Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εog0 p0υρο m | 4o m bp
www.olympiobima.gr
ΠΕΜTΗ 1 ΑΕΚΜΒFΟΥ 019
ΔΕΝ ΘAΤΟnΤEΥΕΤE
Του κούρεψαν
το δάνειο 92%!
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ωor οMmoΥ
Χωρίς ρεύμα σπίτια,
κατολισθήστις και
πλημμύρες
ΣEATAMοΜΑΚΑ
Κατατέθηκε το
Μogn γam oμο πoomς p ς
So oriα ri ers u
σχέδιο Ηρακλής
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Τρος αp ε oομό αoς nis
αςΕμητδίαου owμ
pa ν ρpo ν oην
ΛΕΤΟΚΑΡΥΑ
M γο oμνο ού ς αpής
ο pμη μπούμηγας oς .
Πpo no για νiτς u p ξηήa mp
eoociα υ με Κ γ Υapn
oς τaία
nypη pnnωrκbu
cu pο κο Κ μ% TE
αpo ς e μ νpν α
κooό Tκ Εo ο nς p Ms
P10 ιρ αλά Μν nTA
ηό 05 p
Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΚΝα μηδενίσουμε την πιθανότητα
απλειας ανθρπινης ζωής
ΣΕ ΠΜΗΡΗ ΕΠΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΙΜΟΤΗΤΑ Η ΑΝΤΙΠEΡΙ ΦΕΡΕΙΑ
Eepapa πpeβήμα καογράμουο o Εo
Δευ Ομ, uTpήθον ό y
a muao όpopςτα
oirrp oν vομό Πes Ταπο εβοp
πppnμα apa oον o ίu
ολπυ α αμμ naμ ο
Amnpά α οπtοorpς νηοό nυ
tmovE ω pou ήpονmύπροopς
ατόης 0ς ς
BOMAΘΕΡΜΝΣ ΜΕXP
ΤΣ 20 ΔΕKMΒΡΟΥ
Η αίτηση στο Taxisnet
και βήματα
ΜΑ μμόρς
ούηnw
συτpν mς κα
μπpή.
a μ κς
Δημ 5
nepas α
κυςwρό
φφ πό γάς κο
ΠΑΤΗΝΠΛΗΡΟΜΗ ΤΟΥ
Μόnς 30 Δβο 09 puwακο
s πpοείου να uν dτρη oy
αφάρα κυ rat oo phσ 0
μα θέpμος pαμέκυνaεpν μή
oθς τυ κόοu ο genuυ ποd
Βoκμό mo ης υμpηος tω α
p doσίστμa γa μ s
ωές 3012
BΔΟΜΑ ΠΑ ΔΕΥΤΕPΗ ΦΟΡΑ
Ποιοι άνεργο
μπορούν
να το λάβουν
poττέηρε ο
400σδο
oνμ ος w
Εpv φoμv
"τu θa πληον ην
Nepla
ΥΠΟ ΠΡΟmΟΘΕΣΕΙ
ΕΥΡΟΠNο ΑΡDΟΣ
ΕTΑΚΤΗΣ ΑΜΑΗ
Από 1η Ιανουαρίου
Aαpτa οτteέypuv M oοτορoθoν
ομα μpoiv na πpο oναο
now κα πόλ
Σpμόνα αταaπρομκoη tυ
Aaτ 133 ημηρν ερoος στο
16μηο, ω ατό η Μ5η ήη λύσης
oής oω ας γeς α oίa o
uςa ς i Co μής πρν ηληή
η Νοησής
Ea, nμρήραμτα οντpς πο
σε πλήρη λειτουργία
ΑΠΟ ΤΙΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αποτελεσματική αντιμετπιση
του νέου κοματος κακο καιρίας
το 112
ΘΑ ΛΑΜΒΑΜΟΥΜ ΒΛΟΟυα
ονο α KΑΤΟΟΙ SMAΡHONE
Μεooομηpoio ό
εoμόκ Dopτνο
δνκόπου δ m
οpοόμ u Δμου
Κατphs Καpά
ουμή pw
aςpήυς
μοή κύ u
ΚαpK αn ΕΥ%
πpoμυνο ονμ ow
o npeηυ ου
πύp ο ό
οpα ό n, πό κ.
vς Pσrς τu
poiν ατό pουύς o
αnμα ααόμ
ς υτές σdμκ σα
now 0pμ
ατόyσο όνοpηm μr, a.
μν τuw poτο (m
Εδνnς mςpoςέμιδopί γα χpoνό μ po pooν 00
ηpήovδομον, a mά
mownατοpμό ημηρηρ neμm σμpnu ou gu
wpoν (0) ηηλν moμ
rαη κρήνη π ής on
pas oς eς α η ορομή
w κn γov p0δά κ
-Μadα οpκ α 5 0 uο
κάo pος υ ΟNΕ
Μaίκιπpoηa Mη Σομβσς Οpαμου
Χρότυ 00 0 κΗ oνα)
Σaμ αiύα
- Καtow αν δάροu οproυ ό
anη μ πν pη
soμ oo u 3
Aπό 1ης τοu iσmMηλoP p ς αμθμός άοης oς
H3 oμp μοτργό Μηpής λ
uμpας ς Πup ς μς
ροναλαpovς α pς δοο
idropmphor
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μe T a ο
ΟΟΓΑΡΑΣΜΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τι πρέπει να πληρσουμε
ως τέλη του μήνα
ΔΟΣΕΙΣ, ΤΕΝM, ΕΝΦΙΑ , ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΜΕAΕTΗ & ΚΑΤΑΤΑΣ
ΦηηκΟΥ ΑΗΗΟ
Ε4 Κατσάραs
Τον mnίo ppd u κυ Δ0
nτn ηρέοδος uπ οδνγς νοαpν
pήpο, ο ρ buuoκό
E gίρο Πapς η
ο αο poao ς u μή οpovo ση
3 0α p0 σο 1500 ρά
vφ ουμρμpoτμς nς
ypή ν μμεμάrν
woi toriuoο uria
ς mw Τρη 31 , a m n ναπίηpd
eήpο-ελp- ελepeτοt
ηπ on pouπρν οu 10τό nς
6σης μpρς ο d 0 c0p4
ς κn οφepς ν μo Σμpνομ
αo mA AΛ τm άκ
ήoμ 2050ςp μς aό
mνοoη νo w bi0τήoς
Φov δo poioyρ pe 13 poα
Χiουμε σχtσος εμπστοσύνης
C tops ωS. 6 0
Χρόνια Πολλά!
Mι προϊόντα πoότητος στις
αύτερες Τιμές ατο
ξειδιαυμto μας προσυmκo , oς
εγγόματε ο aτερο
φφοnot -ηpoον w Μαβρ μμ. pονppος 3 ς ap a10ό0 ήov
ναμ ση oο u Γoo Λοηoυυ δoνς u0 σονμβοκ κήρη
Κράος Εοo, μ o Δ u
φα α κά o απρόνα εp
νς oοnες φρλαον
αποttλεομα.
T.2351039303 & 34886
ΤΕΡΠΟΣ
E-YDOR
φίλιpο βρύσn
konstadin [email protected]
ΚΕΛΙ '5ΙΛΙ .
Καισσεευσειαn Koaν.
ΤΗκν nodpu
concrete
Μπετόν
ΛΗΤκ 4ΣΥΑ ΣΔΕ .
Karεpiνη
τηλ.:2351σr0pου
kos8opoulosbetoηχηγal o om
Πωλουνται αυτοναμα διαμε μισματα
στην Λεπτοκαρά Περίος από 52τμ
tως 60rμ κοντά στην Θαλεισσα.
bφp ρδου ΕD ondienu
meo βpdn m
νeus pρo,
sadmpanstu at pngne mg
ΕnαγγΕλμωτικα ακινητω και
οικόπε δα εντάς σχεδlnu και ΕΝΤάς
στην ΑτΗ1Οκαρμά και αλάκα
Τιμή ΣΟΚ
Δτοχρου.
12,90
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤοιΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τηλ. 23510 91197
| www.-ydocα
ΚΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
9 21520-11 110. ξο0 το 1ο0 50
www.torpas.gr. iniaetorΡο..gr