Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

12

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5311

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ 88-75
ΣΤΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΡΤΟΥΣ

ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

«Οι δολοφόνοι
συνεχίζουν
να µάς
βασανίζουν...»
Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ... ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΕΛ. 6

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΝΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΓΝΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Προσωρινή
η έλλειψη
φαρµάκου!

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Χάθηκε η
ευκαιρία για
την 1η θέση

Ο «λαβωµένος» Προµηθέας έδωσε τη
µάχη του αλλά έχασε
στη Ιταλία από την
Μπολόνια µε 88-75
για το Εurocap και
έχασε την ευκαιρία
να κατακτήσει την 1η
θέση στον όµιλο.
Όλα θα κριθούν
την Τρίτη στην Πάτρα
µε την Ανδόρα.

Παραµένει
στα... λοιπά!
ΣΕΛ. 8

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Έκλεβαν και
«σήκωναν» ΑΤΜ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0
ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ

ΣΕΛ. 19-24

Πρόκριση
στους «32»
Ο Ολυµπιακός µε εύστοχο πέναλτι
του Ελ Αραµπί στο 87’ επικράτησε 10 του Ερυθρού Αστέρα και προκρίθηκε στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ.

«ΛΕΡΝΑΙΑ Υ∆ΡΑ» ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ

Eρχονται χιλιάδες
πλειστηριασµοί
Ανοιχτή επιστολή της «Γ»
στον Κυριάκο Μητσοτάκη

ΣΕΛ. 4

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΣΧΕ∆ΙΟ «ΗΡΑΚΛΗΣ»
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Τι δήλωσαν στη «Γ» οι πρόεδροι του ∆.Σ. Θάνος Ζούπας
και ∆ικαστικών Επιµελητών, Α. Καζάνης

Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,
∆εν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία. Ένα
από τα µεγαλύτερα και άλυτα προβλήµατα που προκάλεσε η υπερδεκαετής
κρίση είναι τα «κόκκινα» δάνεια. Καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηµατικά
δάνεια, που οι δανειολήπτες τους βρέθηκαν σε αδυναµία να τα εξυπηρετούν.
Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι πολίτες σε
όλη τη χώρα που βρίσκονται σε αυτήν τη
«µέγγενη». Κι από κοντά είναι οι Τράπεζες. Οι οποίες διατηρώντας στα χαρτοφυλάκειά τους επισφαλή δάνεια αξίας
δεκάδων δισεκατοµµυρίων, βρέθηκαν
σε πλήρη εξουθένωση.
n Συνέχεια στη σελίδα 10

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 10-11

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,
∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 10%

Τελικά, τέλη...
πλειοψηφίας!
ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ «ΜΕΤΩΠΙΚΗ» ΠΕΛΕΤΙ∆Η-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 3, 5