Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΟΡΙΣ ΠΑΜ ΛΙΔ Ε ΓΙΑΧΝΙΚ ΟΓΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟ ΑΕ
Σοβαρός για το διπλό
στην Κέρκυρα ο ΠΑΣ
Σελ 15
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Παρασκευή 13
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6485
Τuή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
ΗΣΗΗΠΕΝ ΡΟΥ
ΕΦΗΜΕ
υτής ΑΡΤΗ ΜΑΑΑΝΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 265 10 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoi agones.gr
ΕΙΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ
Πυράν της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων
κπά του Δήμου Ιωαννιπν
Τεχνικό πρόγρμμα
για το Μουσικό Σολείο
Υπtρ των απημάτων των μαθητν ,
γονν και εκπαιδευτικν του Μου σκού Σχολείου Ιωαννίνων nou δε
8ελουν τη μεταστέγαση τυ σκολr
ου στην Περιβλεπτο, τάσσεται με
απόφαση του το ΔΣ της ΕΛΜΕ
Ιωαννίνων.
ΣΕΛ. 2
με την αρχή της συνέχειας
Η ΔΕΥΑΙ μια δακοπή
νερού και η κουστωδία .
Το zητημα της διακοnς του νερου
σε οκογένεια της nόλης για ανε5οφλητους λογαριασμούς του
Ποσου των 360 ευρω , t8εσε στο
δημοτικό συμβουλιο της Τετάρτης,
η επικεφαλης της Λακης Συσηε .
ρωσης, Ολυ Τσουμάνη .
Συμφωνα με την καταγγελία της .
στη συγκ εκριμένη nεpinτωση η
ΔΕΥΑΙ Προχωρησε και σε αφαίρ
ση του υδρομέτρου κα μάλιστα το
μεσημέρι της Παρασκευης , σε ωρα
και μέρα δηλαδη nοu ηταν nρακτι κά αδυνατο να απευθυνa ούν σε
κάnοιον .
ΣΕΛ. 10
Αποφάσεις Οικονομικής
Επτροπής για έργα οδικν ,
aγpoτικν υοδομν
και πολιτισμού
Εργα Βελτίωσης του οδικού δικτοου .
των αγροτικν υnοδομν, αντιμε .
τnισης zημιν από τα καιρικά
φανόμενα και Πολτισμου , Πρου8ούντα Προς υλοποiηση στις τέσσερις Πεpριφερειακές ενότητες της
Ηneipou , με anoφάσεις nou taβε η
Οικονομικη Εnτpom.
Με ευρεία ηλειοψηφία εγκρaηκε anό το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα έργων για το 2020. Ση συνεδρίαση αναπτοχaηκε γόν μος και δημιουργικος δάλογος με το συνολο σκεδόν των nαρατάξεων να καταθετουν Προτάσεις ΣΕΛ. 7
puaκri Τον Eom παυ ΤΗ En4
Ολοκληρθηκε η παρουσία|
| τας Περιφέραας Ηπείρου
σε ακθέσεις για το 2019
ν ταοαllλαι αα!!μαας κα!l
Το ισχύον και το νέο
καθεστς
ΑΠΑΝΗ Ε
31δια
ΣΕΛ. 5
noίτε
4.500
I0.000
Με τη συμμετοχη της Περιφέρειας σε
| δύο
6nAthensinternationalTourismExpo
| και στην GreckaPanorama της
Πολωνίας , ολοκληρω8nκ το προ Υραμμα Πpοβολης του τουρισμού και
| των τοnικν Προϊόντων της Περφt .
|ρειας Ηnelρου για το 2019.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην
GreckaPanoram nοu nραγματαno
είται στη Βαρσοβία της
ηταν η 4η συνεχομενη και ηταν μια
ακομη επιτυχημένη συνδυασμένη
ΠροΒολ των τοπικν πpοoϊόντων!
και της Hπεipou , ως Προορισμου
τεσσάρων εποχν .
πηναο ο
σόνωH α
μεγάλες εκθέσεις
Υγαονομική κάλυψη
του Δήμου Ζαγορίου
διακδικεί nM Κεφάλα
μΑΝΤΗ
E0ς Ο o
μ υ50u
marier
οι0 6ύnαι
Το μεγάλο Πρόβλημα nou αντιμε τω Πizει ο Δημος Ζαγορίου Νομού
Ιωαννίνων σε εnin α υγειονομικής
περ ίθαλψης, αναδεικνο στα
Υπουργείο Υγεlας και διεκδικεί
μέτρα και συγκεκριμένες naρeμβάσεις , η Βουλευτής Ιωανννων της
Νεας Δημο κρατίας Μαpία -Αλεξάνδρα Κεφάλα
|Ακριβά σκευάσμιτα, πλέον
|και σε ιδωτικά φαρμακεία
Ποωνίας .
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 5
ΣΕΛ. &