Ολυ Τσουμάνη και Χρ . Πατσούρας
Σελ. 12
Ημετακίνουμενη
κτηνοτροφία στον
κατάλογο της UNESCO
.Στη σελίδα 12
Ειστλή Γ.Αμυρμμ
p Εpιμοδικείο Κόνποας
. Αν και δεν έλειψαν τα επκρτικά βέλη από nς παρατάζεις
της αντιπολίτευσης , Το Τεχνικό
1έργων Του Δήμου ω
au Δνδα
: κι του Προέδρου της Κονοβουλευπής Ομάδας Φλας Ελλάδος- Aβης
Αγγελο Συρίο , από 11η σελ.
πρόγpaμpαέα
αννπν για Το 2020, ελικά εγκρk
θηκε με ευρεία πλειοψηφία στη
Σελ. 12
Ολοήμερο αφιέρωμα την ερχόμενη Δευτέρα
Τηλεμαραθνιος Αγάτης από την ΕΡΤ
για τα παιδιά της Χιβωτού του Κόσμου
Παναεξττηρετούνται αμότμοα κήτοικοι και οικλιάδες τουμίστες
Τη δική του υγειονομική
μονάδα ζητά το Ζαγόρι
VΕρτηση Μ Εεφάλα προς τον Υπουργό Υγείας
συνεδρίαση του Δημοπικού Συμ- νέας υπό τον Μ Ελισάφ Δημοτ.
βουλίου , κάn που συμβαίνι για κής Αρχής .
πρτη φορά από την έναρ η mης
ΒΕα η θετκή
-11η σελ.
Άλλημία σημαντική έθεση για ην επέτειο του 21
Vωτανές ουν έrεις και από τις μeς Παγωνιανής και Κόνιτοας
. Τεράστο ανθpω
moικό έργο σε Αθνα, Χίο, Βόλο και φυσκά σε Πωγωνανή και
Κόνπσα Της Ηπείρου,
έχε να επδείξει τα Τε .
λευτοία χρόνηα η K
βωτός Του Κόσμου υπό την
rou r κ H
νικολάου
Χλάδες παιδιά έχουν βρει Την
αγάπη κα τν φροντίδα του στερή
θηκαν στην mo τpuφερή ηλικία, γ'
αυτό και η σημαντική προσφορά της
κβωτούν έχει αναγνωρστεί όχ
μόνο στην συνείδηση
Ο καιρός της Επανάστασης
στο Κάστρο των Ιωαννίνων!
. Ένα από rα σημαντικότερα
προβλήματα που ανπμετωπίζει a
Δήμος Ζαγορίουu , είναι η υγεονομική rou κάλυψη . Αν και είναι
κατ' εξοχή τουριστικός δήμος κα
δέχεται σε ετήσια βάση χιλιάδες
επισκέπτες, δεν διαθέτει Κέντρο
κέτρο Υγείας,
ΥΦoτίζει το ράλο που έταιξαν Ρίγας Φεραίος και Λόρδος Βόρωτας
Health Centre
tηs tat ,
mor ama
. Μετά ταεγκαίνια mης σπονδυλωτής
έκθεσης για α αργυρά rων ωσννίνων
ανοίγει Τς πύλες της στο Κάστρο άλλη
μία σημαντική συλλογή η oποία εντάσ σεται στο πλαίσιο πων toprασμν για
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Υγείας και εξυπηρετείται από : ην επέτεο ωων 200 ετν από πην έναρη
των όμορων Δήμων.
Με δεδομένες ης αποστάσεις
και το γευωγραφκό ανάγλυφο της : mνοποία δοργαννει η Εφορεία Αρχαστήπερισχής α δυσκολίες γίνοντα α
κόμη μεγαλύτερες και -12η σελ
- --- -- μ
<0λυ,
της Ελληνικής Επανόσταση .
Στο επίκrντρο της νέας αυτής έκθεσης
Euν Πρέβεμ τw Κυριαή
0 Πρόξδρος της Μιμιραίς
των Εωανήων σε συνεργασία με πλειάδα
Τοπικν φορέων, βρίσκονται
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ 7
-4η σελ.
-2η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Λιαπιστσεις
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στοσημερνό παικνίδι με την ουραγό Κέρκυρα
Μάθημα ανθρωπιάς
από τα Μάρμαρα...
ΣΤΟΠ στα παιχνίδια
Απαγορεύεταν κάθε απλεια
βαθμού για τον ΠΑΣ Γιάννινα
με τους Έλληνες Βλάχους!
> ράpειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ,
Φλάογος- Συγραφέας
> Της ΕΛΕΝΗΣ ΣΙΑΣΗ, Φιλολόγου
- Επός αποστολής ο Παμίδης . Σεβαρόηα ζήτησεο Αργ Γιowiης
. Χωρίς τον πρ
το σκόρερ rou Γpγο Παμλίδη και συνο - .
λικά 7 ποδοσφαιρστές Ταξίδεψε στο νηης Κέρκυρας ο
ΠΑΣ Γιάνννα ενόψει
Ο Μετά την επίζήμια γα την Ελλάδα υπογρoφή
της Συμφωνίας Των Πρεσπν σηις 12 Ιουνίου 2018
ανάμεσα στη χρα μας και το κράτος των Σκοπίων ,
έχουν ανανηθεί από ξένους και εσωτερικούς moράγοντές ζητήματα μη συνοχής του ελληνικού
εθνικού κορμού . Ισχυρίζοντα ο κύκλοι αυτοί ότι
στην Ελλάόδα διαβούν μεονότητεφ nou έχουν
διοφορετική φυλετική και εθνική συνείδηση από την ελληνική.
Εποι κάποοι χρησιμοποιούν τη Συμφωνία Των Πρεσπν ως Την
-Αχέλλειον mέρνο- κατά της Ελλάδας και για ουτό δεν έπρεπε πο τένα κυρωθεί από την ελληνική Βουλή . Ομως τρα
RAL FANNIA
Πολλές φορές μπορούμε να καταλάβουμε την
Ψυχοσύνθεση του Ελληνα, αν παρακολουθήσουμε
η συμπεριφορά ολίγων ανθρπων ή ενός χωριού
σσ ένα γεγονός σοβαρό ή μπροστά σε μα κατά σταση έκτακτη και επικίνδυνη για τη χρα μας
Καταθέτω Τούτη τη διαπίστωση, καθς έζησα και είδα από κοντά
πς αντέδρασε και πς υποδέχτηκε ο κόσμος Των Μαρμάρων
προ ημερν προσφυγόπουλα στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού
και σε ειδική τάξη .
θα περίμενε κανείς υπό την επίδραση των ΜΜΕ,
1 σε μια
00:5) Suardalluo Slu
Super League 2.
Παρά Τς απουσίες κα τα προ pήματα Τρουματισμν 11ησελ
μμ) αναμέτρησης με ην Τοπική
ομάδα, παιχνίδι που ανοίγει την
συλαία της θης αγωνιστικής Της
> 7η σελ
93η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα