Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΟΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινη Εφημερίδα τηs Ηnεiρou-1ρυτis Euθ. Τάλλαs-Έτs 980-Αρ. Φυλλου 24706-Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019-0,606
KARTE VON EURON IN JANRE 94
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
Σοβαρός και με την
ουραγό Κέρκυρα:
Δωρεάν εμβολιασμός
ενηλίκων
Μια έκθεση με
σατιρικούς χάρτες
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
Προβλέπονται
οι κόμβοι
Πλεονασματικό το εμπορικό ισοζύγιο της Ηπείρου την Περίοδο 2014-2018, χάρη κυρίως στον
κλάδο των τροφίμων , σύμφωνα με μελέτη για τη ααρτογράφηση mς εξαγωγικής δραστηριότητας
ΕΑΓΟΥΜΕ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Έμμεση απάντηση στις ενστάσεις του
εnικεφαλής της nαράταξης Ορίζονες Ηπείρου. Σn, Ρiζonουλου για
την κατοσκευή κόμβων anouσία κυκλοφοριακής μελέτης χαρακτηρίζοντος ηαρότunn mν Προγραμματική
ούμβαση μεταξύ των δυο βαθμν
τοπικής συτοδιοίκησης Εδωσε με
δηλσεις του ο αντιδήμαρχος Εp
γων του δήμου Ιωαννιπν Γργος
Αρλέτος
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΕΝΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Στα ακάγκελαν
για το Πόθεν έσχες
Η Ολλανδία και η
Αλβανία αποτελούν
τους κύριους
εξαγωγικούς
Προορισμούς για
τις επιχειρήσεις της
Hπείρου, σύμφωνα
με τα στοιχεία του
Ινστιτούτου Εξαγωγικν
Ερευνν και Σπουδν
του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βoρείου
Ελλάδος
Aναποτελεσματική και κοστοβόρα
χαρακτηρίζει nΕνωση Αστυνομικν
Υnαλλίλων ωoννίνων τη διαδικοσία
ηλεκτρονικής υnoβολής του anόeev
έσχες , ηροτείνοντος να ενοωματωΒεί στη φορολογική δήλωση και ζ τντος νομαθετική ρύθμιση για την
οκύρωση των ηροστίμων.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Παράγουν
κελληνική αξία
Δύο επκειρόσεις των Ιωσννίνων
ο Αγροτικός Πηνοτροφικός Συνετοιρισμός Ιωαννήνων Πίνδοςp και
ηγαλακτοβιομηχoνία Δοωδνη .
βραβεύτηκαν στο ηλοίσιο του θε ομού Ελληνική Αξίαυ του Συνδ ομου Βιομηχανιν Ελλόδο .
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΠ. ΡΙΖοΠΟΥΛΟΣ
Και επίσημα
σε γιορτινούς
ρυθμούς
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΔ0ΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
.θα σύρω
την Ηπειρο
στην ανάπτυξην
Στο 80% η πληρότητα
για τις ημέρες των εορτν
Η αθρόα συμμετοχή του κόσμου
ήτον το κύριο χαρακτηριστικό της
χθεσνής εκδήλωσης για τη φωτογνnση του χριστουγεννιaυκου δέ ντρου και της κεντρικής Πλατείος .
με την onoία τα Πάννενα μπήκαν και
εnίσημα σε copταστικούς ρυθμούς
ΣΕΛΙΔΑ 8
Σε εορτοστικούς ρυθμούς έχει μπει η
Πόλη των ίωaννίκων και μα της και
ο τουριστικός κλάδος, με τα ξενοδοχεία και καταλύματα να είναι έτοιμα να
υno6εxθούν κιλιάδες εnισκέnτες τις
ημέρες των εoρτν. Οι κρατήσεις ξ Περνούν το 80% των δαθέσιμων κλνν, εν υπάρχοuν ακόμη . ελnίδες
να βρουν κατάλυμα όοοι anoφooίσουν
τmν τελευτοία στηγμή να επιλέξουν τmν
nεριοχή μας για τις δοκοnές τους.
σύμφωνα με τον ηρόεδρο της Ενωσης
Ξενοδόχων Σπύρο Σουρέλη
Σε ήnους τόνους και anoφεύγοντας Προσωnικούς xαρακτηρισμούς έκανε τον anολογισμό των 100 ημερν
της αντηολιτευτικής θητείος των aΟριζόντων Hπeίpοun,
εντός και εκτός ηεριφερειακού συμβουλίου , ο επικεφαλής της Παράτοξης Σπύρος Ρζonουλος, aθα σύρω την
nεpιφέpεια Hπείρου στην ανάπτυξη , θλει δε θέλει . θα
τη σύρω στ
ΔΕΥΑΙ
ο στην ανάπτυξη , με τον τρόηo nou ξέρω και το
μόνο nou μηορεί να με σταμα η ζoή μουν , τόνοε
κοι ό,τι όλλο anρόβλεητo
χαρακτηριστικά , θέτοντας τον στόχο των ημερν του
στην αντιηολίτευση του nεριφερειακού συμβουλίου
Ρύθμιση οφειλν
είναι η υγεία μου
με ευνοϊκούς όρους
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΙΩΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
μnstagram
Δεν καλύφθηκαν από την απάντηση
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 3