Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0 ,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27437
Κορυφνεται η
ένταση στη
Ορους για το ΝΑΙ στον
.ΗΡΑΚΛΗ> έθεσε η ΕΚΤ
Βρετανία ενόψει
των εκλογν
Τα δύο βασικά κόμματα στις εκλογές
στη Βρετανία προσφέρουν αντικρουόμενα σχέδια για τις δαπάνες, τους φόρους,
τον ρόλο του κράτους , τα εργατικά συνδικάτα και το Brexit.
Δεκτό με αστερίσκους είναι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ.
Η ΕΚΤ μεταξύ άλλων συστήνει περισσότερη σαφήνεια σε ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου HPΑΚΛΗΣ για την αντιμετπι
ση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προκειμένου να διασφαλιστεί η λεγόμενη ασφάλεια δικαίουν.
Ακολουθεί μα περίληψη των βασικν
οικονομικν πολιτικν του Συντηρητικού
Κόμματος του πρωθυπουργού , Μπόρις
Τζόνσον και του Εργατικού Κόμματος του
Τζέρεμι Κόρμπιν .
Δαπάνες
Ο Τζόνσον ήδη χαλαρνει τους περιο
ρισμούς ύστερα από σχεδόν 10 χρόνια περικοπν για τις πολλές δημόσιες υπηρεσί
ες. Ενέχρινε τη μεγαλύτερη αύξηση στις
καθημερινές δαπάνες εδ και 15 χρόνια
τον Σεπτέμβριο.
Ωστόσο, οι προτάσεις στο
προεκλονικό μανιοέστο των
Η ΕΚΤ, στην γνωμοδότηση που εξέδω
σε σχετικά με το πρόγραμμα παροχής εγ γύησης σε τιτλοπουήσεις πιστωτικν ιδρυμάτων , εκτιμά ότι ορισμένες διατάξεις του
σχεδίου νόμου ενδέχεται να δημιουργή
σουν νομική αβεβαιότητα και θα μπορούσαν να αναδιατυπωθούν αποτελε σματικά
προς ενίσχυση της σαφήνειας και μείωση
των κινδύνων.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να περι γραφούν με επαρκή σαφήνεια στο σχέδιο
νόμου ή στη δευτερογενή νομοθεσία που
πρόκειται να εκδοθεί κατ' εξουσιο δότησή
του οι ακόλου θες πτυχές του , καθς όλες
τους θα επηρεάζουν την εκτελεστότητα
της εγγύησης του Δημοσίου και , συνεπς ,
και την εν γένει αποτελεσματικότητα του
προγράμματος
) οι ημερομηνίες θέσης
σε ισχύ και λήξης της εγγύ - ΣΕΛΑ
Προτάσεις του
ΣΕΒ για
επιτάχυνση της
EUROPEAN CENTRAL BANK
EUROSYSTEM
οικονομίας
Πετρέλαιο τέλος ως το 2050
Στις υψηλότερες προεκλογικές παροΗλεκτροκίνηση και ΑΠΕ στην ενεργεια κή στρατηγική
χές από αυτές που είχαν εκτιμηθεί οφείλεται η αναθερηση προς τα πάνω των
εκτιμήσεων για τον ρυθμό ανάπτυξης
της οικονομίας κατά το πρτο εξάμηνο
του 2019 , σύμφωνα με ανάλυση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιν
( ΣΕΒ .
Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε σε +1,4% από +1,1% προηγουμένως
και το 2ο τρίμηνο σε +2,8%
από +1,9% προηγουμένως , ΣΕΛΛΑ 2
Τέλος στη χρήση πετρελαίου για θέρμανση και αντικατάστασή του από αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις πόλεις και υβριδικά για υπεραστικές μεταφορές, βιοκηροζίνη για την
τροφοδοσία των αεροπλάνων, βιοκαύσι
μα στη ναυτιλία και αντικατάσταση του
φυσικού αερίου από βιο μεθάνιο, υδρογόνο και συν θετικό μεθάνιο προβλέπει η
μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική για
το 2050, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Τελικός στόχος, να γίνει το 2050 η ελ ληνική οικονομία κλιματικά ουδέτερη , με
κοινωνικά δίκαιο τρόπο και με ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της χρας , σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που προβλ πει ο ενεργειακός σχεδιασμός για την περίοδο 2020-2030 που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Κωστής Χατζηδάκης.
Στο σχέδιο προβλέπεται αύξηση της
ζήτησης για ξυλεία (βιομάζα) που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσί
μων, γεγονός που δημιουργεί δυνατότητες
σημαντικής ανάπτυξης των ενεργειακν
καλλιεργειν ( ελαιοχράμβη , ηλίανθο,
γλυκό σόργο, ζαχαρότευτλα, κτλ) και της
ξυλδους βιομάζας (μίσχανθος, ιτιά , λεύκη x.α. ) , καλλιέργειες που όπως αναφέρεται θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν
και να αυξήσουν κατά πολύ τη σημερινή
γεωργική δραστηριότητα της Ελλάδας.
αΘα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για
την επαναφορά εγκαταλελεμμένης γης
στην καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Ο
ρόλος των εγγειοβελτιωτικν έργων εί ναι σημαντικός λόγω των μεγάλων αναγκν των ενεργειακν καλλιεργειν σε
άρδευση . Με την ανάπτυξη των νέων ενεργειακν καλλιεργειν θα βελτιωθεί η
παραγωγικότητα και το εισόδημα των γεωργικν δραστηριοτήτων και θα αυξη θεί
η αξία της γηςν , τονίζει το ΥΠEN.
Για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής,
η σημαντικότερη αλλαγή πο .
είναι η κατάργηση του λιγνί- ΣΕΔΑ3
Λάδι στη φωτιά από Τουρκία: Σε δύο
χρόνια n ενεργοποίηση των
θαλάσσιων συνόρων
Η Γερμανία
συντάσσεται με την
ΕΕ απέναντι στην
Εντός των επόμενων δύο ετν αναμέΚυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη.
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε
πολλαπλές αντιδράσεις , με την Ελλάδα
να κάνει λόγο για μία παράνομη συμφωνίαν, η οποία αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και
οι επίσημες τοποθετήσεις εκ μέρους της
Κύπρου , της Αιγύπτου , αλλά και του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, υπό τον στρατηγό
Χαφτάρ , ο οποίος ελέγχει σχεδόν τα 2/3
των εδαφν της Λιβύης.
Μάλιστα , τόσο η Ελλάδα όσο και ο ε
πικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσπων της Λιβύης, η ο- ΕΧΣ3
ποία πρόσκειται στον στρατη
Τουρκία
νεται να ενεργοποιηθούν τα θαλάσσια
σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, όπως δήλωσε καλά πληροφορημένη πηγή,
η οποία πρόσκειται στην τουρχική κυβέρΤη θέση αλληλεγγύη ς της Ευρωπαικής Ενωσης προς την Ελλάδα και την
Κύπρο <συμμερίζεται ρητν το Βερολίνο,
τόνισε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικν, Μαρία Ανταμπαρ
και κάλεσε την Τουρκία και την Λιβύη
κνα σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιματα όλων των κρατνμελν της ΕΕ και να ακολουθούν την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχν σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο ,
<Συμμεριζόμαστε ρητά
την αλληλέγγυα προς την ΣΝΑX
νηση .
<Η θαλάσσια γραμμή μεταξύ Λιβύης
και Τουρκίας θα χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς . Σχεδιάζεται να δημιουργηθούν δύο λιμάνια για την εξυπηρέτηση της ναυσιπλοΐας μεταξύ των τουρκικν και λιβυκν ακτν σχολίασε παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος, μιλντας
στο Sputnik
Η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται λίγες
ημέρες μετά την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Τουρκίας και της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χιλιάδες οι τροχονομικές παραβάσεις από τις 27/11 έως 3/12 σε όλη την Ελλάδα.
  Σε 91.425 τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, από τις 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2022, σε όλη την Ελλάδα, βεβαιώθηκαν συνολικά 19.522 παραβάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το 68% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, παράνομη στάθμευση, μη χρήση προστατευτικού κράνους, έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανά περιφέρεια είναι 3.154 στην Θεσσαλονίκη, 3.145 στην Αττική, 2.134 στη Θεσσαλία, 1.716 στην Κρήτη, 1.686 στη Δυτική Ελλάδα, 1.398 στην Ήπειρο, 1.203 στην Κεντ
 • Λύση πακέτο για δάνεια, καταθέσεις και προμήθειες επιδιώκει η κυβέρνηση
  Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά οι τράπεζες θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα αναλάβουν συγκεκριμένη δράση προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία σε αυτή την ομολογουμένως δύσκολη περίοδο που διέρχεται η χώρα. Σε τέσσερις άξονες κινείται η επιδίωξη της κυβέρνησης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον τέτοιο που θα επιτρέψει στους πολίτες να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Στήριξη των ενήμερων δανειοληπτών, περισσότερες ρυθμίσεις δανείων με την αξιοποίηση του εξωδ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
  Το άρθρο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην αποκατάσταση του σπιτιού της Μαρίας Κάλλας
  Ένα μοναδικό κτίριο, αρχιτεκτονικό κόσμημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, ξαναζωντανεύει στην Αθήνα. Στην πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, που βρίσκεται επί των οδών Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) 61 και Σκαραμανγκά, ένα τετραώροφο κτίριο κτισμένο το 1925, βρίσκεται το σπίτι που διέμεινε η σπουδαία Ελληνίδα υψίφωνος μαζί με την μητέρα και την αδερφή της, όταν ήρθε στην Αθήνα το 1937 και έως το 1945, οπότε έφυγε ξανά στη Νέα Υόρκη. Την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, στο οποίο έζησε η κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο, Μαρία Κάλλας, προκειμένου να στεγαστεί εκ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
  Το άρθρο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.