Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ
Καθημερνή Εφημερίδα mns Hneipou-16ρυτήs Eυθ . Τzάλλαs-Ετos 900-Αp. Φλου 24707-Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019-0,60 8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Έδωσαν χρμα
στην Καλλάρη
Στην Κέρκυρα
για το διπλό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα