Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΤΑΣΤΡΩΝ ΕΙ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟ7 0 ΓΙAΗ ΙΚΕΣ
Με τις ίδιες απουσίες
Σel 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 12
Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6484
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΗΣΝΗΠΕΝΡΟΥΣ
5ρυτή ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΝ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2018
Οι πρότς 100 ηέρος ν Οpεύτων
Ηπίροφ στw ατπολίτυη
Η Ήπειρος
τη Πρι ρεας Ηπερου
eα συρω την Περιφέρεια Ηπείρυ
στην ανάπτυ η , 8ελει δε 8ελει. . .
Απελη η ευxn . ηταν η ατάκα της
συνέντευ ης του ΣΠoρου Pizonoυλου nou χαρακτηρισε την σκεδόν
μιας ωρας συνέντευSη τύηοu , του
επικεφαλής των "Ορpzόντων Hnei
ρου. Σπρου Pzoπουλου , το Πρωί
της Τετάρτης κατά την onoία ε8εσε
τους αντπολιτευτικούς στόχους του
επόμενου διαστηματος κα κυρίως .
Εκανε το δικο του αnολογισμό των
100 Πρην ημερν στο nεριφερ
ακό συμβουλιο, εντος ουτου αλλά
και εκτός.-.
μαθαίνει να... εξάγει
ΣΕΛ. 4
Ήπειρος
Εμπορευματικές συναλλαγές περιφέρειας
Φωταγωγήθηκε η Πλατεία και
το Χριστουγεννιάτικο δέτρο
EM 17/18
eo σr cn. r
+10.5%
Εξογεγές
298.7
270.3
316.2
209,4
Εξαγωνική Εmiδooη
Με την φωτάγωγηση του Χριστουγεννάτικου δεντρου και της κεντρ κnς Πλατείας τα Ιωάννινα μπαίνουν
κα επίσημα σε εορταστικούς ρυθ
μού .
Το Πρόγραμμα άνοξε με την Πανnγυρικη εκδηλωσn , σε μία ασφυκτικά γεμάτη aπo κόσμο ηλατεία ,
πλημμυρισμένη από φως κα μουσι κές και με τις ευχές το μήνμα των
Χριστουγέννων , μηνυμα εληδα ,
να με νει εωντανο.
Εσαγωγές
289.7
235.5
198.2
2014 (aνωνες .
Εμπορικσ ίσαγo
πλεόνασμα )
ΑΕn Aκ
Εξογωγίς/Εισαγωγίς
E 1218 Ε τθελή 1Ο129015
101,5π
IDI,8E
93,3%
112,1%
157,5π
101.0
Εξαγεγές ονό κυριότερο κλάδο-top 5
Εξαγωγίς ανά κυριόερο προορισμό-top 10
Μεpίδο 18.
Τρόψuμα
ΟΜατdiα
Αλβυνία
21.9%
10.0%
κnμ ηλοσικά
ίnakis
13,7%
Γεριννία
ΣΕΛ. 7
-τaΑλα
Βoυληαpίla
Αυστρολlο
13.57
κωστούφονrορηα
& Ενοση
Ισmοvία
Η Παράδοση αλλις
Παρέα με m ΔΩΔΩΝΗ
και τον Χρήστο Μπάρκα
Σε συνεργασία με τον Χρηστο
Μηάρκα nρoχωρnσε η ΔΩΔΩΝΗ,
κορυφία γαλακτοβιομη χανία της
Ηπeipou , για την δημιουργία της
νέας ΥouTube σειράς Παράδοση .
αλλως , , μίας σειράς nou Sεχωρizει
δημιουργικότητα κα την
5λο & Ναpe .
75,1%
nολωνία
Κύρος
Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι εξαγωγές της χρας το 2018 (xρονιά-ορόση μο για τις εξαγωγικές επιδόσεις) καθς
για Πρωτη φορά Seneράστηκε το φράγμα των 33 δισ. ευρω , συμφωνα με μελετη του ΣΕΒΕ nou naρουσίασε σε εκδηλωση στο Mediteranean Palace ο εκτελεστικός αντιπροεδρος του Συνδέσμου, Παναγιτης Χασάπnς.
ΣΕΛ. 3
Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΡΟΧΙΑ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙΠΙΣ ΠΟΡΤΕΣ
|Προς τα Πάνω οι αμές
|σε αρνί κα χοιρινό
για τη
Πρωτοτυπla τη .
Με Πρωταγωνιστές τον Χρήστο και
τα αγαπημένα Πρoοντα ΔΩΔΩΝΗ,
η νέα YouTube σειρά Παράδοση .
Αλλις , anoτελείται αno 12 mni
εneισοδια.
ΣΕΛ. 4
Ο συνδυασμος μουμένης χuρας napa.
νωγnς κα αυημένης tητήσης αno lonaviα
και kαλα μαί με τη Υενικαμένη ηλέον
| Εφαρμογή cκ μέρους μεγάλων ζaγuγικν
εnικειρησεων σύγχρονων nρακυκν σε
8εματα τεμακισμού συαευασίας και νn
| λασιμότητας nou npοσδίδουν υnpαa στο
τελικό προίον έχουν συμβάλει ωσττ να
| ανεΒουν το τελευτίο διστημα ο τμές
nαραγωγου στο αρνί στα εnεba των 540
Καάργηση ου nev
έσχες zητούν οι Αστυνομικοί
των Ιωαννίνων
Αντιμέτωoι με Πρόστιμα για λά8ος
δηλσεις noeev 6σχες Βρίσκονται
αστυνομικοί και άλλοι υπόχρεοι της
διάταξης .
Η Ενωση Αστυνομικων Υηαλληλων
Νομο0 Ιωανν νων καταγγελλει το
Υεγονος σημεινοντας Το τελευ
ταίο διάστημα Πληθανουν οι nεpπτσες συναδέλφν στους οnolous
έχουν επβληθε! nρόστιμα για την μη
οpan unoβολη noeεv έσχες . Λ. &
rε ο,
|pω/κιλο,
Την δια στιγμή , μα αno τις καλύτερες
σεζόν wων τολωταύων χρονων δρχτα
και το χοιρνο λογω της έντονης ηmηonς
| αλλά κα των τιμν α onoίς φτάνουν στο
165 ευρ κλο εuντος Βάρους με φοντο
τον πρo ληματισμό για ενδεχόμενο G|λωσης ης αφpκανικής nνωλης στυν
Ευρnη και τα αυ5nμένα προληnτικά μέτρα
| nou λαμβάνονται σε εeνκό εninεδο ΣΕ .5
μμ0δηγείτε το ηπειρωτικό
θέατρο στην αφάνειαν
ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΗΠΕΘΕ ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΕΛ. 7