Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1. & Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 63ο- Αρ. φύλλου 17.658 . Τιμή ο,60 Ε. Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
Γραφeία Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.67, 33.791-Fak 26510 30.350 . http:/wwwproinostogos.gre [email protected]
Μπορείνα καταστείμέσω Εγνατίας, Ιόνιας Οδού, λιμανιού Ηγουμενίτσας και Αβανίας.
ΕAΟΙΩΝ Η ΜΠΕΡΟΣΙ
ΣΤΑΥΡΟΔΑΡΟΜΙ
Ο Εδορρυντικά τα τορόμπτα νέας έραυνος του ΣΕΒΕ που δνε
συεχζομενη αξζιμηστς επορουμτιές συολης ης Περιμέρας
"ημρδατου ένπος απτήουντα προόπατου πρατογενούς τυμά
Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία από τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Λύνεται ο γόρδιος δεσμόςν για
τη Διεπαγγελματική της φέτας!
. Πς μπασίνει σε αναπυξο .
κή Τpοχιά μία Περφέραα όπως η
ΗTειρος η οποία για χρόνια κα
Τατάσουνταν σης πιο φτωχές της
Ευρπης; Δύσκολη η απάντηση
στο ερτημα, οφού πρέπυ κανείς
Ρ Βελτνεται το καθεστς για όλες Τις οργανσεις * Το 15% της
παραγωγής και το 15% της μεταποίησης Το καττατο όριο αναγνρισης
M. ΒΟΡΙΔΗΣ: Δίνουμε νέα πνοή στο Θεσμό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Ο δρόμος για την συγκρό τηση επτέλους Της Διεταγγελματικής Οργάνωσης για Τη φέτα, φαίνεrαι πως ανοίγει με την
Τροπολογία που συνέταξε κι
κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουρ
γός Αγροτικής Ανάπυξης Μο
κης Βορίδης.
Ητροπολογία θεστίζ ενιαίους
κανόνες για όλες Τις Δεπαγελμακές Οργανσεις, είναι aονό μυ ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
να λάβει υπόψη μία στρά από
παράγοντες ο συνδυσσμός Των
οποίων μπορεί να φέρει θεmκά aποελέσμαα .
Το μόνο σήγουpo tίvα όn ο
πρωτογενής τομέας Της παραγωpής
μπορεί να παξε σημαντκό ρόλο
στην προσπάθεα αuτή και να αποΤελέσει κεντρικό πuλνα ανάπτυ
ξης εφόσσν φυσικά ληφίούν μέτρα
για την σποφασστική vίσχυσή του.
Εξάλλου , υπάρΟι υποδομές όπως Το λιpάνι Ηγουμενίτσας και οι μεγάλοι
οδιοί άξονες υπάρχουν. Σχέδιο και δράσεες απαπουνται
για να γίνει η Ήπειρος σταυροδρόμι εξαγωγν .
--------- - --- --Μπήκε για Τα καλά ο χειμνας
Στα λευκά.. ντύθηκαν
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
-11η σελ,
στκό όμως , πως το μεγαλύτερο
για τη συγκρόησή mς
Τα φέματα Τελείωσαν γα όσους υπονομεύουν το εθνικό
pας προϊόν Τη φέτα, καθς με Τη χθεσηνή Τροπολογία Του
Υπ. Αγροτικκής Ανάπτυξης αναμένεται σύνταμα να συσταθεί
η Διεπαγγελμαπκή Οργάνωση
υπάρχε σε αυτή της φέτας on
ς όπου υ
Έως ης 31 Δεκεμβρίο
σειανύ η ευνοίκή ρύθμιση
οφαλν στη ΔΕΑ
θέσεις και απόψεις τόσο ανάμεσα
σε επιχερήσας και κτηνοτρόφους,
όσο και ανάμεσα στους ίδιους
Δεν είναι τιχαίο άλλωστε πως
δύο φορές μέχρι τρα ναυάγη
συν οι προσπάθειες που είχαν a ναληφθεί , με τον Αγππρόσδρο ης
>Πολύ χαμηλές θερμοχρασίες σήμερα και αύριο
. Με καθυστέρηση ή θε φέτος ro πpro χιόν
-----------------------ΔΟΔΩΝΗ ΑΕ . να προτείνεται
ως Πρόεδρος του Δ.Σ
κν φορέων για την προεκλογική
και αιφνιδισστική απόφαση για mς
Δεπαγγελματκές που εχε υπογράψειο Υπουργός Αγρστκής Ανάτυξης του ΣΥΡΙΖΑ
ε δεδομένη ην εμπλοκή που
παρουσιάστηκε σε συνδυοσμό και
με ης έντονες διαμαρτυρίες αγρon Σελ 2|: στην Ηπειρο ντύνοντας
στα λευκά, χθες mς κορυφές Των βουνν , μταύ
Των οποίων και Του Μτο.
-11η σε
Lασίμμα νπό κπάηm
D Μuκό Σγολεο Ιoaνiνων
Σελ. 12 |
κελίου! Σηματοδόηησε έτon
και Την ουσαστική έναρξη
του χεμνα , με ον υδράργυρο να ακολουθεί
: πλέον καθοδική πορεί .
Ταπροανήγγειλεη Υφυπ. Φ. Αραπατζή
Δέσμη μέτρων για τη στήριξη
και ανάπτυξη της μελισσοκομίας
νΕξασφαλίζι ειοόδημα σε 24.000 παραγωγούς .
0ι Γιαντωτεςηθατοί
Πικopοντα και καmλοnζουν
οδοφορία στο ΔΗΕΘΕ
Στα ορενά αχονοπσεις ήταν
πο ενισχυμένες χωρίς πάντως να
προκαλέσυυν συβαρά προβλήματα Ωστόσο , η Πολτική Προστασίας
της Περφέρεας Ηπείρου συνιστά
στους οδηγούς να Hπειρτες που διαπρέπουν σε μεγάλες επικειρήσεις
ΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Η ζωή του . ταυτισμένη
μετασούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος!
. Στη σελίδα 12
.rέναν ιδιαίτε.
pα ισχυρό κλάδο
της αγροrκής οικονομίας και με μεγά .
λα ακόμη περιθρα
ανάπτυξης, έχει εξε .
λιχθεί η ελληνική με
Aισσοκομία η οποία
μάλιστα χρόνο με
Τον χρόνο mpοσελ
κύει μικρότερης ηλκίας παραγωγούς
Αυτό το βλέπουμε κι εδ στην
Ηπειρο , όπου υπάρχουν πολλοί
νέο, οι οποίοι αψηφντας Τις δυστοες ποντάρουν στην πλσ
κα μοναδοκή
κα παράγουν εξαιρεπκής ποιότμέλι και δφορα άλλα μελισσο -11η σελ
Οσοι τα έχετε δηλσει λανθασμένα.
ν0lόoς κι Δνoν Συμβουλος
δλνει πος 2νθρωπος, Περάλλον
και Προϊόντα είναι οι βασικοί
mλνες ης εταιρίας .
Διορθνετε τα τετραγωνικά ακινήτων
χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά!
Κάλεσμα ΠΟΜΙΔΑ να επωpεληθούν οι ιδιοκτήτες από τη ρύθμιση
. Επαγγελματκά στπλέχη , με
Ηπειρωτική καταγωγή που διευ6ύνουν πανελλαδικής εμβέλειας
επιχειρήσες , είναι μετρημένα και
συνήθως όχι πολύ γνωστά στον
Τόπο μας . Από μια πολύ ενδιαφέ .
ρουσ συνέντευδη στην στοσελ
δα Businessnows.gr (στον Δημ
Τσουκαλά), πληροφορηθήκαμε ό
n Πρόεδρος και ΔΝων Σύμβουλος
ης Τολύ γνωστής αλυσίδας σού - συνηθισμένο στην Ηπειρο .
περ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος ε Ετσι λοιπόν, όταν ρωτήσαμε
ναι ο Βασίλης Σταύρου , επνυμο σχετικά τοπικά στελέχη n σελ.
. Λύoη γα εκατοντάδες
χιλιάδες ιοτήτες
σε όλη τη χρα με λανθασέ ,
να δηλωμνα εβαδά στους
Δήμους, που Τους απαλλά σει από πρόστιμα και ανα
: δρομικά, αλλά και που θα φέ
ιάμεση και σημαντική αυ .
γφτνυς ρυθμους α
επίσημα από 1εn no0
TW lwawivun
δα της Hπερου
p αξηση Των εσόδων των ΟΤΑ,
νομοθετήθηκε με πpωτοβου .
λία Του Υπουρ - 11η σελ
Τας !
κομικά προίόντα .
Ωστόσο πολές
GER.2
11η σελ .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις. .
Καιρός η Αλβανία v' αλλάξει
στάση έναντι της Ελλάδας!
> pάpeι ο ΝΙΚΟΣ Θ. ΥΦΑΝΤΗΣ
Στο αυριανό εκτός έδρας πιχνίδι (5μμ.)
Με την ίδια συνταγή>
και στην Κέρχυρα ο ΠΑΣ
Η καταιγίδα έρχεται
και η ελπίδα φεύγει . .
Πονοκέφαλος-ο κακός αγωνιστικός χρος
> Του ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ Οικονομολόγου
.Η βοήθια του ελληνικού λαού πpος τους χε
μαζόμενους κατοίκους του Δυρραχύου και της πε .
piοχής συνεχζεται αμείωτη. Το όλοι μα μπορούμε , η Περιφέρεια ΑΤικής και ο Ερυθρός Σταυ ρός , προθησαν ήδη στους σεισμόπληκτους πά.
νω από 200 τόνους βοήθεια, με κλινοσκεπάσματα,
είδη ένδυσης Τpόφμα, φάρμακα και άλλα εφόδια.
Το ίδιο και η ΕΡΤ αποστέλλαι βοήθεια, η οποία διανέμεται από τον
. rια Το νησί
της Κέρκυρας Ταξδεύει σήμερα Το με σημέρι ο ΠΑΣ Γιάν.
νινα ενόψει Του αυ ριανού (1Μ12 5:00
μμ ) αγνα με την
Τοπική ομάδα, ανα μέτρηση που ανο.
γει ην συλαία της
9ης ο - 11η σελ
ΣΤΟ παρελθόν , ημέρες κενόδοξης αριστερός , οε σχετικό ά
θρο είχαμε εmισημάνει πως Τα σημαντικότερα προβλήματα Της χ .
ρας ήταν δύο, η παρατεταμένη πVEυματκή κρίση και η ανεξέλεγκτη
λοθρομετονάστευση . Σήμερα, πορόι υπήρξε η επιβεβλημένη αλλο γή στην Πολmκή σκυτάλη , τα προβλήματα εξακολουθούν να υφ
στονται, εν τουτόχρονα δεν παρστηρείτaι καμία oπολύτως πρόθε .
ση αντιμετισης Τους. Το χειρότερο είναι πως α τωρνοί κεντρο δεξιοί εξουσιαστές συνεχίζουν την τακτική των προηγούμενων , δηλοδή δστε θεάματα στον λοό και oανό στα ζωντανά Τα όοua
βήματα γίνοντα για την επoτpoφή στην κανονικότητα , -τησελ
που το Δυρράχιο χυπήθηκε άγρια από τον εγκέλαδο, βρίσκεται δ.
πλα τους και συμπαρίσταται στους σεισμοπαθείς
Οκ. Αναστάσιος συμπαραστάθηκε σε όλες τις δυσκο - 3η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα